Ventspils filiāle

Par RTU Ventspils filiāles dibināšanas laiku tiek uzskatīts 1965. gada februāris, kad pie Rīgas Politehniskā institūta tika izveidots Ventspils mācību un konsultāciju punkts – kā konsultāciju vieta neklātienes studentiem. Kopš 1992. gada iespējams apgūt arī pilna laika studiju programmas. RTU Ventspils filiāles mērķis - nodrošināt inženiertehniskās izglītības pieejamību Ventspils pilsētas un novada iedzīvotājiem.

RTU piedāvātās studiju programmas izturējušas starptautisko ekspertīzi un ir akreditētas, gūstot apliecinājumu par RTU sniegtās izglītības augsto kvalitāti. To ir apliecinājuši arī Latvijas darba devēji, reflektantiem iesakot kā prioritāro augstākās izglītības iestādi Latvijā.

Ventspils filiālē uzņemam studentus vairākās studiju programmās:

pilna laika – dienas (D) studiju programmās, par valsts budžeta līdzekļiem un par maksu:
 • Datorsistēmas,
 • Finanšu inženierija,
 • Adaptronika,
 • Enerģētika un elektrotehnika,
 • Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve,
 • Telekomunikācijas,
 • Vides zinātne,
 • Būvniecība,
 • Cilvēku resursu vadīšana (tikai par maksu).
nepilna laika – neklātienes (N) studiju programmās, par maksu:
 • Enerģētika un elektrotehnika,
 • Automobiļu transports,
 • Būvniecība,
 • Cilvēku resursu vadīšana.

Kuldīgas iela 55, Ventspils
+371 63624710 +371 29164310
Direktore Vineta Gobiņa

Ventspils filiāles mājaslapa

 

Universitāte

_