Kontakti

Dekāne

Profesore Dr. oec. Elīna Gaile-Sarkane
+371 67089010

 
Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts
Dekāne
Profesore Dr. oec. Elīna Gaile-Sarkane
Kalnciema iela 6–202, Rīga +371 67089010
Prodekāns zinātnes jomā
Dr. oec. Armands Auziņš
Kalnciema iela 6–207, Rīga +371 67089845

Prodekāne studiju jomā
Profesore Dr. oec. Inga Lapiņa

Kalnciema iela 6–304, Rīga +371 67089498
Dekāna vietniece administratīvā darbā
Docente MBA Daira Aramina
Kalnciema iela 6–208, Rīga +371 67089031

Mācību biroja vadītāja
Inga Kokoreviča

Kalnciema iela 6–202, Rīga +371 67089394

Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta direktors
Profesors Dr. oec. Aivars Vilnis Krastiņš

Kalnciema iela 6–105, Rīga +371 67089662

Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūta direktors
Asociētais profesors Dr.oec. Deniss Ščeulovs

Kalnciema iela 6–408, Rīga +371 67608625

Darba un civilās aizsardzības institūta direktors
Profesors Dr. oec. Jānis Ieviņš

Kalnciema iela 6–118, Rīga +371 67089488

Būvuzņēmējdarbības un nekustāmā īpašuma ekonomikas institūta direktore
Profesore Dr. oec. Ineta Geipele

Kalnciema iela 6–211, Rīga +371 67089033

Ražošanas kvalitātes institūta direktors
Profesore Dr. oec. Inga Lapiņa

Kalnciema iela 6–304, Rīga +371 67089498

Starptautisko programmu nodaļas vadītājs
MBA, Dipl. oec. Modris Ozoliņš

Kalnciema iela 6–317, Rīga +371 67089035

Studentu pašpārvaldes vadītāja
Laura Alise Liepiņa

Kalnciema iela 6–110, Rīga +371 22110842

m

BALTECH studiju centrs
prof.  Bruno Grasmanis
  +371 67089178
Informācijas un servisa centrs   +371 67089438

Universitāte