Kontakti

Dekāns

Profesors Dr. sc. ing. Vjačeslavs Bobrovs
+371 27896246

Āzenes iela 12–229, Rīga
Apmeklētājus pieņem piektdienās plkst. 10–12

 
Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Lietvede
Baiba Balode

Āzenes iela 12–208, Rīga
Apmeklētājus pieņem:
pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst. 9–17,
piektdienās plkst. 9–16

+371 67089245
Dekāna vietnieks
Mg. oec. Edgars Kažoks

Āzenes iela 12–326, Rīga
Apmeklētājus pieņem:
otrdienās plkst. 16–18,
piektdienās plkst. 10–12

+371 67089292

Prodekāns zinātnes jomā
Profesors Sandis Spolītis

 

Āzenes iela 12–305, Rīga
Apmeklētājus pieņem:
piektdienās plkst. 10–12
 

Prodekāne studiju jomā
Docente Lilita Ģēģere

Āzenes iela 12–322, Rīga
Apmeklētājus pieņem:
piektdienās plkst. 10–12
+371 67089204

Telekomunikāciju institūta direktors
Profesors Dr. sc. ing. Vjačeslavs Bobrovs

Āzenes iela 12 –229, Rīga
Apmeklētājus pieņem:
piektdienās plkst. 10–12
+371 27896246

Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūta direktors
Asoc. profesors Dr. sc. ing. Dmitrijs Pikuļins

Āzenes iela 12–221, Rīga
Apmeklētājus pieņem:
piektdienās plkst. 10–12
+371 67089087

Studentu pašpārvaldes vadītāja
Ieva Baumane

Āzenes iela 12–329, Rīga +371 22053736 m

Universitāte