Kontakti

Māris TurksDekāns

Profesors Dr. chem. Māris Turks
+371 67089251
+371 67089224

 

 

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Prodekāns studiju un zinātniskajā darbā
Dr. chem. Ieva Jaunzeme

Paula Valdena iela 3-267, Rīga +371 29779293

MLĶF Mācību biroja administrators
Inta Vietniece

Paula Valdena iela 3-269, Rīga +371 67089249

Dizaina tehnoloģiju institūta mācību biroja vadītājs
Iveta Ābele

Ķīpsalas iela 6, Rīga +371 29385283
Prodekāns administratīvajā darbā
Dr. sc.ing. Inna Juhņeviča
Paula Valdena iela 3-268, Rīga +371 29175634

Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūta direktors
Profesors Dr. chem. Māris Turks

Paula Valdena iela 3-451, Rīga +371 67089251
+371 67089224

Lietišķās ķīmijas institūta direktors
Asoc. prof. Kaspars Traskovskis

Paula Valdena iela 3-442, Rīga  

Polimērmateriālu institūta direktors
Dr. sc. ing. Jānis Zicāns

Paula Valdena iela 3-256, Rīga +371 67089252
Materiālu un virsmas tehnoloģiju institūta direktors
Profesors Dr. h. sc. ing. Andris Šutka
Paula Valdena iela 7-204, Rīga +371 26138155

Tehniskās fizikas institūta direktors
Profesors Dr. h. phys. Juris Blūms

Paula Valdena iela 7-322, Rīga +371 67089380

Dizaina tehnoloģiju institūta direktors
Edgars Kirilovs

Ķīpsalas iela 6, Rīga  

Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta direktors
Profesors Dr. sc. ing. Jānis Ločs

Paula Valdena iela 3-331, Rīga +371 67089211

RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra direktore
Profesore Dr. sc. ing. Dagnija Loča

Pulka iela 3, Rīga +371 67089628

Studentu pašpārvaldes vadītāja
Annija Vaska

Paula Valdena iela 3–139, Rīga +371 29994443

m

 

Universitāte