Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte (DITF) sagatavo speciālistus darbam visās datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas apakšnozarēs, kā arī sfērās, kur izstrādā jaunas informācijas sistēmas un citus informācijas tehnoloģijas risinājumus un kur šos risinājumus izmanto.

DITF absolventu četras populārākās profesijas ir programmēšanas inženieris, sistēmanalītiķis, finanšu analītiķis un informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs. Šādi speciālisti lielākoties strādā Latvijas vadošajos informācijas tehnoloģijas uzņēmumos, bankās un valsts iestādēs.

Studiju programmas

Koledžas līmeņa studiju programmas

Bakalaura līmeņa studiju programmas

Maģistra līmeņa un 2. līmeņa profesionālās studiju programmas

Doktora līmeņa studijas

Fakultātes kontakti

Zunda krastmala 10, Rīga
+371 67089512

DITF mājaslapa
DITF Studentu pašpārvaldes mājaslapa

Vides pieejamība

Ēkā Zunda krastmala 8 un 10:RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

  • Pie ieejām nav pakāpienu, kas traucētu pārvietoties personām riteņkrēslos.
  • Stikla durvis un virpuļdurvis ir ar marķējumiem.
  • Kāpnes noformētas atbilstoši personu ar redzes traucējumiem vajadzībām.
  • Lifts atbilst personu ar kustību un redzes traucējumu vajadzībām.
  • Telpās iespējams pārvietoties ratiņkrēslos, jo nav pakāpienu un sliekšņu telpās un starp tām.
  • Katrā stāvā personām ratiņkrēslos pieejama atsevišķa tualete.
  • Norādes par auditoriju numuru novietojums blakus durvīm augstumā (1300 - 1800 mm).
  • Personām ar dzirdes traucējumiem pie galdiem iespējams izkārtoties ar seju pret seju
  • Vairākas avārijas izejas.

Var ierasties ar suni – pavadoni.

Ēkā Meža ielā 1:

  • Vienota norāžu sistēma ēkā.

Kontakti

Universitāte