Aug pieprasījums pēc augsto tehnoloģiju speciālistiem

25. aprīlis, 2022
.
.
Uzņēmēja, organizācijas «Riga TechGirls» vadītāja Anna Andersone

Lai cilvēks mūsdienās būtu konkurētspējīgs, viņam ir nepieciešamas digitālās prasmes, jo tuvākajos piecos gados pieaugs pieprasījums pēc dažādu augsto tehnoloģiju profesijām. Uzņēmēja, organizācijas «Riga TechGirls» vadītāja Anna Andersone saka – informācijas tehnoloģijas (IT) speciālistu robu nevarēs aizpildīt tikai ar jaunajiem augstskolu absolventiem, tāpēc ieteicams IT specializēties arī citu profesiju pārstāvjiem.

Lai cilvēks mūsdienās būtu konkurētspējīgs, viņam ir nepieciešamas digitālās prasmes, jo tuvākajos piecos gados pieaugs pieprasījums pēc dažādu augsto tehnoloģiju profesijām. Uzņēmēja, organizācijas «Riga TechGirls» vadītāja Anna Andersone saka – informācijas tehnoloģijas (IT) speciālistu robu nevarēs aizpildīt tikai ar jaunajiem augstskolu absolventiem, tāpēc ieteicams IT specializēties arī citu profesiju pārstāvjiem.

Kursi kā labs sākums

Būs vajadzīgi speciālisti, kuri prot izstrādāt dažādas tehnoloģijas, programmētāji, sistēmu arhitekti, datu analītiķi, mākslīgā intelekta, mašīnmācīšanas speciālisti, kiberdrošības inženieri. Specializācijas jomām ir plašs spektrs. Piemēram, kiberdrošības speciālisti ir nepieciešami ne tikai valsts aizsardzībai no kiberuzbrukumiem, bet tas ir aktuāli gan ikvienam cilvēkam, gan privātajiem uzņēmumiem. «Tāpat kā mums ir vajadzīgs sargs, kurš sargā mūsu īpašumu, tāpat ir vajadzīgs kiberdrošības speciālists, kurš rūpējas, lai viss mūsu digitālais īpašums būtu drošībā,» skaidro A. Andersone.

Viņa atsaucas uz Ekonomikas ministrijas darba tirgus prognozēm, kas paredz, ka 2025. gadā Latvijā trūks aptuveni 20 000 IT jomas speciālistu. «Tas ir liels caurums, kas jāaizlāpa,» secina Anna.

Tāpēc viņa aicina jauniešus studēt IT. Kaut arī pašas vadītā «Riga TechGirls» nodrošina IT kursus, A. Andersone saka – lai kļūtu par ekspertu kādā jomā, ir nepieciešamas padziļinātas mācības, jo ar trīs mēnešu kursiem vien nepietiek: «Kursu programmas var kalpot par smilškasti, kur paskatīties, kas padodas un liekas interesanti, un tad turpināt izglītoties, jo, lai kļūtu par ekspertu kādā jomā, ir vajadzīgas padziļinātas mācības.»

Anna min arī kādu nozīmīgu studiju bakusefektu – iegūto kontaktu tīklu, kas vajadzīgs, lai veiksmīgi attīstītu karjeru, – daudzu gadu laikā tieši studijās iegūtais draugu un paziņu loks būs viena no svarīgākajām vērtībām, lai palīdzētu gan atrast jaunu kolēģus, gan attīstīt jaunas idejas.

IT – konkurences paaugstināšanai

Tomēr gaidāmais IT speciālistu robs solās būt tik liels, ka ar jaunajiem absolventiem vien to aizlāpīt nevarēs, tāpēc A. Andersone iesaka IT apgūt arī cilvēkiem, kuri jau ir ieguvuši izglītību kādā citā jomā, piemēram, uzņēmējdarbībā, jurisprudencē, sociālajās zinībās. Ja šie cilvēki vēl iegūs papildu zināšanas augstajās tehnoloģijās, tad noteikti kļūs daudz konkurētspējīgāki, varēs vairāk nopelnīt un ieņemt nozīmīgākas amata pozīcijas savā darbā.

«Mācīšanās process nebeidzas tikai ar vienām zināšanām – jebkurai jomai klāt vēl iegūstot papildu tehnoloģiju zināšanas, var savu konkurenci ļoti spēcīgi paaugstināt,» saka Anna.

Protams, atbilstoši «Riga TechGirls» profilam viņa iedrošina sievietes mācīties IT. pēc Annas stāstītā, IT jomā strādā aptuveni 30% sieviešu, tomēr lielākā daļa no viņām darbojas, piemēram, komunikācijā un cilvēkresursu jomā, savukārt sieviešu – tehnisko speciālistu – jau ir krietni mazāk. Taču Anna uzskata – ja komandā nav pārstāvētas sievietes, tas ir zaudējums gan uzņēmumam, gan klientam, jo trūkst dažādu redzējumu par produktu vai tehnoloģisko risinājumu. Ja nākotnes tehnoloģiju radīšanā iesaistās dažādu sociālo grupu pārstāvji, piemēram, sievietes vai dažādu vecumu cilvēki, tad izstrādātās tehnoloģijas arī būs piemērotākas dažādām sabiedrības grupām.

Mūžu mācies

Un vēl kāds svarīgs apstāklis, ko paturēt prātā iesaka A. Andersone, – mācīties vajadzēs visu mūžu, jo augstās tehnoloģijas attīstās ļoti ātri, klāt nāk arvien jaunas sistēmas, jaunas programmēšanas valodas, dažādas inovācijas, tāpēc, lai noturētu konkurētspēju, ir jātur acis un ausis vaļā.

Tāpēc Anna iesaka daļu sava laika atvēlēt mācībām. Studijas maģistrantūrā, viņasprāt, ir ļoti atkarīgas no darba devēja attieksmes. Ja darbinieku trūkst, tad uzņēmuma vadība var samierināties ar darbinieku zemāku izglītības līmeni. Un tomēr Anna saka – progresīvākie un inovatīvākie darba devēji zina, ka ir jāiegulda darbinieku izglītībā un atbalsta savus darbiniekus augstākas izglītības pakāpes iegūšanā.

Augstas kvalifikācijas speciālistus visās datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas apakšnozarēs sagatavo Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte.

Kopīgot rakstu

Citi bloga ieraksti