RTU zinātnisko žurnālu izdošanas kārtība

Par katra žurnāla saturu un rakstu izvēli atbild zinātniskā rakstu krājuma redkolēģija. Lai noskaidrotu publicēšanās iespējas, aicinām sazināties ar attiecīgā žurnāla redkolēģiju. Lai noskaidrotu publicēšanās iespējas, aicinām sazināties ar attiecīgā žurnāla redkolēģiju.

RTU zinātnisko žurnālu iesniegšanas kārtība

Zinātne

_