Arhitektūras fakultāte

Arhitektūras fakultāte (AF)

AF vienīgā Latvijā pilna apjoma studijās sagatavo speciālistus arhitektūrā. RTU izdotais Arhitekta diploms, kas ir notificēts Eiropas Direktīvā «Par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu», ir automātiski atzīts izglītības dokuments Eiropas Savienībā.

AF absolventi – vides veidošanas speciālisti – var darboties arhitektūrā, plānošanā, interjera un ainavu arhitektūrā, kultūras pieminekļu restaurācijā, kā arī projektēšanas vadībā. Viņi var praktizēt gan arhitektu birojos, gan paši tos izveidot un vadīt, gan iesaistīties valsts un pašvaldību institūciju darbā.

Bakalaura līmeņa studiju programmas

Maģistra līmeņa un 2. līmeņa profesionālās studiju programmas

Doktora līmeņa studijas

Fakultātes kontakti:
Ķīpsalas iela 6–407, Rīga
+371 67089212

AF mājaslapa

Kontakti

Virtuālā tūre

Universitāte