Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments

Rektora vietnieks starptautiskajā akadēmiskajā sadarbībā un ārzemju studentu apmācībā

Igors Tipāns 
Kaļķu iela 1–314, Rīga
+317 67089038 +371 29495699

 

SSĀSD piedāvā apgūt bakalaura, maģistra un doktora inženierzinātņu un sociālo zinātņu studiju programmas angļu valodā. Sīkāk par programmām un ārzemju studentu uzņemšanas noteikumiem – www.fsd.rtu.lv.

Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments aktīvi piedalās Erasmus+ programmas realizācijā, nodrošinot programmas dalībnieku studiju un pētniecības darbu RTU, kā arī organizējot RTU studentu un darbinieku piedalīšanos Erasmus+ programmā RTU partneru universitātēs Austrumeiropā, Āzijā, Amerikā u. c.

 
Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Direktora vietniece
Zane Purlaura

Kaļķu iela 1–314, Rīga +371 67089084 zane.purlaura@rtu.lv
Biroja vadītāja
Sigita Sondore
Kaļķu iela 1–314, Rīga +371 67089150
Ārzemju studentu sagatavošanas un īslaicīgo kursu nodaļa
Nodaļas vadītāja
Nataļja Muračova
Kaļķu iela 1–414, Rīga +371 67089036
Artūrs Lūsis Kaļķu iela 1–414, Rīga +371 67089036 arturs.lusis@rtu.lv
Mārīte Traniņa Kaļķu iela 1–414, Rīga +371 67089036
Starptautiskās sadarbības nodaļa
Inga Kārkla Kaļķu iela 1–304, Rīga +371 67089812


Ēriks Badamšins Kaļķu iela 1–304, Rīga +371 67089790 eriks.badamsins@rtu.lv
Anna Sedova Kaļķu iela 1–304, Rīga +371 67089313
Starptautisko projektu nodaļa
Nodaļas vadītājs
Kārlis Valtiņš
Kronvalda bulvāris 1-212, Rīga +371 67089185 karlis.valtins@rtu.lv
Anete Beinaroviča Kronvalda bulvāris 1-212, Rīga +371 67089185 anete.beinarovica@rtu.lv
Timo-Juhani Turunen Kronvalda bulvāris 1-212, Rīga +371 67089185 timo-juhani.turunen@rtu.lv
Ārzemju studentu uzņemšana
Laura Štāle Kaļķu iela 1–318, Rīga +371 67089020
Elīna Norniece Kaļķu iela 1–318a, Rīga +371 67089060 elina.norniece@rtu.lv
Lita Zemvalde Kaļķu iela 1–318, Rīga +371 67089766
Ārzemju studentu lietvedība
Elīna Peina Kaļķu iela 1–312, Rīga +371 67089108
Signe Laizāne Kaļķu iela 1–312, Rīga +371 67089167 signe.laizane@rtu.lv
Agnese Džademi Kaļķu iela 1–312, Rīga +371 67089108
Finanses
Vera Lipsta Kaļķu iela 1–312, Rīga +371 67089013

Universitāte

_