Kontakti

Dekāns

Profesors Dr. sc. ing. Mārtiņš Vilnītis
+371 67080253

Ķīpsalas iela 6B–305, Rīga

 
Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Dekāna vietnieks zinātniskajā darbā
Asoc. profesors Dr. sc. ing. Jānis Kaminskis

Ķīpsalas iela 6A/6B–238, Rīga

Apmeklētājus pieņem:
otrdienās plkst. 16–18
piektdienās plkst. 10–12

+371 67089287
+371 27476220

Dekāna vietniece mācību darbā
Daina Brence

 

Ķīpsalas iela 6A/6B–345, Rīga

Apmeklētājus pieņem:
Otrdienās plkst. 16–18
piektdienās plkst. 10–12

+371 67089112 
+371 29192489
+371 67089235

Dekāna vietnieks saimnieciskajā darbā
Māris Zemītis

Ķīpsalas iela 6A/6B–240, Rīga

Apmeklētājus pieņem:
otrdienās plkst. 16–18
piektdienās plkst. 10–12

+371 67089143

Transportbūvju institūta direktors
Profesors Dr. sc. ing. Ainārs Paeglītis

Ķīpsalas iela 6A/6B, Rīga +371 67089223

Būvniecības un rekonstrukcijas institūta direktors
Profesors Dr. sc. ing. Leonīds Pakrastiņš

Ķīpsalas iela 6A/6B, Rīga +371 67089284
+371 67089121

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūta direktors
Profesors Dr. habil. sc. ing. Egils Dzelzītis

Ķīpsalas iela 6A/6B, Rīga +371 67089281

Būvražošanas institūta direktors
Profesors Dr. sc. ing. Mārtiņš Vilnītis

Ķīpsalas iela 6A/6B, Rīga +371 67089229

Materiālu un konstrukciju institūta direktors
Profesors Dr. sc. ing. Andris Čate

Ķīpsalas iela 6A/6B, Rīga  

Studentu pašpārvaldes vadītājs
Danīls Ņikiforovs

Ķīpsalas iela 6A/6B, Rīga +371 29285820 m

Universitāte