Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte

Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte (EEF) sagatavo inženierus – enerģētiķus, kuri pārzina enerģētiku un elektrotehniku, kā arī speciālistus, kuri pilda vides «ārsta» funkcijas, ne tikai nosakot diagnozi, bet arī izrakstot zāles un piedaloties vides atveseļošanas procesā. EEF studiju programmās var iegūt zināšanas par enerģijas ražošanu,  pārvadi un sadali, dažādu procesu automatizāciju gan rūpniecībā, gan mājsaimniecībā, kā arī par racionālu energoresursu izmantošanu un mūsdienīgu vides pārvaldību.

EEF absolventi var strādāt visos tautsaimniecības un valsts pārvaldes līmeņos. Viņu zināšanas ir nepieciešamas rūpniecībā, enerģētikā, būvniecībā, projektēšanas birojos, administratīvajā sektorā un ikvienā mājsaimniecībā.

Koledžas līmeņa studiju programmas

Bakalaura līmeņa studiju programmas

Maģistra līmeņa un 2. līmeņa profesionālās studiju programmas

Doktora līmeņa studijas

Fakultātes kontakti:
Āzenes iela 12/1, Rīga
+371 67089901

EEF mājaslapa
EEF Studentu pašpārvaldes Facebook lapa

 

Kontakti

Virtuālā tūre

Universitāte