Studiju programmas

2020./2021. akadēmiskā gada uzņemšanas plāns

Studiju programmas nosaukums:
Studiju veids:
Studiju forma:
Studiju uzsākšana:
Ir pieejamas budžeta vietas
- Ir pieejamas budžeta vietas
Filtrēt
Atcelt filtru
Arhitektūras fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Arhitektūra 40 € 1 975 - - Rīga
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās bakalaura studijas:
Būvniecība 130 € 1 500 € 900 - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 45 € 1 500 € 900 € 1 150 Rīga, Daugavpils, Liepāja
Transportbūves 65 € 1 500 € 900 - Rīga
Ģeomātika 15 € 1 500 € 900 - Rīga
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Automātika un datortehnika 90 € 1 350 - - Rīga, Daugavpils
Datorsistēmas 144 € 1 200 - - Rīga, Daugavpils, Ventspils
Informācijas tehnoloģija 142 € 1 200 - - Rīga, Daugavpils
Intelektuālas robotizētas sistēmas 18 € 1 200 - - Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Datorsistēmas 20 € 1 200 - - Rīga
Finanšu inženierija 24 € 1 200 - - Rīga, Ventspils
Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas (kopīga programma ar Banku augstskolu) - € 1 400 - - Rīga
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Elektronika un mobilie sakari 55 € 1 350 € 800 - Rīga, Daugavpils, Ventspils
Telekomunikācijas 147 € 1 350 - - Rīga, Daugavpils, Liepāja, Ventspils
Profesionālās bakalaura studijas:
Transporta elektronika un telemātika 25 € 1 350 - € 800 Rīga
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Enerģētika un elektrotehnika 107 € 1 350 € 800 € 800 Rīga, Cēsis, Daugavpils, Liepāja, Ventspils
Vides zinātne 35 € 1 500 - - Rīga, Cēsis, Ventspils
Profesionālās bakalaura studijas:
Adaptronika 25 € 1 350 - - Rīga, Ventspils
Elektrotehnoloģiju datorvadība 66 € 1 350 € 800 € 800 Rīga, Cēsis, Daugavpils, Liepāja
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās bakalaura studijas:
Tehniskā tulkošana 5 € 800 - - Rīga
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Ekonomika 20 € 875 € 600 - Rīga
Radošās industrijas (kopīga programma ar Latvijas Kultūras akadēmiju) 10 € 1 050 - - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 15 € 875 € 600 € 675 Rīga, Cēsis
Profesionālās bakalaura studijas:
Cilvēku resursu vadīšana 3 € 875 € 600 € 675 Rīga
Drošības inženierija 15 € 1 175 - - Rīga
Muitas un nodokļu administrēšana 29 € 1 175 € 600 - Rīga
Nekustamā īpašuma pārvaldība 36 € 875 € 600 - Rīga
Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija 13 € 1 075 - - Rīga, Liepāja
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana 5 € 875 - - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 30 € 875 € 600 - Rīga, Liepāja
Uzņēmējdarbības loģistika 7 € 875 € 600 - Rīga
Visaptverošā kvalitātes vadība 27 € 1 075 € 600 - Rīga
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 47 € 1 350 - - Rīga, Daugavpils, Liepāja, Ventspils
Profesionālās bakalaura studijas:
Automobiļu transports 58 € 1 350 € 800 - Rīga, Daugavpils, Ventspils
Aviācijas transports 70 € 1 350 - - Rīga
Dzelzceļa elektrosistēmas 10 € 1 350 € 800 € 800 Rīga, Daugavpils
Dzelzceļa transports 35 € 1 350 € 800 € 800 Rīga, Daugavpils
Industriālais dizains 20 € 1 350 - - Rīga
Mašīnu un aparātu būvniecība 36 € 1 350 € 800 - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Medicīnas inženierija un fizika 40 € 1 350 - - Rīga
Mehatronika 52 € 1 350 - - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Siltumenerģētika un siltumtehnika 24 € 1 350 € 800 - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Transporta sistēmu inženierija 36 € 1 350 - - Rīga
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Materiālzinātnes 15 € 1 300 - - Rīga
Ķīmija 13 € 1 450 - - Rīga
Ķīmijas tehnoloģija 65 € 1 300 - - Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Apģērbu un tekstila tehnoloģija 35 € 1 400 - - Rīga, Liepāja
Materiālu tehnoloģija un dizains 51 € 1 400 - - Rīga, Cēsis
Rīgas Biznesa skola
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas - € 1 995 - - Rīga
Vadīšana starptautiskos uzņēmumos - € 2 095 - - Rīga

* Budžeta vietu kvotu sadalījumu pa studiju uzsākšanas vietām lūdzam skatīt pie programmas apraksta!

** Studiju uzsākšana var būt kādā no norādītām vietām, detalizētu informāciju var iegūt programmas aprakstā vai Uzņemšanas komisijā!

Buklets «RTU pamatstudiju programmas 2020/2021»

Buklets «RTU maģistra līmeņa studijas 2019/2020»

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.

_