Studiju programmas

2022./2023. akadēmiskā gada uzņemšanas plāns

Studiju programmas nosaukums:
Studiju veids:
Studiju forma:
Studiju uzsākšana:
Ir pieejamas budžeta vietas
- Ir pieejamas budžeta vietas
Filtrēt
Atcelt filtru
Arhitektūras fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Arhitektūra 40 € 4 050 - - Rīga
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Biotehnoloģija un bioinženierija 4 € 2 400 - - Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Būvniecība 140 € 3 000 € 1 800 - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 50 € 3 000 € 1 800 - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Transportbūves 50 € 3 000 € 1 800 - Rīga
Ģeomātika 35 € 3 000 € 1 800 - Rīga
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Automātika un datortehnika 90 € 2 750 - - Rīga, Daugavpils
Automātika un datortehnika - € 2 750 - - Rīga
Datorsistēmas 190 € 2 550 - - Rīga, Cēsis, Daugavpils, Liepāja
Informācijas tehnoloģija 183 € 2 550 - - Rīga, Daugavpils
Informācijas tehnoloģija - - - - Rīga
Intelektuālas robotizētas sistēmas 28 € 2 550 - - Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Datorsistēmas 15 € 2 550 - - Rīga
Finanšu inženierija 26 € 2 550 - - Rīga
Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas (kopīga programma ar Banku augstskolu) - € 2 800 - - Rīga
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Telekomunikāciju tehnoloģijas un datu pārraides inženierija 133 € 2 800 - - Rīga, Liepāja
Profesionālās bakalaura studijas:
Transporta elektronika un telemātika 35 € 2 800 - - Rīga
Viedās elektroniskās sistēmas 55 € 2 800 - - Rīga
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Vides inženierija 25 € 3 100 - - Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Adaptronika 43 € 2 800 € 1 650 - Rīga, Cēsis, Liepāja, Ventspils
Elektrotehnoloģiju datorvadība 55 € 2 800 € 1 650 - Rīga, Cēsis, Liepāja
Viedā elektroenerģētika 106 € 2 800 € 1 650 - Rīga, Daugavpils, Liepāja, Ventspils
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās bakalaura studijas:
Tehniskā tulkošana 6 € 1 680 - - Rīga
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Ekonomika 15 € 1 800 € 1 200 - Rīga
Radošās industrijas (kopīga programma ar Latvijas Kultūras akadēmiju) 12 € 2 250 - - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 14 € 1 800 € 1 200 € 1 350 Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Drošības inženierija 20 € 2 600 - - Rīga
Muitas un nodokļu administrēšana 20 € 2 600 € 1 200 - Rīga
Nekustamā īpašuma pārvaldība 9 € 1 800 € 1 200 - Rīga
Nekustamā īpašuma pārvaldība - € 1 800 € 1 200 - Rīga
Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija 15 € 2 300 - - Rīga
Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana 5 € 1 800 - - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 28 € 1 800 € 1 200 - Rīga, Liepāja
Uzņēmējdarbība un vadīšana - € 1 800 € 1 200 - Rīga
Uzņēmējdarbības loģistika 5 € 1 800 € 1 200 - Rīga
Visaptverošā kvalitātes vadība 20 € 2 300 € 1 840 - Rīga
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 40 € 2 800 - - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve - € 2 800 - - Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Automobiļu transports 60 € 2 800 € 1 650 - Rīga, Daugavpils
Autotransporta inženierija - € 2 800 € 1 650 - Rīga
Aviācijas transports 75 € 2 800 - - Rīga
Dzelzceļa inženierija 35 € 2 800 - - Rīga, Daugavpils
Industriālais dizains 20 € 2 800 - - Rīga
Industriālais dizains - € 2 800 - - Rīga
Mašīnu un aparātu būvniecība 32 € 2 800 € 1 650 - Rīga, Liepāja
Medicīnas inženierija un fizika 45 € 3 350 - - Rīga
Medicīnas inženierija un fizika - € 3 350 - - Rīga
Mehatronika 65 € 2 800 - - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Mehatronika 1 € 2 800 - - Rīga
Siltumenerģētika un siltumtehnika 21 € 2 800 - - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Siltumenerģētika un siltumtehnika 3 € 2 800 - - Rīga
Transporta sistēmu inženierija 30 € 2 800 - - Rīga
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Materiālu inženierija 20 € 2 800 - - Rīga
Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija 85 € 2 800 - - Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Apģērbu un tekstila tehnoloģija 28 € 2 950 - - Rīga
Materiālu tehnoloģija un dizains 50 € 2 950 - - Rīga
Materiālu tehnoloģija un dizains - - - - Rīga
Rīgas Biznesa skola
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas - € 4 595 - - Rīga
Vadīšana starptautiskos uzņēmumos - € 4 543 - - Rīga

* Budžeta vietu kvotu sadalījumu pa studiju uzsākšanas vietām lūdzam skatīt pie programmas apraksta!

** Studiju uzsākšana var būt kādā no norādītām vietām, detalizētu informāciju var iegūt programmas aprakstā vai Uzņemšanas komisijā!

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.