Grāmatnīca

Kontakti

Rīga, Āzenes iela 6 (1. stāvs, RTU Studentu servisa centrs)
+371 67089364

Darba laiks

Pieejamās grāmatas

Nosaukums

Cena, EUR

Attēls

Rīgas Tehniskā universitāte: pusgadsimts Ķīpsalā

I. Gudro, A. Zigmunda, R. Lapsa, E. Lapsa  

RTU Izdevniecība, 2018

12.88

«7. Starptautiskās Izgudrojumu un inovāciju izstādes MINOX 2018 katalogs»

Jānis Dumpis

CONNECT Latvija, 2018

9.02

«Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana»

Lilita Ozola

«Zelta Rudens Printing», 2018

12.88

«Ēku energoefektivitāte: vakar, šodien un rīt.»

Andra Blumberga, Dagnija Blumberga

RTU Izdevniecība, 2017

47.66

«Finanses un nodokļi»

H. Krogzeme

RTU izdevniecība, 2010

16.74

Valsts ieņēmumu teorijas pamati

V. Andrējeva, K. Ketners

RTU Izdevniecība, 2008

12.88

Mikroekonomikas teorijas pamati

Viktors Nešpors

RTU Izdevniecība, 2015

9.02

Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātei 60 (jubilejas grāmata)

Alnis Auziņš

RTU Izdevniecība, 2018

14.99

Power Electronics

Ivars Rankis, Janis Zakis, Anastasia Zhiravetska

RTU Press, 2018

25.76

Air Transport in the Latvian SSR and Independent Latvia 1944-2000

Gunther Sollonger

RTU Izdevniecība, 2015

20.61 Air Transport in the Latvian SSR and Independent Latvia 1944-2000

Air Transport in the USSR and FSU

Gunther Sollonger

RTU Izdevniecība, 2014

20.61 Air Transport in the USSR and FSU

Airworthines Certification and Regristration

Gunther Sollonger

RTU Izdevniecība, 2015

20.61 Airworthines Certification and Regristration

Apstrādes ar atdalīšanu tehnoloģijas

G. Bunga, Ē. Geriņš

RTU, 2007

4.2 Apstrādes ar atdalīšanu tehnoloģijas

Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā 2. daļa

RTU Izdevniecība, 2004

16.5 Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā 2. daļa

Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā 3. daļa

RTU Izdevniecība, 2007

38.78 Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā 3. daļa

Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā 4. daļa

RTU Izdevniecība, 2011

40.78 Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā 4. daļa

Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā 5. daļa

RTU Izdevniecība, 2017

19.31 Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā 5. daļa

Automātikas pamati

I.Pavelko

RTU Izdevniecība, 2006

1.29 Automātikas pamati

Bezkontaktu sinhronie dzinēji ar ārējo rotoru

Ludmila Lavrinoviča, Jānis Dirba

RTU Izdevniecība, 2015

6.18 Bezkontaktu sinhronie dzinēji ar ārējo rotoru

Būvmašīnas Tehnisko terminu vārdnīca

Viktors Mironovs

RTU Izdevniecība, 2009

5.23 Būvmašīnas Tehnisko terminu vārdnīca

Būvmašīnu un būvmehanizācijas ilustrāciju krājums

Viktors Mironovs

RTU Izdevniecība, 2009

5.14 Būvmašīnu un būvmehanizācijas ilustrāciju krājums

Būvmehānikas ievadkurss

F.Bulavs, I.Radiņš

RTU izdevniecība, 2010

4.51

Caurvilču konstrukcijas

RTU Izdevniecība, 2003

1.93 Caurvilču konstrukcijas

Dejas inženieris

Brigita Čikste, Uldis Šteins

RTU Izdevniecība, 2017

12.88 Dejas inženieris

Ekonomiskās domas retrospekcija

Leonīds Krilovs

RTU Izdevniecība, 2014

10.30 Ekonomiskās domas retrospekcija

Elektriskās mašīnas

J. Dirba, K. Ketners

RTU Izdevniecība, 2009

7.97 Elektriskās mašīnas

Elektrisko mašīnu elektromagnētisko lauku matemātiskā modelēšana

A. Zviedris, A. Podgornovs

RTU Izdevniecība, 2010

5.50 Elektrisko mašīnu elektromagnētisko lauku matemātiskā modelēšana

Elektrība un magnētisms

RTU Radioelektronikās aparatūras projektēšanas un ekspluatācijas profesora grupa

RTU Izdevniecība, 2007

1.55 Elektrība un magnētisms

Elektroenerģētisko sistēmu ekspluatācija

J. Barkāns

RTU, 2013

9.49 Elektroenerģētisko sistēmu ekspluatācija

Elektromagnētiskā savietojamība

G.Ašmanis, L.Ribickis

RTU Izdevniecība, 2010

10.69 Elektromagnētiskā savietojamība

Elektromagnētiskie pārejas procesi elektriskās sistēmās

B. Papkovs, I.Zicmane

RTU Izdevniecība, 2007

5.59 Elektromagnētiskie pārejas procesi elektriskās sistēmās

Elektromehāniskie pārejas procesi elektriskajās sistēmās

RTU Enerģētikas institūts

RTU Izdevniecība, 2012

10.30 Elektromehāniskie pārejas procesi elektriskajās sistēmās

Elektrotehnoloģisko iekārtu bezvadu monitorings un vadība

Pēteris Apse-Apsītis, Leonīds Ribickis

RTU Izdevniecība, 2015

12.24 Elektrotehnoloģisko iekārtu bezvadu monitorings un vadība

Energoelektronika

Ivars Raņķis

RTU Izdevniecība, 2016

25.76 Energoelektronika

English for Science and Technology: Course Design, Text Analysis, Research Writing

Larisa Ilyinska

RTU Izdevniecība, 2007

3.63 English for Science and Technology: Course Design, Text Analysis, Research Writing

Fizikālā ķīmija

Svetlana Čornaja

RTU Izdevniecība, 2008

4.22 Fizikālā ķīmija

Fluid Power

P. Lielpeters, E. Gerinsh

2008

6.98 Fluid Power

Fluidtehnika

P. Lielpēters, R. Dorošenko, Ē. Geriņš

RTU, 2015

6.98 Fluidtehnika

From Airplanes to Rockets - Friedrich Zander and Early Aviation

Gunther Sollinger, Alīda Zigmunde

RTU Izdevniecība, 2018

25.76 From Airplanes to Rockets - Friedrich Zander and Early Aviation

Ievads galīgo elementu metodē

Jevgenijs Barkanovs

RTU Izdevniecība, 2013

6.41 Ievads galīgo elementu metodē

Introduction to Ontology Engineering

Riga Technical university

RTU Izdevniecība, 2014

5.15 Introduction to Ontology Engineering

Inženieristrāžu materiāli un apstrādājošie sakausējumi

G. Bunga, Ē. Geriņš

2011

5.50 Inženieristrāžu materiāli un apstrādājošie sakausējumi

Latvijas reģionu konkurētspējas novērtēšana

Ilze Judrupa, Maija Šenfelde

RTU Izdevniecība, 2018

9.02 Latvijas reģionu konkurētspējas novērtēšana

Mārketinga pētījumi: teorija un prakse SPSS 20 vidē

Vladimirs Jansons, Konstantins Kozlovskis

RTU Izdevniecība, 2015

15.46 Mārketinga pētījumi: teorija un prakse SPSS 20 vidē

Methods and Means of Nonlinear Vibrodiagnostics

S.Tsyfansky, Vberesnevich, B.Lushnikov

RTU Izdevniecība, 2011

4.28 Methods and Means of Nonlinear Vibrodiagnostics

Mihails Doļivo-Dobrovoļskis un trīsfāžu maiņstrāva

Gerhards Neidhēfers

RTU Izdevniecība, 2012

7.05 Mihails Doļivo-Dobrovoļskis un trīsfāžu maiņstrāva

Nozīme valodā: lingvistiskie un ekstralingvistiskie aspekti

Daina Nītiņa, Larisa Iļjinska, Marina Plotonova

RTU Izdevniecība, 2008

5.28

Orbītu teorija

Juris Žagars

Ventspils augstskola, 2016

7.73 Orbītu teorija

Pārspriegumi elektrotehniskajās iekārtās

J.Dirba, A.Meļko, S.Vītoliņa

RTU Izdevniecība, 2008

5.59 Pārspriegumi elektrotehniskajās iekārtās

Publiskās attiecības PR

Sandra Veinberga

Zvaigzne ABC

7.68

Sarežģītu profilu parametru mērīšana

Edgars Šīrons

RTU Izdevniecība, 2011

7.33 Sarežģītu profilu parametru mērīšana

Signālu teorijas pamati

E.Beķeris

RTU Izdevniecība, 2010

5.22 Signālu teorijas pamati

Sistēmdinamika biotehnikas modelēšanai

Andra Blumberga, Gatis Bažbauers, Pols Davidsens, Dagnija Blumberga, Armands Grāveliņš, Toms Prodaņuks

RTU Izdevniecība, 2016

32.30 Sistēmdinamika biotehnikas modelēšanai

Sistēmdinamika vides inženierzinātņu studentiem

Andra Blumberga, Dagnija Blumberga, Gatis Bažbauers, Pols Davidsens, Erling Moxnes, Ilze Dzene, Aiga Barisa, Gatis Žogla, Elīna Dāce, Alise Bērziņa

RTU, 2010

24.74 Sistēmdinamika vides inženierzinātņu studentiem

Sistēmiskas domāšanas integrēšana vides politikā

Andra Blumberga, Dagnija Blumberga, Gatis Bažbauers, Pols Davidsens, Erling Moxnes, Ilze Dzene, Aiga Barisa, Gatis Žogla, Elīna Dāce, Alise Bērziņa

RTU, 2010

18.15 Sistēmiskas domāšanas integrēšana vides politikā

Statiski nenoteicamu stieņu sistēmu būvmehānika

F.Bulavs, I.Radiņš

RTU Izdevniecība, 2008

5.59

Statiski noteicamu stieņu sistēmu būvmehānika

F.Bulavs, I.Radiņš

RTU Izdevniecība, 2008

5.59 Statiski noteicamu stieņu sistēmu būvmehānika

System Dynamics for Environmental Engineering Students

Andra Blumberga, Dagnija Blumberga, Gatis Bažbauers, Pols Davidsens, Erling Moxnes, Ilze Dzene, Aiga Barisa, Gatis Žogla, Elīna Dāce, Alise Bērziņa

RTU, 2011

26.57 System Dynamics for Environmental Engineering Students

Transporta sakaru līnijas

V.Popovs

RTU, 2007

4.20 Transporta sakaru līnijas

Transporta sakaru līnijas (kabeļu sakaru līniju parametru aprēķinu pamati)

V.Popovs

RTU Izdevniecība, 2008

5.59 Transporta sakaru līnijas (kabeļu sakaru līniju parametru aprēķinu pamati)

Vēja enerģijas elektromehāniskie pārveidotāji

J.Dirba, N.Levins, V.Pugačevs

RTU Izdevniecība, 2006

5.15 Vēja enerģijas elektromehāniskie pārveidotāji

Vides vadība un energopārvaldība

Sarma Valtere, Silvija Nora Kalniņš, Dagnija Blumberga

RTU Izdevniecība, 2014

18.03 Vides vadība un energopārvaldība

Viedās elektrotehnoloģijas un lietiskais internets

Pēteris Apse-Apsītis, Leonīds Ribickis

RTU Izdevniecība, 2015

12.24 Viedās elektrotehnoloģijas un lietiskais internets

Veidgriežņu projektēšana

Rīgas Tehniskā universitāte Materiālu apstrādes tehnoloģijas katedra

RTU Izdevniecība, 2003

1.93 Veidgriežņu projektēšana

Zinātnisko un tehnisko ideju evolūcija

Viktors Mironovs

RTU Izdevniecība, 2013

5.15 Zinātnisko un tehnisko ideju evolūcija

Менеджмент прораба

С.Яковлев

2014

4.68 Менеджмент прораба

Нелинейная вибродиагностика машин и механизмов

С.Л.Цыфанский. В.И.Бересневич. Б.В.Лушников

RTU Izdevniecība, 2008

4.28 Нелинейная вибродиагностика машин и механизмов

 

Studijas