Daugavpils filiāle

Darbs jauno speciālistu sagatavošanā RTU Daugavpils filiālē rit jau vairāk nekā piecus gadu desmitus. Daudzi RTU Daugavpils filiāles bijušie studenti strādā prestižākajās un mūsdienīgākajās Latgales novada iestādēs, uzņēmumos un organizācijās.

Līdz 1992. gadam speciālisti Daugavpils filiālē tika sagatavoti trīs profilos: mehānikā, elektroenerģētikā un celtniecībā. Pašlaik studentus sagatavo piecos profilos: mašīnzinībās, enerģētikā, būvniecībā, ekonomikā un datorzinātnēs, piedāvājot vairākās studiju programmas gan pilna laika, gan nepilna laika studijām:

 • Automātika un datortehnika
 • Automobiļu transports
 • Būvdarbu vadīšana
 • Datorsistēmas
 • Dzelzceļa elektrosistēmas
 • Dzelzceļa transports
 • Elektronika un mobilie sakari
 • Elektrotehnoloģiju datorvadība
 • Enerģētika un elektrotehnika
 • Informācijas tehnoloģija
 • Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
 • Mehatronika
 • Siltumenerģētika un siltumtehnika
 • Telekomunikācijas
 • Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
 • Būvniecība
 • Uzņēmējdarbība un vadīšana

Smilšu iela 90, Daugavpils
+371 65443708

Direktors Ivans Griņevičs

Daugavpils filiāles mājaslapa

 

Universitāte

_