Nepilna laika studijas

Nepilna laika neklātienes studiju formas studentiem nodarbības un laboratorijas darbi notiek sestdienās. Konsultācijas, ieskaites un eksāmeni tiek plānoti arī darba dienās. Nepilna laika klātienes (vakara) studiju formas studentiem nodarbības notiek pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 18 līdz 21 (dažas nodarbības var tikt plānotas arī piektdienās un sestdienās).

RTU Neklātienes un vakara studiju departamenta īstenotās studiju programmas.

Studijas