Kontakti

Dekāns

Profesors Dr. sc. ing. Ēriks Geriņš
+371 67089721
+371 67089752

Apmeklētājus pieņem: Paula Valdena iela 1–107, Rīga otrdienās un ceturtdienās 11-12; Viskaļu iela 36A–222, Rīga piektdienās plkst. 10–12.

 
Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Dekāna vietnieks zinātniskajā darbā
Profesors Dr. phys. Aleksejs Kataševs

Paula Valdena iela 7–317, Rīga +371 67089732

Dekāna vietnieks mācību darbā
Profesors Dr. sc. ing. Aldis Balodis

Paula Valdena iela 1 - 307, Rīga
Apmeklētājus pieņem:
otrdienās plkst. 16–17

+371 67089720

Dekāna vietniece starptautiskās sadarbības un studentu mobilitātes jautājumos
Pētnieks Dr. sc. ing. Agrita Eiduka

Viskaļu iela 36A–232, Rīga
Apmeklētājus pieņem:
pirmdien plkst. 10–12 un 16 -18

+371 27179587

Dekāna vietniece administratīvajā darbā
Dace Šneidere

Paula Valdena iela 1 – 303, Rīga
Apmeklētājus pieņem:
pirmdien un ceturtdien plkst. 10–12
Viskaļu iela 36A–228, Rīga
piektdienās plkst. 10–12

+371 67089708 ;

Dekanāta mācību biroja vadītāja
Inese Roze

Paula Valdena iela 1–303, Rīga

+371 67089369  
Dekanāta mācību biroja vadītāja
Agnese Špīlberga
Paula Valdena iela 1–303, Rīga +371 67089050

Mehānikas institūta direktors
Profesors Dr. habil. sc. ing. Jānis Vība

Viskaļu iela 36A–305, Rīga +371 67089473

Mašīnbūves tehnoloģijas institūta direktora vietniece
Profesore Dr. sc. ing. Irīna Boiko

Viskaļu iela 36A–416, Rīga +371 67089701

Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūta direktors
Akadēmiķis Dr. habil. phys. Jurijs Dehtjars

Paula Valdena iela 7–317, Rīga +371 67089422

Aeronautikas institūta direktors
Profesors Dr. habil. sc. ing. Aleksandrs Urbahs

Lomonosova iela 1A, k 1, Rīga +371 67089970 (direktors)
+371 67089990 (administrācija)
,
Aeronautikas institūta direktora vietnieks mācību darbā
Andris Rijkuris
Lomonosova iela 1A, k 1, Rīga +371 67089950 andris.rijkuris@rtu.lv

Transporta institūta Automobiļu katedras vadītāja p. i.
Docents Dr. sc. ing. Juris Kreicbergs

Viskaļu iela 36A–212, Rīga +371 67089741

Transporta institūta Dzelzceļa transporta katedras vadītājs
Profesors Dr. sc. ing. Mareks Mezītis

Āzenes iela 12–315, Rīga +371 67089666

Mehānikas institūta Siltumenerģētikas sistēmu katedras vadītājs
Asoc. profesors Dr. sc. ing. Sigurds Jaundālders

Viskaļu iela 36A–208, Rīga +371 67089745

Studentu pašpārvaldes vadītājs
Vadims Oļhovojs

Viskaļu iela 36, Rīga +371 29199956 m

Universitāte