Kontakti

Dekāns

Profesors Dr. sc. ing. Jurģis Poriņš
+371 67089280

Āzenes iela 12–209, Rīga
Apmeklētājus pieņem otrdienās plkst. 16–18, piektdienās plkst. 10–12

 
Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Lietvede
Baiba Balode

Āzenes iela 12–208, Rīga
Apmeklētājus pieņem:
pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst. 9–17,
piektdienās plkst. 9–16

+371 67089245

Dekāna vietnieks zinātniskajā darbā
Profesors Dr. sc. ing. Vjačeslavs Bobrovs

 

Āzenes iela 12 –234, Rīga
Apmeklētājus pieņem:
otrdienās plkst. 16–18,
piektdienās plkst. 10–12
+371 27896246

Dekāna vietnieks mācību darbā p.i.
Kaspars Mitulis

Āzenes iela 12-210, Rīga
Apmeklētājus pieņem:
otrdienās plkst. 16–18
piektdienās plkst. 10–12

+371 67089144

Telekomunikāciju institūta direktors
Profesors Dr.sc.ing. Ģirts Ivanovs
www.ti.rtu.lv

Āzenes iela 12 –323, Rīga
Apmeklētājus pieņem:
piektdienās plkst. 10–12
+371 67089293

Radioelektronikas institūta direktors
Asoc.profesors Dr.sc.ing. Dmitrijs Pikuļins

Āzenes iela 12–221, Rīga
Apmeklētājus pieņem:
piektdienās plkst. 10-12
+371 67089087

Studentu pašpārvaldes vadītājs
Patriks Purviņš

Āzenes iela 12–329, Rīga +371 25528104

Universitāte

_