Kontakti

Māris TurksDekāns

Profesors Dr. chem. Māris Turks
+371 67089251
+371 67089224

 

 

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Prodekāns studiju un zinātniskajā darbā
Dr. chem. Ieva Jaunzeme

Paula Valdena iela 3-267, Rīga +371 29779293

MLĶF Mācību biroja administrators
Inta Vietniece

Paula Valdena iela 3-269, Rīga +371 67089249

Dizaina tehnoloģiju institūta mācību biroja vadītājs
Iveta Ābele

Ķīpsalas iela 6, Rīga +371 29385283
Prodekāns administratīvajā darbā
Dr. sc.ing. Inna Juhņeviča
Paula Valdena iela 3-268, Rīga +371 29175634

Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūta direktors
Profesors Dr. chem. Māris Turks

Paula Valdena iela 3-451, Rīga +371 67089251
+371 67089224

Lietišķās ķīmijas institūts

Paula Valdena iela 3-464, Rīga +371 67608606  

Polimērmateriālu institūta direktors
Dr. sc. ing. Jānis Zicāns

Paula Valdena iela 3-256, Rīga +371 67089252
Materiālu un virsmas tehnoloģiju institūta direktors
Profesors Dr. h. sc. ing. Andris Šutka
Paula Valdena iela 7-204, Rīga +371 26138155

Tehniskās fizikas institūta direktors
Profesors Dr. h. phys. Juris Blūms

Paula Valdena iela 7-322, Rīga +371 67089380

Dizaina tehnoloģiju institūta direktore
Asoc. profesore Dr. sc. ing. Dana Beļakova

Ķīpsalas iela 6, Rīga +371 26356510

Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta direktors
Profesors Dr. sc. ing. Jānis Ločs

Paula Valdena iela 3-331, Rīga +371 67089211

RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra direktore
Profesore Dr. sc. ing. Dagnija Loča

Pulka iela 3, Rīga +371 67089628

Studentu pašpārvaldes vadītājs
Emīls Edgars Bašēns

Paula Valdena iela 3–139, Rīga +371 26423424

m

 

Universitāte