E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte (ETHZF) sagatavo tehniskos tulkotājus mašīnzinību, loģistikas, enerģētikas, materiālzinātņu, informācijas tehnoloģiju, telekomunikāciju, būvniecības, arhitektūras un pilsētplānošanas, inženierekonomikas un citās nozarēs, kā arī speciālistus e-studiju tehnoloģiju ieviešanai uzņēmumos un mūžizglītības sistēmā.

ETHZF absolventi var strādāt dažādās ES institūcijās Briselē, Strasbūrā un citur, valsts un pašvaldību iestādēs, vēstniecībās, laikrakstu un žurnālu redakcijās, grāmatu izdevniecībās, kā arī privātajā sektorā – uzņēmumos, kuriem ir sadarbība ar ārvalstu partneriem. Fakultātes absolventiem ir iespēja savu profesionālo karjeru saistīt arī ar darbu izglītības nozarē, piemēram, strādāt mācību iestādē, kur ievieš un praktizē dažādas e-studiju programmas un kursus.

Bakalaura līmeņa studiju programmas

Maģistra līmeņa un 2. līmeņa profesionālās studiju programmas

Doktora līmeņa studijas

Fakultātes kontakti:
Kronvalda bulvāris 1, Rīga
+371 67089501

ethzf.rtu.lv

Kontakti

Universitāte