Grāmatnīca

Pašlaik grāmatnīca nav pieejama. Drīzumā RTU Grāmatnīca atradīsies Ķīpsalā

 

Grāmatnīcā pieejamas šādas grāmatas
 • Biotehonomika / Dagnija Blumberga, Aiga Barisa, Anna Kubule, Krista Kļaviņa, Dace Lauka, Indra Muižniece, Andra Blumberga, Lelde Timma - Rīga: RTU Izdevniecība, 2016. – 338 lpp.
 • Sistēmdinamika biotehonomikas modelēšanai / Andra Blumberga, Gatis Bažbauers, Pols Davidsens, Dagnija Blumberga, Armands Grāvelsiņš, Toms Prodaņuks - Rīga: RTU Izdevniecība, 2016. – 332 lpp.
 • Politoloģijas pamati / A.Baldiņš – Rīga: RTU Izdevniecība, 2015. - 87 lpp.
 • Iedvesmojošā Latvija / K. Fedirka – Izdevniecība Kestutis Fedirka, 2016. – 172. lpp.
 • Airworthiness certification and registration / G. Sollinger - Rīga: RTU Izdevniecība, 2015. – 427. lpp.
 • Bezkontaktu sinhronie dzinēji ar ārējo rotoru / L.Lavrinoviča, J.Dirba – Rīga: RTU Izdevniecība, 2015. – 130. lpp.
 • Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūtam VSRC 20 / V.Avotiņš – Ventspils: SIA „Drukātava”, 2015. – 283. lpp.
 • Fizikālās ķīmijas uzdevumu krājums / S.Čornaja - Rīga: RTU Izdevniecība, 2015. – 126. lpp.
 • Mikroekonomikas teorijas pamati / V.Nešpors - Rīga: RTU Izdevniecība, 2015. – 244. lpp.
 • Viedās elektrotehnoloģijas un lietiskais internets / P.Apse-Apsītis, L.Ribickis - Rīga: RTU Izdevniecība, 2015. – 100. lpp.
 • Air Transporti in the USSR and FSU / Gunther Sollinger – Rīga: RTU Izdevniecība, 2014. – 160. lpp.
 • Civīlprocesa mācības grāmata / V.Bukovskis – Jelgavas tipogrāfija, 2015. – 792. lpp.
 • Demokrātija. Tekstu krājums / G.Ozolzīle – Rīga: RTU Izdevniecība, 2015. – 160. lpp.
 • Mārketinga pētījumi: teorija un prakse SPSS 20 vidē. 1. daļa / V.Jansons, K.Kozlovskis – Rīga: RTU Izdevniecība, 2015. – 400. lpp.
 • Brīnišķā Latvija / Kestutis Fedirka - Kaunas: BALTO Print. 2015.
 • Air Transport in the Latvian SSR and Independent Latvia. 1944 – 2000. / Gunther Sollinger - Rīga: RTU Press. 2015. – 434. lpp.
 • Siltuma apmaiņas procesi ķīmijas tehnoloģijā / J. Ozoliņš - Rīga: RTU Izdevniecība. 2013. – 197. lpp.
 • Pilsētu loma Latvijas tautsaimniecībā / 2014. gada 16. aprīļa Zinātniskā semināra materiāli - Rīga: RTU Izdevniecība. 2014. – 79. lpp.
 • Bezvadu tīklu tehnoloģija uzdevumos un risinājumos / E. Pētersons, A. Umanskis - Rīga: RTU Izdevniecība. 2015. – 132. lpp.
 • Zinātnisko un tehnisko ideju evolūcija / V. Mironovs - Rīga: RTU Izdevniecība. 2013. – 125. lpp.
 • Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) / J. Žagars, J. Zvirgzds, J. Kaminskis - Ventspils: SIA „Drukātava”. 2014. - 231. lpp.
 • Tehniskie mērījumi / E. Šīrons - Rīga: RTU Izdevniecība. 1993 - 618. lpp.
 • Dzintara ceļš – Latvijas nākotne pasaulē/ I. Ļašenko - Rīga: Apgāds Mantojums. 2014. – 222. lpp.
 • Elektrotehnikas teorētiskie pamati. 1. daļa / I. Dūmiņš - Rīga: RTU Izdevniecība. 2014. – 238. lpp.
 • Elektroenerģētisko sistēmu ekspluatācija / J. Barkāns - Rīga: RTU Izdevniecība, 2013. – 225. lpp.
 • Veiksmīga biznesa sākums / M. Moriss - Rīga: SIA „Multineo”, 2008. – 279. lpp.
 • Komersantu darbības analīze un kontrole / H.Krogzeme – Rīga : RTU Izdevniecība, 2013. –348.lpp.
 • Biznesa ētika / J. Laurinkari - Rīga: Izdevniecība SIA „Petrovskis un Ko”, 2011. – 104. lpp.
 • Introduction to Ontology Engineering. Metodical Manual (In English) / A. Borisovs, G. Kuļešova, T. Zmanovska - Rīga : RTU Izdevniecība, 2014. – 196. lpp.
 • Rīgas Tehniskās universitātes olimpieši 100 gados. 1912 - 2012 / A. Zigmunde - Rīga : RTU Izdevniecība, 2013. – 127. lpp.
 • Apkalpošanas sistēmu darbības ekonomiskā modelēšana MX Excel vidē / V. Jansons, V. Jurēnoks - Rīga: RTU Izdevniecība, 2014. – 375. lpp.
 • Mašīnbūvniecības izglītība un zinātne Latvijā (1864-2014) / RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte - Rīga: RTU Izdevniecība, 2014. – 310. lpp.
 • Latvijas ķīmijas vēstures muzejs (1975-2012) / I. Grosvalds, U. Alksnis, I. Meirovics - Rīga: RTU Izdevniecība, 2014. – 111. lpp.
 • Politehniskā vārdnīca. Angļu - Latviešu - Krievu - Vācu / J. Briedis - Jelgava: Izdevniecība „SENDERS R”, 1999. – 2316. lpp.
 • Менеджмент прораба (кратко) / S. Jakonlevs - Rīga : Jelgavas Tipogrāfija SIA, 20143. – 112. lpp.
 • Makroekonomika. 5. izdevums. / M. Šenfelde - Rīga : RTU Izdevniecība, 2014. – 245. lpp.
 • Civilā aizsardzība. Laboratorijas darbi / V. Jemeļjanovs, J. Sulojeva - Rīga : RTU Izdevniecība, 20143. – 21. lpp.
 • Vides vadība un energopārvaldība / S.Valtere, S.N.Kalniņš, D.Blumberga - Rīga : RTU Izdevniecība, 2014. – 288. lpp.
 • Ekonomiskās domas retrospekcija / L. Krilovs - Rīga : RTU Izdevniecība. 2014. – 221. lpp.
 • Macroeconomic Modelling and Elaboration of the Macro-Econometric Model for the Latvian Economy / V. Ozoloņa, R. Počs - Rīga : RTU Izdevniecība, 2013. – 191. lpp.
 • Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā. 11.sejums / RTU IEVF Zinātniskie raksti – Rīga : RTU Izdevniecība, 2013. – 126. lpp.
 • Grāmatvedība / L. Tīse, V. Vasiļjeva – Rīga : RTU Izdevniecība, 2010. – 88. lpp.
 • Loģistika / V. Praude - Rīga : SIA „Burtene”. 2013. – 560.lpp.
 • Loģistikas centru pārvaldība / R. Apsalons - Rīga : SIA „Burtene”. 2012. – 176.lpp.
 • Komercdarbības finansēšanas aprēķini / N. Semjonova - Rīga : RTU Izdevniecība. 2013. – 53.lpp.
 • Iekšējā kontrole. Iekšējais audits / G. Vērdiņa – Rīga. 2013. – 74.lpp.
 • Pedagoģiskā psiholoģija augstskolā / A. Šteinberga – Rīga : RTU Izdevniecība. 2011. – 112.lpp.
 • Laikmetīgā arhitektūra Latvijā / V. Holcmane, A. Lūse, I. Žeivate – Jelgava: Al secco Publisher. 2013. – 304.lpp.
 • Citāda Latvija / Kestutis Fedirka – Vilnius: Balto Print. 2014. – 220.lpp.
 • RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātei – 150 / zin.red. Māra Jure – Rīga: RTU Izdevniecība, 2013. – 479.lpp.
 • Citādā Rīga / Kestutis Fedirka
 • Elektriskās mašīnas. Uzdevumu krājums / E.Ketnere, A.Mesņajevs, S.Vītoliņa Barkanovs - Rīga : RTU Izdevniecība, 2013. – 88.lpp.
 • Ievads galīgo elementu metodē 2.sējums / J.Barkanovs - Rīga : RTU Izdevniecība, 2013. –173.lpp.
 • Ievads galīgo elementu metodē 1.sējums / J.Barkanovs - Rīga : RTU Izdevniecība, 2013. –94.lpp.
 • Uzņēmējdarbības vides un būvniecības attīstības modeļi Latvijā / V. Skribans. - Rīga: RTU Izdevniecība, 2010. - 262 lpp.
 • Latvijas Būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis / V. Skribans, R. Počs. - Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. - 109 lpp.
 • Projektēšanas sagatavošana un Latvijas standarti / Rīga : Multineo, 2007. – 203.lpp.
 • Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes pirmie 50 / Rīga : RTU Izdevniecība, 2013. – 39.lpp.
 • Būvmehānikas ievadkurss / F.Bulavs, I.Radiņš – Rīga : RTU Izdevniecība, 2010. - 250.lpp.
 • Mihails Doļivo-Dobrovoļskis un trīsfāžu maiņstrāva. Trīsfāžu maiņstrāvas elektroapgādes sistēmas un elektropiedziņas pirmsākumi / G/Neidhēfers – Rīga : RTU Izdevniecība, 2012. – 304.lpp.
 • Ekonomiskā prognozēšana SPSS 20 vidē / V.Jansons, K.Kozlovskis - Rīga : RTU Izdevniecība, 2012. – 547.lpp.
 • Siltumapgāde. Problēmas un risinājumi pašvaldību administratīvajās teritorijās / M. Rubīna – Rīga : Tipogrāfija „Pērse”, 2002. – 171.lpp.
 • Varbūtības teorijas pamati / S.Čerņajeva – Rīga : RTU Izdevniecība, 2010. – 126.lpp.
 • RTU Zinātniskā bibliotēka 150 gados (1862-2012) / Janbicka A., Zigmunde A. – Rīga : RTU Izdevniecība, 2012. – 151.lpp.
 • Statistika. Mācību grāmata / A.Orlovska – Rīga : RTU Izdevniecība, 2012. – 191.lpp.
 • Klasifikācija un klasteranalīze izplūdušajā vidē / L. Aleksejeva, O. Užga-Rebrovs, A. Borisovs  - Rīga : RTU Izdevniecība, 2012. – 248.lpp.
 • Elektrotehnoloģiskās iekārtas / I. Raņķis, V. Bražis. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. – 108 lpp.
 • Methods and means of nonlinear vibrodiagnostics / S. Tsyfansky, V. Beresnevich, B. Lushnikov. – Rīga: RTU Publishing House, 2011. – 77 p.
 • Elektriskās mērīšanas metodes – jauni izaicinājumi nesagraujošai kontrolei / I. Matīss. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2011. – 178 lpp.
 • Cilvēka faktors aviācija / V. Šestakovs. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2011. – 89 lpp.
 • Austriešu ekonomiskā skola / L. Krilovs. - Rīga: RTU Izdevniecība, 2012. - 25 lpp.
 • MS Project 2007 būvniecības un citu projektu vadībā / T. Tambovceva, A. Tambovcevs. - Rīga: RTU Izdevniecība, 2012. - 108 lpp.
 • Lekciju konspekts un metodiskie norādījumi kontroldarbam mācību priekšmetā „Transporta plūsmu ekoloģija” / V. Šestakovs. - Rīga: RTU Izdevniecība, 2005. - 112 lpp.
 • Civilā aizsardzība. 1. daļa / V. Jemeļjanovs, J. Sulojeva. - Rīga: RTU Izdevniecība, 2012. - 68 lpp.
 • Būvmašīnas. Tehnisko terminu vārdnīca. Mācību līdzeklis. V. Mironovs. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2009. – 98 lpp.
 • Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. 4. daļa. 1991-2008. - Rīga: 2011. - 708 lpp.
 • Vizuālorientētās programmēšanas pamati industriālajā elektronikā / A. Ļevčenkovs, M. Gorobecs, L. Ribickis. - Rīga: RTU Izdevniecība, 2010. - 522 lpp.
 • Uzņēmējdarbības līdzekļu un to veidošanas avotu uzskaite un novērtēšana / Z. Sundukova. - Rīga: RTU Izdevniecība, 2011. - 232 lpp.
 • Materiālu ekonomika. K. Krūzs. - Rīga, 2005. – 163 lpp.
 • Bezkontaktu elektriskās mašīnas. N. Levins, E. Kamoliņš, S. Vītoliņa. - Rīga: RTU izdevniecība, 2011. - 275 lpp.
 • Elektrisko mašīnu elektromagnētisko lauku matemātiskā modelēšana. A. Zviedris, A. Podgornovs. - Rīga: RTU izdevniecība, 2011. - 102 lpp.
 • Signālu teorijas pamati. E. Beķeris. - Rīga: RTU izdevniecība, 2010. - 229 lpp.
 • Programmēšanas pamati industriālajā elektronikā Matlab un Simulink vidē. A. Ļevčenkovs, I. Alps, L. Ribickis. - Rīga: RTU izdevniecība, 2010. - 92 lpp.
 • Datorprojektēšana ar Autodesk AutoCAD & AutoCAD Electrical. L. Sergejeva, V. Mirtovs, M. Mezītis - Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. - 78 lpp.
 • Певец и компьютер. В. И. Попов. – Рига, Издательство РТУ, 2006. – 100 стр.
 • Sarežģītu profilu parametru mērīšana. E. Šīrons. - Rīga: RTU izdevniecība, 2011. - 224 lpp.
 • Keramika. Ķīmija un tehnoloģija. G. Sedmale. - Rīga: RTU izdevniecība, 2010. - 225 lpp.
 • Ārstniecības vielu ķīmija un tehnoloģija. A. Strakovs, J. Dzenītis. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2007. - 268 lpp.
 • Bīstamo vielu pielietošanas drošība. V. Urbāne, S. Lavendāle. - Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. - 199 lpp.
 • Būvmateriālu laboratorijas darbi. A. Korjakins, G. Šahmenko, P. Kara, U. Lencis. - Rīga: RTU Izdevniecība, 2010. - 58 lpp.
 • Silikātu un grūti kūstošu nemetālisku materiālu fizikālā ķīmija. I. Šperberga, U. Sedmalis, G. Sedmale. - RTU: RTU Izdevniecība, 2010. - 170 lpp.
 • Основы музыкальной акустики. В. И. Попов. – Рига: Издательство РТУ, 2010. – 427 стр.
 • Die beziehungen Johann Heinrich Pestalozzis zu Lettland. A. Zigmunde. - Rīga: RTU Izdevniecība, 2010. – 141 lpp.
 • Johans Heinrihs Pestalocijs un Latvija. A. Zigmunde. - Rīga: RTU Izdevniecība, 2010. – 124 lpp. 
 • Datoru arhitektūra un organizācija. A. Baums. – Rīga: Tipogrāfija „VEITERS KORPORĀCIJA”, 2010. – 236 lpp.
 • Būvniecības darbu veikšanas projektēšana. Lekciju konspekts. S. Fjodorova, S. Gusta. - Rīga: RTU Izdevniecība, 2009. - 40 lpp. 
 • Ievads mikroekonomikas teorijā. V. Nešpors. – Rīga, 2008. – 150 lpp.
 • Eiropas valstu ekonomika. I. Judrupa. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. – 332 lpp.
 • Ekonomiskās domas vēsture. 1. daļa. L. Krilovs. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2003. – 215 lpp.
 • Situācijas un uzdevumi tirgzinības. E. Gaile-Sarkane, I. Andersone, R. Greitāne. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2006. – 131 lpp.
 • Ievads enerģētikas ekonomikā. L. Vasiljeva. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. – 117 lpp.
 • Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas – Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. – 200 lpp.
 • Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas – Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. – 157 lpp.
 • Tautsaimniecības un izglītības sistēmas attīstības problēmas. Zinātniskā semināra materiāli. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. – 48 lpp.
 • Makroekonomisko procesu modelēšana. R. Počs, V. Ozoliņa. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. – 73 lpp.
 • Nolikums par kursa darba izstrādāšanu mācību priekšmetā «Vadīšanas sistēmanalīze». J. Reiters. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. – 26 lpp.
 • Angļu-Latviešu nodokļu terminu vārdnīca. I. Matisone, I. Blumfelde. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2006. – 159 lpp.
 • Valsts ieņēmumu teorijas pamati. V. Andrejeva, K. Ketners. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. – 440 lpp.
 • Uzdevumu krājums studiju kursiem «Finanšu pamati» un «Uzņēmējdarbības finansēšana un kreditēšana». N. Semjonova. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. – 52 lpp.
 • Statistika. A. Orlovska. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. – 111 lpp.
 • Uzdevumu krājums statistikā. A. Orlovska. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. – 97 lpp.
 • Stratēģiskie pārvaldības lēmumi: preces izplatīšana tirgū, mārketinga loģistika, merčendaizings. Mācību grāmata. I. Geipele, K. Fedotova. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. – 180 lpp.
 • Investīcijas nekustamajā īpašumā. Mācību grāmata. J. Vanags. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. – 178 lpp.
 • Būvuzņēmuma saimnieciskās darbības vērtēšana. J. Vanags. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. – 187 lpp.
 • Tirgvedības stratēģiskā vadīšana būvniecībā. Mācību grāmata. I. Geipele. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. – 318 lpp.
 • Mikroekonomikas teorijas pamati. 1. daļa. A. Rubanovskis. – Rīga: TSI, 2008. – 180 lpp.
 • Mikroekonomikas teorijas pamati. 2. daļa. A. Rubanovskis. – Rīga: TSI, 2008. – 224 lpp.
 • Mikroekonomikas teorijas pamati. Praktikums. A. Rubanovskis. – Rīga: TSI, 2008. – 264 lpp.
 • Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes. R. Alsiņa, G. Gertners. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. – 229 lpp.
 • Ekonomisko un komercaprēķinu metodoloģija. 1. daļa. I. Voronova. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. – 118 lpp.
 • Darba tiesību pamati. D. Ose. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. – 47 lpp.
 • Statiski noteicamu stieņu sistēmu būvmehānika. F. Bulavs, I. Radiņš. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. – 255 lpp.
 • Statiski nenoteicamu stieņu sistēmu būvmehānika. F. Bulavs, I. Radiņš. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. – 203 lpp.
 • Reģionālā attīstība un prognostika pilsētplānošanas kontekstā. J. Briņķis, O. Buka – Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. – 194 lpp.
 • Pilsētu un lauku apdzīvoto vietu kompleksu arhitektoniski telpiskā plānošana. J. Briņķis, O. Buka – Rīga: RTU Izdevniecība, 2006. – 235 lpp.
 • Inženiermateriālu īpašības un marķēšana. J. Ozoliņš, Ē. Geriņš, G. Muižnieks – Rīga, 2008. – 60 lpp.
 • Ūdensapgāde un kanalizācija. V. Lediņš. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. – 206 lpp.
 • Siltuma sūkņi. D. Blumberga. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. – 139 lpp.
 • Kliedētas energosistēmas. Mazas koģenerācijas stacijas. D. Blumberga, I. Veidenbergs. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. – 208 lpp.
 • Celtniecības terminu vārdnīca. Angļu-latviešu-krievu. V. Krauklis. – Rīga: «Telamons», 2003. – 1327 lpp.
 • Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. 1. daļa. 1862–1919. – Rīga: 2002. – 295 lpp.
 • Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. 2. daļa. 1919–1958. – Rīga: 2004. – 543 lpp.
 • Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. 3. daļa. 1958–1990. – Rīga: 2007. – 666 lpp.
 • Latviešu valodas uzdevumu krājums. D. Nītiņa. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. – 95 lpp.
 • English for science and technology. L. Iļjinska. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. – 221 lpp.
 • Gāzapgāde. 1. daļa. Ogļūdeņražu deggāzes, to īpašības, metroloģija un sadedzināšana. I. Platais, P. Graudiņš – Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. – 98 lpp.
 • Gāzapgāde. 2. daļa. Dabasgāzes gāzapgādes sistēmu izveide, ierīkošana un apkalpe. I. Platais, P. Graudiņš – Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. – 219 lpp.
 • Vēja enerģijas elektromehāniskie pārveidotāji. J. Dirba, N. Levins, V. Pugačevs. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2006. – 309 lpp.
 • Enerģētisko sistēmu transformatori. J. Dirba, E. Ketnere, K. Ketners. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2004. – 296 lpp.
 • Sevlīdzīgs trafiks telekomunikāciju un datoru tīklos. E. Pētersons. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2005. – 61 lpp.
 • Bezvadu lokālo tīklu pamati. E. Pētersons. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2005. – 41 lpp.
 • Elektromagnētiskie pārejas procesi elektriskās sistēmās. B. Papkovs, I. Zicmane. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. – 306 lpp.
 • Kodolu magnētiskās rezonanses spektroskopija. R. Valters. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. – 141 lpp.
 • Signālu teorijas pamati. Laboratorijas darbu apraksti. Rīga: RTU Izdevniecība, 2006. – 26 lpp.
 • Signālu teorijas pamati. Darba burtnīca. Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. – 124 lpp.
 • Pārspriegumi elektrotehniskajās iekārtās. J. Dirba, A. Meļko, S. Vitoliņa. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. – 199 lpp.
 • Energoelektronika. I. Raņķis, I. Buņina (Rodionova). – Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. – 186 lpp.
 • Aktīvie filtri energoelektronikas iekārtās. O. Krievs, L. Ribickis – Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. – 87 lpp.
 • Elektriskās mašīnas un elektriskā piedziņa 19. gadsimtā. Profesora Leonīda Ribicka apkopojums. L. Ribickis – Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. – 199 lpp.
 • Sistēmu teorijas pamati industriālās elektronikas modelēšanā. L. Ribickis, A. Ļevčenkovs un citi – Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. – 100 lpp.
 • Programmēšanas valodas industriālā elektronikā. L. Ribickis, I. Raņķis, A. Ļevčenkovs, M. Gorobecs. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. – 69 lpp.  
 • Jaunmokas. Pils. Dzimtas. Cilvēki. Veltījums Džordžam Armitstedam 160. gadadienā – Rīga, 2007. – 192 lpp.
 • Transporta telekomunikāciju sistēmu kanālveidojoša aparatūra. 2. daļa. V. Popovs, V. Borkovskis, T. Leonova, Ļ. Ševcova, V. Mirtovs. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2006. – 110 lpp.
 • 802.11 Standarta bezvadu lokālie tīkli (WLAN). V. Popovs, J. Golovins, A. Sturme. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2006. – 61 lpp.
 • Transporta sakaru līnijas. Laboratorijas praktikums. V. Popovs. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. – 77 lpp.
 • Transporta sakaru līnijas. Kabeļu sakaru līniju parametru aprēķinu pamati. V. Popovs. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. – 114 lpp.
 • Transporta sistēmu optimizācijas metodes 1 daļa. A. Andronovs. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2006. – 70 lpp.
 • Sarežģītu sistēmu vadības loģiskie pamati. A. Andronovs. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2006. – 70 lpp.
 • Ciparu informācijas pārraide PA 220V elektriskā tīkla spēklīnijām. A. Zeļenkovs, E. Lazarevs. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. – 55 lpp.
 • English-Russian-Latvian Dictionary. Acronyms and abbreviations in communication systems (about 10000 abbreviations). V. Popov, A. Kavacis, M. Vēvers. – Riga: RTU Publishing House, 2008. – 548 lpp.
 • Electromagnetic radiation of mobile phones and human organism. V. Popov. – Rīga: RTU Izdevniecība, 1999. – 26 lpp.
 • Grafiskās informācijas sablīvēšanas metožu efektivitātes novērtēšanas algoritmi. J. Čaiko. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2006. – 217 lpp.
 • Dzelzceļu radiosakaru sistēmas. V. Popovs, V. Rubkovs. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2006. – 109 lpp.
 • Mašīnbūves iekārtas. Ē. Prīmanis. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. – 131 lpp.
 • Нелинейная вибродиагностика машин и механизмов. С. Л. Цыфанский, В. И. Бересневич, Б. В. Лушников. – Рига: Издательство РТУ, 2008. – 366 стр.
 • Fluidtehnika. P. Lielpēters, R. Dorošenko, Ē. Geriņš. – Rīga, 2005. – 183 lpp.
 • Calculation of pneumatic conduits. Monograph. P. Lielpeters, E. Gerinsh, R. Doroshenko. – Rīga, 2007. – 118 lpp.
 • Introduction to the finite element method. E. Barkanov. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2002. – 71 lpp.
 • Numerical methods. A. Kolyshkin. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2002. – 71 lpp.
 • Supplementary mathematics. M. Antimirov, E. Ligere. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2002. – 107 lpp.
 • Timber and plastic structures. L. Koupche. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2003. – 112 lpp.
 • Fizikālā ķīmija. Elektroķīmija. Kinētika. S. Čornaja. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. – 134 lpp.
 • Radiācijas drošība radiologu asistentiem. J. Dehtjars. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2006. – 332 lpp.
 • Atomu uzbūve elementu sastāva noteikšana. V. Kampars. – Rīga, 2006. – 76 lpp.
 • Uzdevumu krājums vispārīgajā fizikā. Otrais, pārstrādātais un papildinātais izdevums. Rīga: RTU Izdevniecība, 2006. – 272 lpp.
 • Ciparu spektrālās analīzes pielietošanas pamati. V. Narnicka, S. Šarkovskis, A. Zeļenkovs. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. – 84 lpp.
 • Cauruļvadu sistēmu datoranalīze. V. Ušakovs, G. Filipsons, N. Sidenko. – Rīga, 2005. – 159 lpp.
 • Информатика для экономистов. В. Янсон, К. Козловский. – Рига: Издательство РТУ, 2005. – 193 lpp.
 • Хроника катастрофы Рижского Авиационного Университета (к 90-летию РКИИГА). В. З. Шестаков. – SIA «HOĻDA», 2009. – 252 стр.
 • Būvmašinu un būvmehanizācijas ilustrāciju krājums. Mācību līdzeklis. V. Mironovs. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2009. – 152 lpp.
 • Overcoming the hindrance in writing doctoral theses. Collection of Scientific Articles. E. Gaile-Sarkane. – Riga: RTU Publishing House, 2009. – 126 p.
 • Elektriskās mašīnas. J. Dirba, K. Ketners. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2009. – 534 lpp.
 • Praktiskā lietvedība. V. Bahanovskis. – Rīga: SIA «Kamene», 2009. – 253 lpp.
 • Īpašuma topogrāfiskie uzmērījumi. A. Auziņš. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2009. – 134 lpp.
 • Nekustamā īpašuma ekonomika. J. Vanags. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2010. – 297 lpp.
 • Uzņēmējdarbības vides un būvniecības attīstības modeļi Latvijā. V. Skribans. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2010. – 262 lpp.
 • Datormācības pamati. Metodiskie norādījumi praktiskām nodarbībām strādājot ar MS Word 2007. T. Tambovceva, A. Fiļipovs. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2009. – 93 lpp.
 • Latvijas politiskā sistēma. U. Augstkalns. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2009. – 89 lpp.
 • Augstsprieguma līdzstrāvas elektropārvaldes sistēmas. I. Raņķis, A. Žiravecka. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2009. – 72 lpp.
 • Starojumi un to bīstamība. V. Urbāne. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2009. – 85 lpp.

Studijas