Kontakti

Dekāns

Profesors Dr. sc. ing. Mārtiņš Vilnītis
+371 67080278

Ķīpsalas iela 6B–288, Rīga

 
Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Prodekāns zinātnes jomā
Dr. sc. ing. Sandris Rucevskis

Ķīpsalas iela 6B–230, Rīga

Apmeklētājus pieņem: rakstīt e-pastu

+371 29282562

Prodekāne studiju jomā
Daina Brence

 

Ķīpsalas iela 6B–226, Rīga

Apmeklētājus pieņem: rakstīt e-pastu

+371 67089112 
+371 29192489

Dekāna vietnieks saimnieciskajā darbā
Guntis Brencis

Ķīpsalas iela 6B–226, Rīga

+371 67089112 

Transportbūvju institūta direktors
Profesors Dr. sc. ing. Ainārs Paeglītis

Ķīpsalas iela 6B–242, Rīga +371 67089223

Būvniecības un rekonstrukcijas institūta direktors
Profesors Dr. sc. ing. Leonīds Pakrastiņš

Ķīpsalas iela 6B–236, Rīga +371 67089145

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūta direktors
Profesors Dr. habil. sc. ing. Egils Dzelzītis

Ķīpsalas iela 6B–223, Rīga

+371 29205585

Būvražošanas institūta direktors
Profesors Dr. sc. ing. Mārtiņš Vilnītis

Ķīpsalas iela 6B–225, Rīga +371 29121187

Materiālu un konstrukciju institūta direktors
Profesors Dr. sc. ing. Andris Čate

Ķīpsalas iela 6B–231, Rīga +371 67089124
Ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūta direktore
Dr. sc .ing. Linda Mežule
Ķīpsalas iela 6B, Rīga  

Studentu pašpārvaldes vadītājs
Markuss Rihards Dzintars 

Ķīpsalas iela 6B, Rīga +371 26406836 m

Universitāte