Kontakti

Dekāna p.i.

Docents Ph. D. Ivo Vaicis
+371 67089721

Apmeklētājus pieņem: Ķīpsalas iela 6b–210 otrdienās plkst. 14–16.

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Prodekāns zinātnes jomā
Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūta Nanoinženierijas katedras vadītājs
Profesors Dr. phys. Aleksejs Kataševs

Ķīpsalas iela 6b–330, Rīga

+371 29775676

Prodekāne studiju jomā
Docente Dr. sc. ing. Marina Čerpinska
Apmeklētājus pieņem: otrdienās 15.00–17.00

Ķīpsalas iela 6b–218, Rīga

+371 25123652

Starptautiskās sadarbības speciāliste (ERASMUS+)
Agita Klaipa

Ķīpsalas iela 6b–412, Rīga

+371 67089701

Dekāna vietniece administratīvajā darbā
Dace Šneidere

Ķīpsalas iela 6b–212, Rīga

+371 67089708 ;

Dekanāta mācību biroja vadītāja
Inese Roze

Ķīpsalas iela 6b–214, Rīga

+371 67089369  

Dekanāta mācību biroja vadītāja
Larisa Parkova

Ķīpsalas iela 6b–216, Rīga +371 67089960
Mehānikas un mašīnbūves institūta direktore
Profesors Dr. sc. ing. Irīna Boiko
Ķīpsalas iela 6b–406, Rīga +371 26037158

Mehānikas un mašīnbūves institūta Mašīnbūves un mehatronikas katedras vadītāja
Docente Dr. sc. ing. Anita Avišāne

Ķīpsalas iela 6b–410, Rīga +371 29268113
Mehānikas un mašīnbūves institūta Industriālā dizaina katedras vadītāja
Asoc. profesore Dr. sc. ing. Anita Geriņa-Ancāne
Ķīpsalas iela 6b–408, Rīga +371 67089715
Mehānikas un mašīnbūves institūta Siltumenerģētisko sistēmu katedras vadītājs
Asoc. profesors Dr. sc. ing. Dmitrijs Rusovs
Ķīpsalas iela 6b–546, Rīga +371 29346597
Mehānikas un mašīnbūves institūta Teorētiskās mehānikas un materiālu pretestības katedras vadītājs
Profesors Dr. sc.ing. Andrejs Krasņikovs
Ķīpsalas iela 6b–427, Rīga +371 29436518

Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūta direktors
Akadēmiķis Dr. habil. phys. Jurijs Dehtjars

Ķīpsalas iela 6b–321, Rīga +371 67089422

Aeronautikas institūta direktors
Asoc. profesors Dr. sc. ingIlmārs Blumbergs

Ķīpsalas iela 6b–512, Rīga +371 29596694
Aeronautikas institūta direktora vietnieks mācību darbā
Dr. chem. ing. techn. Andris Rijkuris
Ķīpsalas iela 6b–505, Rīga +371 67089950
Aeronautikas institūta Lidaparātu tehniskās apkopes un projektēšanas katedras vadītājs
Docents Dr. sc. ing. Sergejs Kuzņecovs
Ķīpsalas iela 6b–502, Rīga +371 26807133
Aeronautikas institūta Aeronautikas sistēmu un lidaparātu ekspluatācijas katedras vadītājs
Asoc. profesors Dr. sc. ing. Māris Hauka
Ķīpsalas iela 6b–228, Rīga +371 26276057

Transporta institūta direktors
Asoc. profesors Dr. sc. ing. Edmunds Kamoliņš

Ķīpsalas iela 6b–207, Rīga +371 67089889

Transporta institūta Dzelzceļa inženierijas katedras vadītājs
Profesors Dr. sc. ing. Mihails Gorobecs

Ķīpsalas iela 6b–105, Rīga +371 67089880

Transporta institūta Automobiļu katedras vadītājs p. i.
Docents Mg. sc. ing. Gundars Zalcmanis

Ķīpsalas iela 6b–201, Rīga

+371 29621806

Studentu pašpārvaldes vadītāja
Dārta Cīrule

Ķīpsalas iela 6b–220, Rīga +371 22027380 m

Universitāte