Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Maģistra līmeņa studijas

Inženierekonomikas un vadības fakultāte piedāvā apgūt dažādas maģistra studiju programmas.
Vairāk par uzņemšanu uzzini rtu.lv/uznemsana.
Jautājumu gadījumā sazinies ar mums!

 

Studiju programma Budžeta vietas 2021./2022. studiju gadā pilna laika studijās* Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Ekonomika * € 1 050 - -
Radošās industrijas un izaugsmes menedžments (kopīga programma ar Latvijas Kultūras akadēmiju) * € 1 150    
Ražošanas inženierzinības un vadība * € 1 200 - -
Uzņēmējdarbība un vadīšana * € 1 050 - -
Uzņēmējdarbības finanses * € 1 050 - -
Profesionālās maģistra studijas:
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana * € 1 050 € 700 -
Darba aizsardzība * - € 875 -
Inovācijas un uzņēmējdarbība * € 1 350 - € 1 350
Līderība un vadība * € 1 050 € 700 -
Muitas un nodokļu administrēšana * € 1 225 € 700 -
Pilsētu un reģionu inženierekonomika * € 1 050 € 700 -
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana * € 1 050 - -
Visaptverošā kvalitātes vadība * € 1 050 - € 820

* budžeta vietu skaits tiks precizēts

** studiju maksa tiks precizēta

 

_