Studiju programmas

2018. gada vasaras uzņemšana

Studiju programmas nosaukums:
Studiju veids:
Studiju virziens:
Studiju forma:
Studiju vieta:
Ir pieejamas budžeta vietas
- Ir pieejamas budžeta vietas
Filtrēt
Atcelt filtru
Arhitektūras fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmiskās studijas:
Arhitektūra 40 € 1 950 - -
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Bakalaura profesionālās studijas:
Būvniecība 141 € 1 500 - -
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 32 € 1 500 - -
Transportbūves 59 € 1 500 - -
Ģeomātika 25 € 1 500 - -
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmiskās studijas:
Automātika un datortehnika 90 € 1 350 - -
Datorsistēmas 120 € 1 200 - -
Informācijas tehnoloģija 126 € 1 200 - -
Intelektuālas robotizētas sistēmas 17 € 1 200 - -
Bakalaura profesionālās studijas:
Datorsistēmas 20 € 1 200 - -
Finanšu inženierija 20 € 1 200 - -
Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas (kopīga programma ar Banku augstskolu) - € 1 400 - -
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmiskās studijas:
Elektronika un mobilie sakari 55 € 1 350 - -
Telekomunikācijas 134 € 1 350 - -
Bakalaura profesionālās studijas:
Transporta elektronika un telemātika 25 € 1 350 - -
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmiskās studijas:
Enerģētika un elektrotehnika 67 € 1 350 - -
Vides zinātne 21 € 1 500 - -
Bakalaura profesionālās studijas:
Adaptronika 20 € 1 350 - -
Elektrotehnoloģiju datorvadība 45 € 1 350 - -
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Bakalaura profesionālās studijas:
Tehniskā tulkošana 5 € 800 - -
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmiskās studijas:
Ekonomika - - € 550 -
Ekonomika 12 € 850 - -
Radošās industrijas (kopīga programma ar Latvijas Kultūras akadēmiju) 10 € 1 050 - -
Uzņēmējdarbība un vadīšana 11 € 850 € 550 € 625
Bakalaura profesionālās studijas:
Cilvēku resursu vadīšana 1 € 850 € 550 € 625
Drošības inženierija 15 € 1 150 - -
Muitas un nodokļu administrēšana 23 € 1 150 € 550 -
Nekustamā īpašuma pārvaldība 8 € 850 € 550 -
Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija 15 € 1 050 - -
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana 1 € 850 - -
Uzņēmējdarbība un vadīšana 25 € 850 € 550 -
Uzņēmējdarbības loģistika 4 € 850 € 550 -
Visaptverošā kvalitātes vadība 25 € 1 050 € 550 -
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmiskās studijas:
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 32 € 1 350 - -
Bakalaura profesionālās studijas:
Automobiļu transports 50 € 1 350 - -
Aviācijas transports 70 € 1 350 - -
Dzelzceļa elektrosistēmas 10 € 1 350 - -
Dzelzceļa transports 25 € 1 350 - -
Industriālais dizains 20 € 1 350 - -
Mašīnu un aparātu būvniecība 30 € 1 350 - -
Medicīnas inženierija un fizika 40 € 1 350 - -
Mehatronika 30 € 1 350 - -
Siltumenerģētika un siltumtehnika 16 € 1 350 - -
Transporta sistēmu inženierija 36 € 1 350 - -
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmiskās studijas:
Materiālzinātnes 30 € 1 300 - -
Ķīmija 15 € 1 450 - -
Ķīmijas tehnoloģija 60 € 1 300 - -
Bakalaura profesionālās studijas:
Apģērbu un tekstila tehnoloģija 40 € 1 400 - -
Materiālu tehnoloģija un dizains 65 € 1 400 - -
Neklātienes un vakara studiju departaments
Studiju programma Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmiskās studijas:
Elektronika un mobilie sakari - - € 800 -
Enerģētika un elektrotehnika - - € 800 -
Enerģētika un elektrotehnika - - - € 800
Bakalaura profesionālās studijas:
Automobiļu transports - - € 800 -
Būvniecība - - € 900 -
Dzelzceļa elektrosistēmas - - € 800 -
Dzelzceļa elektrosistēmas - - - € 800
Dzelzceļa transports - - € 800 -
Dzelzceļa transports - - - € 800
Elektrotehnoloģiju datorvadība - - € 800 -
Elektrotehnoloģiju datorvadība - - - € 800
Mašīnu un aparātu būvniecība - - € 800 -
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija - - € 900 -
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija - - - € 1 150
Siltumenerģētika un siltumtehnika - - € 800 -
Transportbūves - - € 900 -
Ģeomātika - - € 900 -
Cēsu filiāle
Studiju programma Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmiskās studijas:
Enerģētika un elektrotehnika 5 € 1 350 € 800 -
Uzņēmējdarbība un vadīšana - € 850 - -
Vides zinātne - € 1 500 - -
Bakalaura profesionālās studijas:
Elektrotehnoloģiju datorvadība 9 € 1 350 € 800 -
Materiālu tehnoloģija un dizains - € 1 400 - -
Daugavpils filiāle
Studiju programma Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmiskās studijas:
Automātika un datortehnika 5 € 1 350 - -
Datorsistēmas 17 € 1 200 - -
Elektronika un mobilie sakari - € 1 350 - -
Enerģētika un elektrotehnika 12 € 1 350 € 800 -
Informācijas tehnoloģija 12 € 1 200 - -
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 5 € 1 350 - -
Telekomunikācijas 5 € 1 350 - -
Bakalaura profesionālās studijas:
Automobiļu transports 6 € 1 350 € 800 -
Būvniecība - - € 900 -
Dzelzceļa elektrosistēmas - € 1 350 € 800 -
Dzelzceļa transports 12 € 1 350 € 800 -
Elektrotehnoloģiju datorvadība 5 € 1 350 - -
Mašīnu un aparātu būvniecība - € 1 350 - -
Mehatronika 7 € 1 350 - -
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija - - € 900 -
Siltumenerģētika un siltumtehnika 6 € 1 350 € 800 -
Liepājas filiāle
Studiju programma Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmiskās studijas:
Enerģētika un elektrotehnika 5 € 1 350 € 800 -
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 5 € 1 350 - -
Telekomunikācijas 3 € 1 350 - -
Bakalaura profesionālās studijas:
Apģērbu un tekstila tehnoloģija 3 € 1 400 - -
Būvniecība - - € 900 -
Elektrotehnoloģiju datorvadība 7 € 1 350 € 800 -
Mašīnu un aparātu būvniecība 5 € 1 350 € 800 -
Mehatronika 7 € 1 350 - -
Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija 3 € 1 050 - -
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija - - € 900 -
Siltumenerģētika un siltumtehnika 3 € 1 350 € 800 -
Uzņēmējdarbība un vadīšana 15 € 850 € 550 -
Ventspils filiāle
Studiju programma Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmiskās studijas:
Datorsistēmas 10 € 1 200 - -
Datorsistēmas - - - -
Elektronika un mobilie sakari - € 1 350 - -
Enerģētika un elektrotehnika 15 € 1 350 € 800 -
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve - € 1 350 - -
Telekomunikācijas - € 1 350 - -
Vides zinātne - € 1 500 - -
Bakalaura profesionālās studijas:
Adaptronika 5 € 1 350 - -
Automobiļu transports - - € 800 -
Finanšu inženierija - € 1 200 - -
Rīgas Biznesa skola
Studiju programma Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmiskās studijas:
Vadīšana starptautiskos uzņēmumos - € 1 900 - -

Buklets «RTU pamatstudiju programmas 2018/2019»

Buklets «RTU maģistra līmeņa studijas 2018/2019»

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.