Arhitektūras fakultāte

Arhitektūras fakultāte (AF)

AF vienīgā Latvijā pilna apjoma studijās sagatavo speciālistus arhitektūrā. RTU izdotais Arhitekta diploms, kas ir notificēts Eiropas Direktīvā «Par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu», ir automātiski atzīts izglītības dokuments Eiropas Savienībā.

AF absolventi – vides veidošanas speciālisti – var darboties arhitektūrā, plānošanā, interjera un ainavu arhitektūrā, kultūras pieminekļu restaurācijā, kā arī projektēšanas vadībā. Viņi var praktizēt gan arhitektu birojos, gan paši tos izveidot un vadīt, gan iesaistīties valsts un pašvaldību institūciju darbā.

Studiju programmas

Bakalaura līmeņa studiju programmas

Maģistra līmeņa un 2. līmeņa profesionālās studiju programmas

Doktora līmeņa studijas

Fakultātes kontakti

Ķīpsalas iela 6–407, Rīga
+371 67089212

AF mājaslapa

Vides pieejamība

Fakultātes ēkā Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 ir pieejama cilvēkiem ar invaliditāti:RTU Arhitektūras fakultāte

  • Ēkā ir pieejams lifts.
  • Katrā stāvā ir pieejamas personām ar kustību traucējumiem īpaši aprīkotas labierīcības.
  • Vienota norāžu sistēma ēkā.
  • Norādes par auditoriju numuru novietojums blakus durvīm augstumā (1300 - 1800 mm).
  • Kontrastējošas norādes.
  • Iespējams padarīt stikla virsmas (durvis vai sienas) pamanāmas personām ar redzes traucējumiem.

Bakalaura studiju programmas «Arhitektūra» ietvaros atsevišķas nodarbības notiek arī ēkās Ķīpsalas ielā 6a/6b, Āzenes ielā 12, Meža ielā 1/1 un Kalnciema ielā 6.

Kontakti

Universitāte