Paziņojumi

Paziņojumi
NVSD studentu pieņemšanas laiki vasarā

Pieskaņojoties RTU Zinātniskās bibliotēkas darba laikam, veiktas korekcijas RTU Neklātienes un vakara studiju departamenta (NVSD) studentu pieņemšanas laikam vasarā. No 03.07.2023. līdz 25.08.2023. studentu pieņemšanas norisināsies otrdienās un ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00. Lūgums noteikti iepriekš sazināties un vienoties par tikšanos!

Studijas