Kontakti

Māris TurksDekāns

Profesors Dr. chem. Māris Turks
+371 67089251
+371 67089224

 

 

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Prodekāns studiju un zinātniskajā darbā
Dr. chem. Ieva Jaunzeme

Paula Valdena iela 3-267, Rīga +371 67089220

Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūta direktors
Profesors Dr. chem. Māris Turks

Paula Valdena iela 3-451, Rīga +371 67089251
+371 67089224

Lietišķās ķīmijas institūta direktors
Profesors Dr. h. chem. Valdis Kampars

Paula Valdena iela 3-464, Rīga +371 67608606

Polimērmateriālu institūta direktors
Dr. sc. ing. Jānis Zicāns

Paula Valdena iela 3-256, Rīga +371 67089252

Silikātu materiālu institūta direktors
Profesors Dr. h. sc. ing. Gundars Mežinskis

Paula Valdena iela 3-234, Rīga +371 67089141

Tehniskās fizikas institūta direktors
Profesors Dr. h. phys. Juris Blūms

Paula Valdena iela 7-322, Rīga +371 67089380

Dizaina tehnoloģiju institūta direktore
Asoc. profesore Dr. sc. ing. Dana Beļakova

Ķīpsalas iela 6, Rīga +371 26356510

Neorganiskās ķīmijas institūta direktors
Vadošais pētnieks Dr. h. sc. ing. Jānis Grabis

Paula Valdena iela 7-207, Rīga +371 67089151

Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta direktors
Profesors Dr. sc. ing. Jānis Ločs

Paula Valdena iela 3-331, Rīga +371 67089211

RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju
un attīstības centra direktore
Asoc. profesore Dr. sc. ing. Dagnija Loča

Pulka iela 3, Rīga +371 67089628

Studentu pašpārvaldes vadītājs
Niks Renārs Smelters

Paula Valdena iela 3–139, Rīga +371 26075086

m​
m

Universitāte