Kontakti

Dekāne

Profesore Dr. philol. Marina Platonova
+371 67089135

Apmeklētājus pieņem otrdienās no plkst. 16 līdz 18 un piektdienās no plkst. 10 līdz 12 Kronvalda bulvārī 1–100. telpā (dekanātā).

 
Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts
prodekāns (dekāna vietnieks zinātniskajā darbā)
Dr. sc. ing. Aleksandrs Gorbunovs
Kronvalda bulvāris 1–112/115, Rīga +371 67089216;
+371 28380654
Lietišķās valodniecības institūta direktore
Profesore Dr. philol. Larisa Iļinska
Kronvalda bulvāris 1–108, Rīga +371 67089501
Speciālā lietojuma valodu katedras vadītāja
Profesore Dr. philol. Larisa Iļinska
Kronvalda bulvāris 1–109, Rīga +371 67089501
Tehniskās tulkošanas programmas koordinatore
Mg. philol. Oksana Ivanova
Kronvalda bulvāris 1–108, Rīga +371 67089525
Tehniskās tulkošanas programmas koordinatore
Mg. philol. Zane Seņko
Kronvalda bulvāris 1–108, Rīga +371 67089525
Speciālā lietojuma valodu katedras
metodiskās komisijas vadītāja, docents
Mg. philol. Tatjana Smirnova
Kronvalda bulvāris 1–105, Rīga +371 67089501
Tehniskās tulkošanas katedras vadītāja
Profesore Dr. philol., Mag. oec. Marina Platonova
Kronvalda bulvāris 1–108, Rīga +371 67089525
Humanitārā institūta direktors
Asociētais profesors Dr. sc. pol. Alvars Baldiņš
Kronvalda bulvāris 1–225, Rīga +371 67089250
Sociālo zinātņu katedras vadītājs
Asociētais profesors Dr. sc. soc. Gunārs Ozolzīle
Kronvalda bulvāris 1–225/3, Rīga +371 67089154
Sporta katedras vadītāja p. i.
Asociētais profesors Dr. paed. Viktors Bonders
Meža iela 1A, Rīga +371 67089382  
Inženierpedagoģijas un psiholoģijas katedras vadītāja p. i.
Asociētais profesors Dr. sc. pol. Alvars Baldiņš
Kronvalda bulvāris 1–225/1, Rīga +371 67089250  
Tālmācības studiju centra direktors
Asociētais profesors Dr. phys. Atis Kapenieks
Kronvalda bulvāris 1–112, Rīga +371 67089216
RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra vadītāja
Dr. sc. ing. Ilze Gudro
Kronvalda bulvāris 1–230, Rīga +371 28897223
Vēstures pētniecības un zinātnisko publikāciju nodaļas vadītāja
Asociētā profesore Dr. paed. Alīda Zigmunde
Kronvalda bulvāris 1–230, Rīga +371 29869642
Muzeja un vēstures komunikācijas nodaļas vadītāja
Rūta Lapsa
Kronvalda bulvāris 1–230, Rīga +371 29773395

Studentu pašpārvaldes vadītājs
Valts Vīcups

Kronvalda bulvāris 1–101, Rīga +371 20278688 m

Universitāte