BALTECH studiju centrs

Kopš 2000. gada RTU darbojas BALTECH studiju centrs. BALTECH 1997. gadā dibināta virtuāla Baltijas jūras reģiona valstu augstskolu apvienība, kurā apvienojušās četras tehniskās universitātes: RTU, Kauņas Tehnoloģiskā universitāte, Tallinas Tehniskā universitāte un Viļņas Ģedimina tehniskā universitāte.

BALTECH piedāvā divas maģistra studiju programmas «Ražošanas inženierzinības un vadība» un «Vides zinātne», zinātniska rakstura tālākizglītības kursus dabaszinātņu, tehnoloģiju, industriālā menedžmenta jomās, studentu un mācībspēku apmaiņas iespējas, kā arī atbalsta zinātniskus un akadēmiska rakstura projektus.

Programmu absolventi iegūst vadībzinību maģistra akadēmisko grādu.

Studiju programmas:

  • Ražošanas inženierzinības un vadība

Piedalies konkursā uz RTU starptautiskās maģistru programmas «Ražošanas inženierzinības un vadība» valsts finansētajām budžeta vietām, kas paredzētas speciālistiem ar bakalaura grādu inženierzinātnēs un ar inženiera kvalifikāciju.

Kontakti

+371 67089178

Vadītāja: prof. Tatjana Tambovceva

BALTECH mājaslapa

Universitāte