Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IEVF) sagatavo uzņēmējus, uzņēmumu vadības un ekonomikas, personāla vadības, būvuzņēmējdarbības, nekustamo īpašumu pārvaldības, pilsētu un reģionu ekonomikas, muitas un nodokļu administrēšanas, starptautisko ekonomisko sakaru, darba vides drošības, kvalitātes vadības, mārketinga, loģistikas, finanšu, u.tml. speciālistus.

IEVF absolventi var veikt darbus, kas saistīti ar vadības sistēmu, tehnoloģiju un procesu plānošanu un vadību, ekonomisko rādītāju un dažādās jomās sasniegto rezultātu analīzi gan mikrolīmenī, gan makrolīmenī. Viņi ir uzņēmēji, dažādu jomu vadošie speciālisti un uzņēmumu vadītāji, kā arī ieņem vadošus amatus valsts un pašvaldību institūcijās, nevalstiskajās, starptautiskajās un pārnacionālajās organizācijās.

Koledžas līmeņa studiju programmas

Bakalaura līmeņa studiju programmas

Maģistra līmeņa un 2. līmeņa profesionālās studiju programmas

Doktora līmeņa studijas

Kontakti

Universitāte