Kontakti

Dekāns

Profesors Dr. arch. Uģis Bratuškins
+371 67089212

Apmeklētājus pieņem 411. kabinetā.

 
Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts
Dekāna vietniece zinātniskajā darbā
Profesore Dr. arch. Sandra Treija
Ķīpsalas iela 6–406, Rīga +371 67089116

Dekāna vietnieks mācību darbā
Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmas (EKPS) koordinators
Mgr. arch. Aldis Lapiņš

Ķīpsalas iela 6–410, Rīga

Apmeklētājus pieņem:
otrdienās plkst. 16–18
piektdienās plkst. 10–12

+371 67089212

Dekanāta biroja administratore
Daina Piekuse

Ķīpsalas iela 6–409, Rīga

Apmeklētājus pieņem:
plkst. 10.00–12.30, 13.30–17.00,
piektdienās plkst. 10–15.

+371 67089212

Arhitektūras vēstures un teorijas katedras vadītājs
Profesors Dr. habil. arch. Jānis Krastiņš

Ķīpsalas iela 6–414, Rīga +371 67089115

Arhitektūras projektēšanas katedras vadītājs
Profesors Dr. arch. Uģis Bratuškins

Ķīpsalas iela 6–411, Rīga +371 67089212

Arhitektūras un pilsētbūvniecības katedras biroja administratore
Inguna Dumbere

Ķīpsalas iela 6–416, Rīga +371 67089116 u.lv

Tēlotājas mākslas katedras vadītāja
Praktiskā docente Mgr. art. Anita Meldere

Ķīpsalas iela 6–403, Rīga +371 67089210

Metodiskā kabineta vadītāja
Ruta Doveika

Ķīpsalas iela 6–002, Rīga +371 67089260

Studentu pašpārvaldes vadītājs
Rūdolfs Golubovs

Ķīpsalas iela 6–101, Rīga +371 20211400 m

Universitāte