Filiāles un skolas

RTU ir četras reģionālās filiāles, mācības notiek arī Rīgas Biznesa skolā un RTU Inženierzinātņu vidusskolā. Savukārt maģistra studijas notiek BALTECH studiju centrā.

Cēsu filiāle

2011. gadā Rīgas Tehniskā universitāte uzsāka Elektrotehnoloģiju datorvadības un Enerģētikas un elektrotehnikas studiju programmu īstenošanu Cēsīs.

Daugavpils filiāle

Darbs jauno speciālistu sagatavošanā RTU Daugavpils filiālē rit jau vairāk nekā piecus gadu desmitus. Daudzi RTU Daugavpils filiāles bijušie studenti strādā prestižākajās un mūsdienīgākajās Latgales novada iestādēs, uzņēmumos un organizācijās.

Liepājas filiāle

RTU Liepājas filiāle uzņem studentus vairākās bakalaura profesionālajās, akadēmiskajās un 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmās gan pilna laika, gan nepilna laika studijām, kā arī studijām vakara nodaļā.

Ventspils filiāle

RTU Ventspils filiāles vēsture sākās 1965. gadā, kad pie RPI tika izveidots Ventspils mācību un konsultāciju punkts – kā konsultāciju vieta neklātienes studentiem. 1994. gadā ar RTU Senāta lēmumu tas tika pārdēvēts par RTU Ventspils filiāli.

Rīgas Biznesa skola

RTU Rīgas Biznesa skola piedāvā mācības angļu valodā MBA programmās, kur studenti iegūst pasaulē atzītu maģistra profesionālo grādu uzņēmumu un organizāciju vadīšanā (MBA grādu), un bakalaura programmā (BBA), kur iegūst bakalaura grādu starptautisko uzņēmumu vadīšanā (Bachelor of Business Administration).

RTU Inženierzinātņu vidusskola

Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskola ir Latvijā pirmā vispārējās vidējās izglītības mācību iestāde, ko izveidojusi universitāte, lai Latvijas talantīgākie skolēni pēc 9. klases varētu padziļināti apgūt eksaktos mācību priekšmetus un sagatavoties inženierzinātņu studijām.

RTU Olaines Tehnoloģiju koledža

RTU Olaines Tehnoloģiju koledža sagatavo profesionālus, augsta līmeņa speciālistus ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas, vides, pārtikas un citās nozarēs.

BALTECH studiju centrs

BALTECH piedāvā divas maģistra studiju programmas «Ražošanas inženierzinības un vadība» un «Vides zinātne», zinātniska rakstura tālākizglītības kursus dabaszinātņu, tehnoloģiju, industriālā menedžmenta jomās, studentu un mācībspēku apmaiņas iespējas, kā arī atbalsta zinātniskus un akadēmiska rakstura projektus.

Universitāte

_