Kontakti

Māris TurksDekāns

Profesors Dr. chem. Māris Turks
+371 67089251

 
Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Dekāna vietnieks zinātniskajā darbā
Asoc. profesors Dr. chem. Mārcis Dzenis

Paula Valdena iela 3/7, Rīga +371 67089220

Dekāna vietniece mācību darbā
Profesore Dr. chem. Māra Jure

Paula Valdena iela 3/7, Rīga +371 67089220

Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūta direktors
Profesors Dr. chem. Māris Turks

Paula Valdena iela 3/7, Rīga +371 67089251

Lietišķās ķīmijas institūta direktors
Profesors Dr. h. chem. Valdis Kampars

Paula Valdena iela 3/7, Rīga +371 67608606

Polimērmateriālu institūta direktors
Dr. sc. ing. Jānis Zicāns

Paula Valdena iela 3/7, Rīga +371 67089252

Silikātu materiālu institūta direktors
Profesors Dr. h. sc. ing. Gundars Mežinskis

Paula Valdena iela 3/7, Rīga +371 67089141

Tehniskās fizikas institūta direktors
Profesors Dr. h. phys. Māris Knite

Paula Valdena iela 3/7, Rīga +371 67089181

Dizaina tehnoloģiju institūta direktore
Asoc. profesore Dr. sc. ing. Dana Beļakova

Paula Valdena iela 3/7, Rīga +371 26356510

Neorganiskās ķīmijas institūta direktors
Vadošais pētnieks Dr. h. sc. ing. Jānis Grabis

Paula Valdena iela 3/7, Rīga +371 67089151

Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta direktors
Asoc. profesors Dr. sc. ing. Jānis Ločs

Paula Valdena iela 3/7, Rīga +371 67089275

Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra direktore
Asoc. profesore Dr. sc. ing. Dagnija Loča

Pulka iela 3, Rīga +371 67964469

Studentu pašpārvaldes vadītāja
Madara Buka

Paula Valdena iela 3/7–139, Rīga +371 26548880

m 

Universitāte