Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments

Rektora vietnieks starptautiskajā akadēmiskajā sadarbībā un ārzemju studentu apmācībā

Igors Tipāns 
Kaļķu iela 1–314, Rīga
+317 67089038 +371 29495699

 

SSĀSD piedāvā apgūt bakalaura, maģistra un doktora inženierzinātņu un sociālo zinātņu studiju programmas angļu valodā. Piedāvātās studiju programmas ir identiskas latviešu valodā realizētajām akreditētām studiju programmām.

Sīkāk par programmām un ārzemju studentu uzņemšanas noteikumiem – www.fsd.rtu.lv.

Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments aktīvi piedalās Erasmus+ programmas realizācijā, nodrošinot programmas dalībnieku studiju un pētniecības darbu RTU, kā arī organizējot RTU studentu un darbinieku piedalīšanos Erasmus+ programmā RTU partneru universitātēs Austrumeiropā, Āzijā, Amerikā u. c.

Programmās, kurās mācības notiek angļu valodā
 • Aviācijas transports (B, M)
 • Būvniecība (B,M, D)
 • Datorsistēmas (B, M, D)
 • Elektrotehnoloģiju datorvadība (M)
 • Ģeodēzija (B, M)
 • Inženiertehnika, mehānika (B, M, D)
 • Tehniskā tulkošana (B, M)
 • Telekomunikācijas (B, M)
 • Uzņēmējdarbība un vadīšana (B)
 • Vides zinātne (M, D)
 • Ķīmija (B)
 • Ķīmijas tehnoloģijas (B)
 • Adaptronika (B)
 • Apģērbu un tekstila tehnoloģija (B)
 • Biznesa informātika (M)
 • Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana (M)
 • Dzelzceļa elektrosistēmas (M)
 • Dzelzceļa transports (M)
 • Elektronika (M)
 • Elektronika un mobilie sakari (B)
 • Inovācijas un uzņēmējdarbība (M)
 • Inovatīva ceļu un tiltu inženierija (M)
 • Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība (M)
 • Medicīnas inženierija un fizika (B, M)
 • Nanoinženierija (M)
 • Pilsētu un reģionu inženierekonomika (M)
 • Siltumenerģētika un siltumtehnika (M)
 • Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana (B, M)
 • Transporta sistēmu inženierija (B)
 • Transportbūves (B, M)

Apzīmējumi:
B – bakalaura studijas
M – maģistra studijas
D – doktora studijas

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts
direktora vietniece
Zane Purlaura
Kaļķu iela 1–314, Rīga +371 67089084

starptautiskās sadarbības speciāliste
Sigita Šaicāne

Kaļķu iela 1–314, Rīga +371 67089150
Ārzemju studentu sagatavošanas nodaļas vadītāja
Nataļja Muračova
Kaļķu iela 1–312, Rīga +371 67089036
starptautisko projektu koordinators
Artūrs Lūsis
Kaļķu iela 1–312, Rīga +371 67089036
ārējo sakaru koordinatore
Elīna Peina
Kaļķu iela 1–312, Rīga +371 67089108
ārējo sakaru koordinatore
Signe Laizāne
Kaļķu iela 1–312, Rīga +371 67089167
ārējo sakaru koordinatore
Anna Lejiņa
Kaļķu iela 1–318, Rīga +371 67089766
ārējo sakaru koordinatore
Daina Urbāne
Kaļķu iela 1–318, Rīga +371 67089766
ārējo sakaru koordinatore
Elīna Norniece
Kaļķu iela 1–318, Rīga +371 67089766
ārējo sakaru koordinatore
Inga Labsvīra-Zelča
Kaļķu iela 1–318, Rīga +371 67089013
Starptautisko projektu nodaļas vadītājs
Kārlis Valtiņš

Kronvalda bulvāris 1–212, Rīga

+371 67089185
starptautiskās sadarbības speciāliste
Anete Beinaroviča
Kronvalda bulvāris 1–212, Rīga +371 67089185
starptautiskās sadarbības speciālists
Timo-Juhani Turunen
Kronvalda bulvāris 1–212, Rīga +371 67089185

Universitāte