Studiju programmas

2021./2022. akadēmiskā gada uzņemšanas plāns

Studiju programmas nosaukums:
Studiju veids:
Studiju forma:
Studiju uzsākšana:
Ir pieejamas budžeta vietas
- Ir pieejamas budžeta vietas
Filtrēt
Atcelt filtru
Arhitektūras fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Arhitektūra 40 € 2 000 - - Rīga
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Biotehnoloģija un bioinženierija - - - - Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Būvniecība 140 € 1 500 € 900 - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 40 € 1 500 € 900 € 1 150 Rīga, Daugavpils, Liepāja
Transportbūves 50 € 1 500 € 900 - Rīga
Transportbūves 8 € 1 500 € 900 - Rīga
Ģeomātika 20 € 1 500 € 900 - Rīga
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Automātika un datortehnika 95 € 1 375 - - Rīga, Daugavpils
Datorsistēmas 179 € 1 275 - - Rīga, Cēsis, Daugavpils, Liepāja
Informācijas tehnoloģija 165 € 1 275 - - Rīga, Daugavpils
Intelektuālas robotizētas sistēmas 23 € 1 275 - - Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Datorsistēmas 17 € 1 275 - - Rīga
Finanšu inženierija 21 € 1 275 - - Rīga
Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas (kopīga programma ar Banku augstskolu) - € 1 400 - - Rīga
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Telekomunikācijas 137 € 1 375 - - Rīga, Liepāja
Profesionālās bakalaura studijas:
Transporta elektronika un telemātika 35 € 1 375 - - Rīga
Viedās elektroniskās sistēmas 55 € 1 375 - - Rīga
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Enerģētika un elektrotehnika 7 € 1 375 - - Rīga
Vides inženierija 25 € 1 525 - - Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Adaptronika 43 € 1 375 € 825 - Rīga, Cēsis, Ventspils
Elektrotehnoloģiju datorvadība 58 € 1 375 € 825 € 800 Rīga, Cēsis, Daugavpils, Liepāja, Ventspils
Viedā elektroenerģētika 90 € 1 375 € 825 - Rīga, Daugavpils, Liepāja, Ventspils
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās bakalaura studijas:
Tehniskā tulkošana 5 € 840 - - Rīga
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Ekonomika 10 € 875 € 600 - Rīga
Radošās industrijas (kopīga programma ar Latvijas Kultūras akadēmiju) 10 € 1 100 - - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 12 € 875 € 600 € 675 Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Drošības inženierija 20 € 1 275 - - Rīga
Muitas un nodokļu administrēšana 20 € 1 275 € 600 - Rīga
Nekustamā īpašuma pārvaldība 6 € 875 € 600 - Rīga
Nekustamā īpašuma pārvaldība - € 875 € 600 - Rīga
Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija 15 € 1 125 - - Rīga
Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana 5 € 875 - - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 26 € 875 € 600 - Rīga, Liepāja
Uzņēmējdarbība un vadīšana - € 875 € 1 200 - Rīga, Liepāja
Uzņēmējdarbības loģistika 5 € 875 € 600 - Rīga
Visaptverošā kvalitātes vadība 25 € 1 125 € 600 - Rīga
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 43 € 1 400 - - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Profesionālās bakalaura studijas:
Automobiļu transports 58 € 1 400 € 825 - Rīga, Daugavpils
Aviācijas transports 68 € 1 400 - - Rīga
Dzelzceļa inženierija 40 € 1 400 - - Rīga, Daugavpils
Industriālais dizains 20 € 1 400 - - Rīga
Mašīnu un aparātu būvniecība 35 € 1 400 € 825 - Rīga, Liepāja
Medicīnas inženierija un fizika 40 € 1 675 - - Rīga
Mehatronika 51 € 1 400 - - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Mehatronika 2 € 1 400 - - Rīga
Siltumenerģētika un siltumtehnika 24 € 1 400 - - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Siltumenerģētika un siltumtehnika 4 € 1 400 - - Rīga
Transporta sistēmu inženierija 30 € 1 400 - - Rīga
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Materiālu inženierija 25 € 1 400 - - Rīga
Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija 80 € 1 400 - - Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Apģērbu un tekstila tehnoloģija 28 € 1 475 - - Rīga
Materiālu tehnoloģija un dizains 56 € 1 475 - - Rīga, Cēsis
Rīgas Biznesa skola
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas - € 2 298 - - Rīga
Vadīšana starptautiskos uzņēmumos - € 2 272 - - Rīga
Vadīšana starptautiskos uzņēmumos - - - - Rīga

* Budžeta vietu kvotu sadalījumu pa studiju uzsākšanas vietām lūdzam skatīt pie programmas apraksta!

** Studiju uzsākšana var būt kādā no norādītām vietām, detalizētu informāciju var iegūt programmas aprakstā vai Uzņemšanas komisijā!

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.