Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments

Rektora vietnieks starptautiskajā akadēmiskajā sadarbībā un ārzemju studentu apmācībā

Igors Tipāns 
Āzenes iela 12–316, Rīga
+317 67089038 +371 29495699

 

SSĀSD piedāvā apgūt bakalaura, maģistra un doktora inženierzinātņu un sociālo zinātņu studiju programmas angļu valodā. Sīkāk par programmām un ārzemju studentu uzņemšanas noteikumiem – www.fsd.rtu.lv.

Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments aktīvi piedalās Erasmus+ programmas realizācijā, nodrošinot programmas dalībnieku studiju un pētniecības darbu RTU, kā arī organizējot RTU studentu un darbinieku piedalīšanos Erasmus+ programmā RTU partneru universitātēs Austrumeiropā, Āzijā, Amerikā u. c.

 
Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Direktora vietniece
Zane Purlaura

Āzenes iela 12–306, Rīga +371 67089084 zane.purlaura@rtu.lv
Biroja vadītāja
Gunita Ākule 
Āzenes iela 12–316, Rīga +371 67089150
Ārzemju studentu sagatavošanas un īslaicīgo kursu nodaļa
Nodaļas vadītāja
Nataļja Muračova
Āzenes iela 12–331, Rīga +371 67089106
Artūrs Lūsis Āzenes iela 12–331, Rīga +371 67089036 arturs.lusis@rtu.lv
Mārīte Traniņa Āzenes iela 12–331, Rīga +371 67089036
Elīna Peina Āzenes iela 12–331, Rīga +371 67089106
Starptautiskās sadarbības nodaļa

Nodaļas vadītāja
Laura Štāle

Āzenes iela 12-219, Rīga +371 67089343
Inga Kārkla Āzenes iela 12-219, Rīga +371 67089812


Ēriks Badamšins Āzenes iela 12-219, Rīga +371 67089790 eriks.badamsins@rtu.lv
Anna Sedova Āzenes iela 12-219, Rīga +371 67089313
Starptautisko projektu nodaļa
Nodaļas vadītājs
Kārlis Valtiņš
Kronvalda bulvāris 1-212, Rīga +371 67089105 karlis.valtins@rtu.lv
Anete Beinaroviča Kronvalda bulvāris 1-212, Rīga +371 67089185 anete.beinarovica@rtu.lv
Timo-Juhani Turunen Kronvalda bulvāris 1-212, Rīga +371 67089185 timo-juhani.turunen@rtu.lv
Ieva Ziemele Kronvalda bulvāris 1-212, Rīga +371 67089185
Agnieszka Kamila-Maj Kronvalda bulvāris 1-212, Rīga +371 67089185
Inga Labsvīra-Zelča Kronvalda bulvāris 1-209, Rīga +371 67089184
Liene Maurīte Kronvalda bulvāris 1-209, Rīga +37128647823
Ārzemju studentu uzņemšana
Zane Vrubļevska Āzenes iela 12–407, Rīga +371 67089096
Zane Neilande Āzenes iela 12–407, Rīga +371 67089020
Elīna Norniece-Muthukrišnana Āzenes iela 12–407, Rīga +371 67089766
Zanda Kamaldiņa Āzenes iela 12–407, Rīga +371 67089060
Ārzemju studentu lietvedība
Signe Laizāne Āzenes iela 12–315, Rīga +371 67089167
Sandra Jurika Āzenes iela 12–315, Rīga +371 67089108
Sniedze Ābele Āzenes iela 12–315, Rīga +371 67089762  
Finanses
Juris Veselovs Āzenes iela 12–309, Rīga +371 67089013  
Krista Akmene Kronvalda bulvāris 1-212, Rīga +371 24501970

Universitāte