Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Bakalaura un koledžas studijas

Inženierekonomikas un vadības fakultāte piedāvā apgūt dažādas bakalaura un koledžas studiju programmas.
Vairāk par uzņemšanu uzzini rtu.lv/uznemsana.
Jautājumu gadījumā sazinies ar mums!

 

Studiju programma Budžeta vietas 2020./2021. studiju gadā pilna laika studijās

Iegūstamā kvalifikācija atbilstoši izvēlētai specializācijai

Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:

Cilvēku resursu vadīšana**

**Programma pārveidota kā specializācijas virziens studiju programmā “Uzņēmējdarbība un vadīšana”

-   - - -
Nekustamā īpašuma pārvaldība 2
 • Namu pārvaldnieks
€ 835 € 550 -
Uzņēmējdarbība un vadīšana -
 • Grāmatvedis
 • Tirgzinību un tirdzniecības speciālists
 • Personāla speciālists
€ 800 € 550 € 650
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Ekonomika 13   € 875 € 600 -
Radošās industrijas (kopīga programma ar Latvijas Kultūras akadēmiju) -   € 1 050 - -
Uzņēmējdarbība un vadīšana 12   € 875 € 600 € 675
Profesionālās bakalaura studijas:

Cilvēku resursu vadīšana**

**Programma pārveidota kā specializācijas virziens studiju programmā “Uzņēmējdarbība un vadīšana”

-   - - -
Drošības inženierija 5
 • Darba aizsardzības vecākāis speciālists
€ 1 200 - -
Muitas un nodokļu administrēšana 36
 • Muitas iestādes struktūrvienības vadītājs
 • Nodokļu ekonomists
€ 1 200 € 600 -
Nekustamā īpašuma pārvaldība 11
 • Nekustamā īpašuma pārvaldnieks
 • Nekustamā īpašuma vērtētājs
€ 875 € 600 -
Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija 16
 • Attīstības plānošanas inženieris
€ 1 100 - -
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana 9
 • Starptautisko sakaru vadītājs
€ 875 - -
Uzņēmējdarbība un vadīšana 15
 • Uzņēmuma vadītājs
 • Finanšu vadītājs
 • Mārketinga vadītājs
 • Personāla vadītājs
€ 875 € 600 -
Uzņēmējdarbības loģistika 13
 • Loģistikas vadītājs
€ 875 € 600 -
Visaptverošā kvalitātes vadība 25
 • Procesu kvalitātes vadības inženieris
€ 1 075 € 600 -
Otrā līmeņa profesionālā augstākā (inženiera) izglītība:
Ugunsdrošība un civilā aizsardzība -   € 1 100 - -

 

_