Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte (MTAF) sagatavo speciālistus inženiertehnikā, mehānikā, mašīnbūvē, inženiertehnikas dizainā, mašīnu un aparātu būvniecībā, mehatronikā, automobiļu – dzelzceļa – aviācijas  transportā, aeronautikas un transporta sistēmu inženierijā,  medicīnas inženierijā un fizikā, siltumenerģētikā un siltumtehnikā, nanoinženierijā un ražošanas tehnoloģijā.

Absolventi var veikt mehāniķa, ar mašīnzinībām saistītus darbus, projektējot datorizētas mašīnas un mehānismus metālapstrādes, mašīnbūves, kokrūpniecības, pārtikas rūpniecības, autotransporta, dzelzceļa transporta, aviācijas transporta līdzekļu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos. Absolventi strādā arī ceļu satiksmes drošības organizācijās, termoelektrostacijās, koģenerācijas stacijās, siltumapgādes sistēmu projektēšanas un ražošanas uzņēmumos, ar nanoinženieriju saistītos uzņēmumos.

Medicīnas inženierijas absolventi var strādāt medicīnas iestādēs, nodrošinot fizikālās diagnostikas un ārstēšanas tehnoloģiju darbību, to apkalpošanu un remontu. Transporta speciālisti var strādāt kravu pārvadājumu un loģistikas uzņēmumos, kravu ekspedīcijas firmās. Absolventi nodrošina arī gaisa kuģu mehānisko vai avionikas tehnisko sistēmu ekspluatāciju.

Studiju programmas

Koledžas līmeņa studiju programmas

Bakalaura līmeņa studiju programmas

Maģistra līmeņa un 2. līmeņa profesionālās studiju programmas

Doktora līmeņa studijas

Fakultātes kontakti

Ķīpsalas iela 6B, Rīga
+371 67089711

MTAF mājaslapa

Vides pieejamība

Ēkā Kīpsalas ielā 6B:Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

  • ēkas līmenis "0", kas ļauj, bez grūtībām, patstāvīģi iekļūt ēkā;

  • lifts ir piemērots cilvēķiem ratiņkrēslā un ar redzes traucējumiem;

  • uz stikliem ir necaurredzams marķējums;

  • kāpnes noformētas atbilstoši personu ar redzes traucējumu vajadzībām;

  • telpās iespējams pārvietoties ratiņkrēslā;

  • tualete pieejama personām ratiņkrēslos;

  • var ierasties ar suni - pavadoni;

  • ēka ir savienota ar citām ēkām (pandusi), kas neierobežo pārvietošanos ratiņkrēslā.

Kontakti

Universitāte