Zinātniskās darbības pārskati

Pārskats sniedz pilnīgu informāciju par zinātnisko darbību RTU struktūrvienībās un RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra darbību. Tajā apkopota informācija par personālu, pētījumu virzieniem, dalību konferencēs, publikācijām, izdotajām monogrāfijām, īstenotajiem projektiem, inovāciju aktivitātēm un tehnoloģiju pārnesi, patentiem, aizstāvētajiem bakalaura, maģistra un promocijas darbiem un iegādāto zinātnisko aparatūru.

RTU zinātniskās darbības 2017. gada pārskats

RTU zinātniskās darbības 2016. gada pārskats

RTU zinātniskās darbības 2015. gada pārskats

RTU zinātniskās darbības 2014. gada pārskats

RTU zinātniskās darbības 2013. gada pārskats

RTU zinātniskās darbības 2012. gada pārskats

RTU zinātniskās darbības 2011. gada pārskats

RTU zinātniskās darbības 2010. gada pārskats

RTU zinātniskās darbības 2009. gada pārskats

RTU zinātniskās darbības 2008. gada pārskats

RTU zinātniskās darbības 2007. gada pārskats

RTU zinātniskās darbības 2006. gada pārskats

RTU zinātniskās darbības 2005. gada pārskats

Zinātne