Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Uzņemšana

Uzņemšanas noteikumi

Konsultācijas par studiju iespējām un uzņemšanas nosacījumiem var saņemt, izmantojot sociālās saziņas tīklu WhatsApp. Uz jautājumiem par uzņemšanu RTU Uzņemšanas komisija atbildēs, rakstot uz numuru +371 28005535. Šis numurs būs aktīvs visu gadu gan kā WhatsApp, gan kā mobilais telefons saziņai ar RTU Uzņemšanas komisiju par studiju iespējām RTU un ar to saistītiem jautājumiem.

Kredīti

Uz kredīta saņemšanu var pretendēt studējošie LR pilsoņi un personas, kurām ir LR nepilsoņa pase, kā arī citu Eiropas Savienības valstu pilsoņi, kuriem izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai termiņuzturēšanās atļauja un kuri sekmīgi apgūst valsts akreditētās studiju programmas. Kredītus var saņemt ne vairāk kā viena bakalaura grāda, viena maģistra grāda, viena doktora grāda vai augstākās profesionālās izglītības profesionālo grādu secīgai iegūšanai un ne ilgāk par attiecīgās studiju programmas apguvei paredzēto laiku.

_