Kontakti

Dekāns

Profesors Dr. sc. ing. Juris SMIRNOVS
+371 67089278

Apmeklētājus pieņem 345. kabinetā otrdienās plkst. 16–18 un piektdienās plkst. 10–12

 
Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Dekāna vietnieks zinātniskajā darbā
Asoc. profesors Dr. sc. ing. Jānis KAMINSKIS

Ķīpsalas iela 6A/6B–238, Rīga

Apmeklētājus pieņem:
otrdienās plkst. 16–18
piektdienās plkst. 10–12

+371 67089287
+371 27476220

Dekāna vietniece mācību darbā
Daina BRENCE

 

Ķīpsalas iela 6A/6B–345, Rīga

Apmeklētājus pieņem:
Otrdienās plkst. 16–18
piektdienās plkst. 10–12

+371 67089112 
+371 29192489
+371 67089235

Dekāna vietnieks saimnieciskajā darbā
Māris ZEMĪTIS

Ķīpsalas iela 6A/6B–240, Rīga

Apmeklētājus pieņem:
otrdienās plkst. 16–18
piektdienās plkst. 10–12

+371 67089143 u.lv

Transportbūvju institūta direktors
Profesors Dr. sc. ing. Ainārs PAEGLĪTIS

Ķīpsalas iela 6A/6B, Rīga +371 67089223

Būvniecības un rekonstrukcijas institūta direktors
Asoc.profesors Dr. sc. ing. Leonīds PAKRASTIŅŠ

Ķīpsalas iela 6A/6B, Rīga +371 67089284
+371 67089121

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūta direktors
Profesors Dr. habil. sc. ing. Andris KRĒSLIŅŠ

Ķīpsalas iela 6A/6B, Rīga +371 67089281 u.lv

Būvražošanas institūta direktors
Asoc.profesors Dr. sc. ing. Mārtiņš VILNĪTIS

Ķīpsalas iela 6A/6B, Rīga +371 67089229

Materiālu un konstrukciju institūta direktors
Profesors Dr. sc. ing. Andris ČATE

Ķīpsalas iela 6A/6B, Rīga  

Būvniecības koledžprogrammu nodaļas direktors
Voldemārs PUTNAĒRGLIS

Ķīpsalas iela 6A/6B, Rīga +371 67089276 u.lv

Profesionālās tālākizglītības centra vadītājs
Dr. sc. ing. Jānis VĀRNA

Ķīpsalas iela 6A/6B, Rīga +371 67089171

Būvinženieru skaitļošanas centra direktors
Voldemārs PUTNAĒRGLIS

Ķīpsalas iela 6A/6B, Rīga +371 67089276 u.lv

Studentu pašpārvaldes vadītāja
Nora Kezika

Ķīpsalas iela 6A/6B, Rīga +371 26108899

 

 

Universitāte