Kontakti

Dekāns

Profesors Dr. sc. ing. Ēriks Geriņš
+371 67089721

Apmeklētājus pieņem: Ķīpsalas iela 6b–210 otrdienās plkst. 10–12 un ceturtdienās, piektdienās plkst. 11–12.

 
Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Dekāna vietnieks zinātniskajā darbā
Profesors Dr. phys. Aleksejs Kataševs

Ķīpsalas iela 6b–330, Rīga +371 29775676

Dekāna vietnieks mācību darbā
Profesors Dr. sc. ing. Aldis Balodis

Ķīpsalas iela 6b–218, Rīga
Apmeklētājus pieņem:
piektdienās plkst. 10.30–12.00

+371 67089720

Starptautiskās sadarbības speciāliste
Mehānikas un mašīnbūves institūta Mašīnbūves un mehatronikas katedras vadītāja p.i.
Docente Dr. sc. ing. Anita Avišāne

Ķīpsalas iela 6b–410, Rīga
Apmeklētājus pieņem:
trešdienās plkst. 13–15, ceturtdienās plkst. 10.30–12.30

+371 26411681

Dekāna vietniece administratīvajā darbā
Dace Šneidere

Ķīpsalas iela 6b–212, Rīga

+371 67089708 ;

Dekanāta mācību biroja vadītāja
Inese Roze

Ķīpsalas iela 6b–214, Rīga

+371 67089369  

Dekanāta mācību biroja vadītāja
Agnese Narunovska

Ķīpsalas iela 6b–216, Rīga +371 67089050

Dekanāta mācību biroja vadītāja
Larisa Parkova

Lauvas iela 8-310, Rīga

+371 67089960
Mehānikas un mašīnbūves institūta direktore
Profesore Dr. sc. ing. Irīna Boiko
Ķīpsalas iela 6b–406, Rīga +371 26037158
Mehānikas un mašīnbūves institūta Industriālā dizaina katedras vadītāja
Asoc. profesore Dr. sc. ing. Anita Geriņa-Ancāne
Ķīpsalas iela 6b–408, Rīga +371 67089715
Mehānikas un mašīnbūves institūta Siltumenerģētikas sistēmu katedras vadītājs p.i.
Asoc. profesors Dr. sc. ing. Sigurds Jaundālders
Ķīpsalas iela 6b–536, Rīga +371 67089745
Teorētiskās mehānikas un materiālu pretestības katedras vadadīja p.i.
Profesors Dr. sc.ing. Andrejs Krasņikovs
Ķīpsalas iela 6b–427, Rīga +371 29436518

Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūta direktors
Akadēmiķis Dr. habil. phys. Jurijs Dehtjars
http://bini.rtu.lv/

Ķīpsalas iela 6b–321, Rīga +371 67089422

Aeronautikas institūta direktors
 

Lauvas iela 8, Rīga +371 67089990 (administrācija)
Aeronautikas institūta direktora vietnieks mācību darbā
Andris Rijkuris
Lauvas iela 8, Rīga +371 67089950 andris.rijkuris@rtu.lv
Aeronautikas institūta Transporta sistēmu un loģistika katedras vadītāja
Asoc. profesore Dr. sc. ing. Margarita Urbaha
Lauvas iela 8, 202-1, Rīga +371 67089955

Transporta institūta direktors
Profesors Dr. sc. ing. Mareks Mezītis

Āzenes iela 12–315, Rīga +371 67089666

Transporta institūta Automobiļu katedras vadītāja p. i.
Docents M. sc. ing. Juris Kreicbergs
http://auto.rtu.lv/lv

Ķīpsalas iela 6b–215, Rīga +371 67089741
Transporta institūta direktors Dzelzceļa transporta katedras vadītājs
Docents Dr. sc. ing. Jānis Eiduks
Āzenes iela 12–315, Rīga +371 67089653

Studentu pašpārvaldes vadītājs
Intars Jomants

Ķīpsalas iela 6b-220, Rīga +371 27160577

Universitāte

_