Nepilna laika studijas

Nepilna laika neklātienes studiju formas studentiem nodarbības un laboratorijas darbi notiek sestdienās. Konsultācijas, ieskaites un eksāmeni tiek plānoti arī darba dienās. Nepilna laika klātienes (vakara) studiju formas studentiem nodarbības notiek pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 18 līdz 21 (dažas nodarbības var tikt plānotas arī piektdienās un sestdienās).

RTU Neklātienes un vakara studiju departamenta īstenotās studiju programmas.

Studiju programmas

Ikviens, kuru interesē inženierzinātņu joma, RTU piedāvājumā atradīs kaut ko sev piemērotu.

Pieteikšanās nepilna laika studijām

Uzzini uzņemšanas datumus, iestāšanās pamatprasības un kā pieteikties.

Studiju plāni

Studiju plāns – dokuments , kurā nosaka , kādi būs kādi studiju priekšmeti semestros, pārbaudes veidi, kredītpunkti, mācību priekšmeta šifrs (struktūrvienība, kura realizē priekšmeta izpildi saņem finansējumu) konkrētajā studiju programmā.

Studiju un sesiju grafiki

Kontakti un pieņemšanas laiki

Paziņojumi

Studijas

_