Vasilijs Ragačevičs

Vasilijs Ragačevičs

Pieprasījums pēc valodu pakalpojumiem un valodu speciālistiem gan Latvijā, gan pasaulē ir nemainīgi augsts

«Cilvēki visā pasaulē ļoti novērtē to, ka ar viņiem runā viņu dzimtajā valodā, to apliecina arī vairāki starptautiski pētījumi, tādēļ svešvalodu studijas ir un būs droša investīcija nākotnē. Mēs dzīvojam unikālā laikā, jo pasaule vēl nekad nav bijusi tik ātri un viegli sasniedzama,» saka valodu uzņēmuma «Skrivanek Baltic» direktors Vasilijs Ragačevičs.

Uzņēmums «Skrivanek» ir viens no lielākajiem valodu pakalpojumu sniedzējiem pasaulē ar vairāk nekā 25 gadu ilgu pieredzi. Tam ir gandrīz piecdesmit filiāļu dažādās pasaules valstīs – ASV, Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Slovākijā, Slovēnijā un Vācijā. Kopš 2003. gada arī Latvijā darbojas sertificēts tulkošanas birojs «Skrivanek Baltic», piedāvājot augstākās kvalitātes valodu pakalpojumus. 

Uzņēmuma direktors stāsta, ka darba tirgū ir pieprasījums pēc ļoti dažādu valodu speciālistiem, bet šobrīd vērojama īpaši liela interese pēc vācu un skandināvu valodu runātājiem.

V. Ragačevičs arī norāda, ka tehnoloģiju attīstība vēl vairāk vairo pieprasījumu pēc cilvēkiem ar izcilām valodu prasmēm. Tādēļ var droši apgalvot, ka arī nākotnē valodu speciālisti būs nepieciešami. Turklāt globalizācija jau šobrīd ir pavērusi neierobežotas iespējas strādāt ar klientiem visā pasaulē. 

Lai kļūtu par izcilu savas jomas speciālistu, nepārtraukti ir jāpilnveido savas zināšanas un prasmes, jāseko līdzi valodu attīstībai. Tādēļ «Skrivanek Baltic» direktors aicina neapstāties izglītības ieguvē. «Turklāt maģistra grāds apliecina potenciālajam darba devējam, ka amata kandidāts spēj novest lietas līdz galam un nepadodas pusceļā, un tas ir ļoti svarīgi,» piebilst V. Ragačevičs.

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte īsteno starptautiski akreditētas studiju programmas tehniskajā tulkošanā, kā arī e-studiju tehnoloģijās un pārvaldībā. Tā ir pirmā fakultāte Baltijas valstīs, kas studentiem piedāvā iegūt izglītību tehniskajā tulkošanā un tādā strauji augošā jomā kā digitālās humanitārās zinātnes, gan piedāvā arī e-studiju tālmācības studiju kursus.

Studijas sekmē topošo speciālistu profesionālo attīstību, spēju efektīvi strādāt un izkopt savas kompetences. Līdzās angļu valodai, kam studijās tiek pievērsta īpaša uzmanība, studentiem ir iespēja apgūt arī citas svešvalodas, piemēram, vācu, franču, spāņu. 

To, ka RTU E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes izglītības kvalitāte ir konkurētspējīga, apliecina arī ikgadējais «Skrivanek Baltic» rīkotais konkurss Latvijas augstskolu studentiem «Labākais jaunais tulkotājs». Par tā uzvarētāju šogad kļuva RTU students Heinrihs Cielavs. 

Kopīgot rakstu