Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte (ETF) sagatavo elektronikas un telekomunikāciju inženierus ar specializāciju telekomunikāciju, elektronikas, transporta elektronikas un telemātikas nozarēs.

ETF absolventi veiksmīgi darbojas uzņēmumos, kas saistīti ar telekomunikāciju un datoru tīkliem, datortehniku, kabeļtelevīziju, specializētās tirdzniecības un pakalpojumu sfērās, kā arī medicīnas, transporta u.c. nozarēs. Speciālisti ir īpaši pieprasīti un atrod pielietojumu savām zināšanās un prasmēm tehnoloģiju izstrādātāju un ražotāju kompānijās, telekomunikāciju operatoru un apraides uzņēmumos, firmu pārstāvniecībās, transporta nozares uzņēmumos, valsts institūcijās.

Absolventi var kvalificēti veikt arī zinātniskās pētniecības un mācību darbu gan augstskolās, gan arī zinātniskajās institūcijās. Elektronika un telekomunikācijas ir viena no visstraujāk augošajām nozarēm pasaulē, tādēļ kvalificēti absolventi atrod pielietojumu savām zināšanām un prasmēm ne tikai Latvijā.

Studiju programmas

Bakalaura līmeņa studiju programmas

Maģistra līmeņa un 2. līmeņa profesionālās studiju programmas

Doktora līmeņa studijas

Fakultātes kontakti

Āzenes iela 12, Rīga
+371 67089245

ETF mājaslapa
ETF Studentu pašpārvaldes Facebook lapa

Vides pieejamība

RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultāteElektronikas un telekomunikāciju fakultāte Rīgā, Āzenes ielā 12 ir pieejama cilvēkiem ar invaliditāti.

  • Pie ieejām nav pakāpienu, kas traucētu pārvietoties personām riteņkrēslos.
  • Stikla durvis un virpuļdurvis ir ar marķējumiem.
  • Kāpnes noformētas atbilstoši personu ar redzes traucējumiem vajadzībām.
  • Lifts atbilst personu ar kustību un redzes traucējumu vajadzībām.
  • Telpās iespējams pārvietoties ratiņkrēslos, jo nav pakāpienu un sliekšņu telpās un starp tām.
  • Katrā stāvā personām ratiņkrēslos pieejama atsevišķa tualete.
  • Personām ar dzirdes traucējumiem pie galdiem iespējams izkārtoties ar seju pret seju.
  • Katrā stāvā ir drošības kabatas ar signalizāciju un trauksmes pogu ugunsgrēka gadījumā.
  • Vairākas avārijas izejas.
  • Var ierasties ar suni – pavadoni.

Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes studentiem lekcijas notiek arī ēkā P. Valdena ielā 5/7.

Kontakti

Universitāte