Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments

Rektora vietnieks starptautiskajā akadēmiskajā sadarbībā un ārzemju studentu apmācībā

Igors Tipāns 
Kaļķu iela 1–314, Rīga
+317 67089038 +371 29495699

 

SSĀSD piedāvā apgūt bakalaura, maģistra un doktora inženierzinātņu un sociālo zinātņu studiju programmas angļu valodā. Sīkāk par programmām un ārzemju studentu uzņemšanas noteikumiem – www.fsd.rtu.lv.

Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments aktīvi piedalās Erasmus+ programmas realizācijā, nodrošinot programmas dalībnieku studiju un pētniecības darbu RTU, kā arī organizējot RTU studentu un darbinieku piedalīšanos Erasmus+ programmā RTU partneru universitātēs Austrumeiropā, Āzijā, Amerikā u. c.

Programmas, kurās mācības notiek angļu valodā
 • Aviācijas transports (B, M)
 • Būvniecība (B,M, D)
 • Datorsistēmas (B, M, D)
 • Elektrotehnoloģiju datorvadība (M)
 • Ģeodēzija (B, M)
 • Inženiertehnika, mehānika (B, M, D)
 • Tehniskā tulkošana (B, M)
 • Telekomunikācijas (B, M)
 • Uzņēmējdarbība un vadīšana (B)
 • Vides zinātne (M, D)
 • Ķīmija (B)
 • Ķīmijas tehnoloģijas (B)
 • Adaptronika (B)
 • Apģērbu un tekstila tehnoloģija (B)
 • Biznesa informātika (M)
 • Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana (M)
 • Dzelzceļa elektrosistēmas (M)
 • Dzelzceļa transports (M)
 • Elektronika (M)
 • Elektronika un mobilie sakari (B)
 • Inovācijas un uzņēmējdarbība (M)
 • Inovatīva ceļu un tiltu inženierija (M)
 • Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība (M)
 • Medicīnas inženierija un fizika (B, M)
 • Nanoinženierija (M)
 • Pilsētu un reģionu inženierekonomika (M)
 • Siltumenerģētika un siltumtehnika (M)
 • Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana (B, M)
 • Transporta sistēmu inženierija (B)
 • Transportbūves (B, M)

Apzīmējumi:
B – bakalaura studijas
M – maģistra studijas
D – doktora studijas

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Direktora vietniece
Zane Purlaura

Kaļķu iela 1–314, Rīga +371 67089084 zane.purlaura@rtu.lv
Biroja vadītāja
Sigita Šaicāne
Kaļķu iela 1–314, Rīga +371 67089150
Ārzemju studentu sagatavošanas un īso kursu nodaļa
Nodaļas vadītāja
Nataļja Muračova
Kaļķu iela 1–312, Rīga +371 67089036
Artūrs Lūsis Kaļķu iela 1–312, Rīga +371 67089036 arturs.lusis@rtu.lv
Starptautiskās sadarbības nodaļa
Inga Kārkla Kaļķu iela 1–304, Rīga +371 67089812


Ēriks Badamšins Kaļķu iela 1–304, Rīga +371 67089790 eriks.badamsins@rtu.lv
Arnis Grīnbergs Kaļķu iela 1–414, Rīga   arnis.grinbergs@rtu.lv
Starptautisko projektu nodaļa
Nodaļas vadītājs
Kārlis Valtiņš
Kronvalda bulvāris 1-212, Rīga +371 67089185 karlis.valtins@rtu.lv
Anete Beinaroviča Kronvalda bulvāris 1-212, Rīga +371 67089185 anete.beinarovica@rtu.lv
Timo-Juhani Turunen Kronvalda bulvāris 1-212, Rīga +371 67089185 timo-juhani.turunen@rtu.lv
Ārzemju studentu uzņemšana
Agris Dobrovoļskis Kaļķu iela 1–318, Rīga +371 67089766
Elīna Norniece Kaļķu iela 1–318, Rīga +371 67089766 elina.norniece@rtu.lv
Lita Zemvalde Kaļķu iela 1–318, Rīga +371 67089766
Māra Keiša Kaļķu iela 1–318, Rīga +371 67089766
Ārzemju studentu lietvedība
Elīna Peina Kaļķu iela 1–312, Rīga +371 67089108
Signe Laizāne Kaļķu iela 1–312, Rīga +371 67089167 signe.laizane@rtu.lv
Mārīte Traniņa Kaļķu iela 1–312, Rīga +371 67089167
Finanses
Vera Lipsta Kaļķu iela 1–414, Rīga +371 67089013

Universitāte