Doktorantūras absolventu svinīgā ceremonija un gadagrāmata

Jau par tradīciju RTU ir kļuvis katra gada pirmajā marta sestdienā rīkot svinīgo ceremoniju par godu jaunajiem zinātņu doktoriem un viņu promocijas darba vadītajiem. Svinīgajā ceremonijā tiek pasniegti apliecinājuma raksti par doktora grāda iegūšanu un unikālas, speciāli šim pasākumam izveidotas, apzeltītas nozīmītes «RTU zinātņu doktors», kas apliecina jaunā zinātnieka statusu.

Promocijas darba izstrādāšanā vienmēr nozīmīga loma ir bijusi promocijas darba vadītājam, tāpēc ceremonijā tiek teikts īpašs paldies arī viņiem. «Doktora grāda iegūšana ir svarīga posma noslēgums ikviena jaunā zinātnieka dzīvē, tā ir augstākā akadēmiskā grāda iegūšana un līdz ar to pievienošanās zinātnieku pulkam. Vairāku gadu garumā jaunie zinātnieki ir veltījuši specifiskai doktora darba tēmai un tagad pārzina to labāk kā jebkurš cits. Ceļā uz šo mērķi zinātnieks RTU iegūst arī svarīgas prasmes, kas dod priekšrocības turpmākajā karjerā. Doktora grāds ir pašdisciplīna, kritiskā domāšana un uzdrīkstēšanās risināt, liekas neatrisināmas problēmas, kā arī māka sarežģītas teorijas pasniegt vienkāršā veidā», atzīst RTU zinātņu prorektors Tālis Juhna.

Reizē ar svinīgo ceremoniju tiek izdota «Doktorantūras absolventu gadagrāmata», kurā latviešu un angļu valodās ir apkopota informācija par visiem jaunajiem doktoriem un viņu promocijas darbiem, lai viegli uztveramā formā parādītu jauno zinātnieku pētījumu rezultātus un lai tos popularizētu ne tikai akadēmiskajā vidē, bet arī plašākai sabiedrībai.

Studijas