Kontakti

Dekāns

Profesors Dr. sc. ing. Ēriks Geriņš
+371 67089721

Apmeklētājus pieņem: Ķīpsalas iela 6b–210 otrdienās plkst. 10–12 un ceturtdienās.

 
Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Prodekāne zinātnes jomā;
Starptautiskās sadarbības speciāliste;
Mehānikas un mašīnbūves institūta Mašīnbūves un mehatronikas katedras vadītāja;
Docente Dr. sc. ing. Anita Avišāne​

Ķīpsalas iela 6b–410, Rīga

+371 29268113

Prodekāns studiju jomā
Profesors Dr. sc. ing. Aldis Balodis
Apmeklētājus pieņem: trešdienās 16.30-18.00

Ķīpsalas iela 6b–218, Rīga

+371 67089720

Starptautiskās sadarbības speciāliste (ERASMUS+)
Agita Klaipa
 

Ķīpsalas iela 6b–412, Rīga

+371 67089701

Dekāna vietniece administratīvajā darbā
Dace Šneidere

Ķīpsalas iela 6b–212, Rīga

+371 67089708 ;

Dekāna vietnieks starptautiskajā sadarbībā un attīstībā
Juris Iljins

Ķīpsalas iela 6b-200, Rīga +371 67089778

Dekanāta mācību biroja vadītāja
Inese Roze

Ķīpsalas iela 6b–214, Rīga

+371 67089369  

Dekanāta mācību biroja vadītāja
Larisa Parkova

Lauvas iela 8-310, Rīga +371 67089960
Mehānikas un mašīnbūves institūta direktore
Profesors Dr. sc. ing. Irīna Boiko
Ķīpsalas iela 6b–406, Rīga +371 26037158
Mehānikas un mašīnbūves institūta Industriālā dizaina katedras vadītāja
Asoc. profesore Dr. sc. ing. Anita Geriņa-Ancāne
Ķīpsalas iela 6b–408, Rīga +371 67089715
Mehānikas un mašīnbūves institūta Siltumenerģētikas sistēmu katedras vadītājs
Asoc. profesors Dr. sc. ing. Dmitrijs Rusovs
Ķīpsalas iela 6b–546, Rīga +371 29346597
Mehānikas un mašīnbūves institūta Teorētiskās mehānikas un materiālu pretestības katedras vadītājs
Profesors Dr. sc.ing. Andrejs Krasņikovs
Ķīpsalas iela 6b–427, Rīga +371 29436518

Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūta direktors
Akadēmiķis Dr. habil. phys. Jurijs Dehtjars
http://bini.rtu.lv/

Ķīpsalas iela 6b–321, Rīga +371 67089422
Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūta Nanoinženierijas katedras vadītājs
Profesors Dr. phys. Aleksejs Kataševs
Ķīpsalas iela 6b–330, Rīga +371 29775676

Aeronautikas institūta direktors
Dr. sc. ingIlmārs Blumbergs

Ķīpsalas iela 6b–512, Rīga +37129596694
Aeronautikas institūta direktora vietnieks mācību darbā
Andris Rijkuris
Lauvas iela 8, Rīga +371 67089950
Aeronautikas institūta Aeronautikas tehnoloģiju katedras vadītājs
Profesors Dr. habil. sc. ing. Mārtiņš Kleinhofs
Lauvas iela 8-210a, Rīga +371 29130829
Aeronautikas institūta Transporta sistēmu un loģistikas katedras vadītājs
Asoc. profesors Dr. sc. ing. Māris Hauka
Lauvas iela 8-314, Rīga +371 26276057

Transporta institūta direktora p.i.
Docents Ph. D. Māris Gailis

Ķīpsalas iela 6b–205, Rīga +371 67089889
Transporta institūta Dzelzceļa inženierijas katedras vadītājs
Profesors Dr. sc. ing. Mihails Gorobecs
Āzenes iela 12/1–413, Rīga +371 67089880

Transporta institūta Automobiļu katedras vadītāja p. i.
Docents M. sc. ing. Gundars Zalcmanis
http://auto.rtu.lv/lv

Ķīpsalas iela 6b–201, Rīga

+371 29621806

Studentu pašpārvaldes vadītāja
Arta Renāte Rulle

Ķīpsalas iela 6b-220, Rīga +371 26157888

Universitāte