Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Bakalaura un koledžas studijas

Inženierekonomikas un vadības fakultāte piedāvā apgūt dažādas bakalaura un koledžas studiju programmas.
Vairāk par uzņemšanu uzzini rtu.lv/uznemsana.
Jautājumu gadījumā sazinies ar mums!

 

Studiju programma Budžeta vietas 2021./2022. studiju gadā pilna laika studijās*

Iegūstamā kvalifikācija atbilstoši izvēlētai specializācijai

Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:

Cilvēku resursu vadīšana**

**Programma pārveidota kā specializācijas virziens studiju programmā “Uzņēmējdarbība un vadīšana”

-   - - -
Nekustamā īpašuma pārvaldība 6
 • Namu pārvaldnieks
€ 835 € 550 -
Uzņēmējdarbība un vadīšana 14
 • Grāmatvedis
 • Tirgzinību un tirdzniecības speciālists
 • Personāla speciālists
€ 800 € 550 € 650
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Ekonomika 10   € 875 € 600 -
Radošās industrijas (kopīga programma ar Latvijas Kultūras akadēmiju) 10   € 1 050 - -
Uzņēmējdarbība un vadīšana 12   € 875 € 600 € 675
Profesionālās bakalaura studijas:

Cilvēku resursu vadīšana**

**Programma pārveidota kā specializācijas virziens studiju programmā “Uzņēmējdarbība un vadīšana”

-   - - -
Drošības inženierija 20
 • Darba aizsardzības vecākāis speciālists
€ 1 200 - -
Muitas un nodokļu administrēšana 20
 • Muitas iestādes struktūrvienības vadītājs
 • Nodokļu ekonomists
€ 1 200 € 600 -
Nekustamā īpašuma pārvaldība 6
 • Nekustamā īpašuma pārvaldnieks
 • Nekustamā īpašuma vērtētājs
€ 875 € 600 -
Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija 15
 • Attīstības plānošanas inženieris
€ 1 100 - -
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana 5
 • Starptautisko sakaru vadītājs
€ 875 - -
Uzņēmējdarbība un vadīšana 26
 • Uzņēmuma vadītājs
 • Finanšu vadītājs
 • Mārketinga vadītājs
 • Personāla vadītājs
€ 875 € 600 -
Uzņēmējdarbības loģistika 5
 • Loģistikas vadītājs
€ 875 € 600 -
Visaptverošā kvalitātes vadība 25
 • Procesu kvalitātes vadības inženieris
€ 1 075 € 600 -
Otrā līmeņa profesionālā augstākā (inženiera) izglītība:
Ugunsdrošība un civilā aizsardzība 27   € 1 100 - -

* budžeta vietu skaits tiks precizēts