E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

Studijas

E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes studiju programmu koncepcija atšķiras no humanitārā virziena tulkošanas programmu koncepcijām ar papildu ievirzi lietišķajā lingvistikā, kas nosaka metodikas specifiku. ETHZF studiju programmas tiek pastāvīgi attīstītas sadarbībā ar vadošajiem speciālistiem tulkošanas nozarē. Mēs cenšamies sagatavoties nākotnei, sekojot jaunākajām izglītības tendencēm pasaulē, lai īstenotu starpdisciplināru principu, saskaņā ar kuru studenti iegūs daudzveidīgas, bet tajā pašā laikā dziļi profesionālas zināšanas ar augstu praktisko vērtību.

Bakalaura profesionālo studiju programma «Tehniskā tulkošana»

Bakalaura profesionālo studiju programmā «Tehniskā tulkošana» tiek apmācīti tehniskie tulkotāji mašīnzinību, loģistikas, enerģētikas, materiālzinātņu, informācijas tehnoloģiju, telekomunikāciju, būvniecības, arhitektūras un pilsētplānošanas, inženierekonomikas un citās nozarēs. Studiju programma atšķiras no humanitārā virziena tulkošanas programmām ar papildu ievirzi lietišķajā lingvistikā, kas nosaka metodikas specifiku. Tās realizēšanā piedalās ne vien filologi, bet arī atbilstošo tehnisko nozaru pārstāvji, patentzinību speciālisti un juristi.

Maģistra profesionālo studiju programma «Tehniskā tulkošana»

Lai veicinātu vienotas Eiropas izglītības telpas rašanos, RTU E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātē tika izstrādāta maģistra profesionālā studiju programma «Tehniskā tulkošana», kas pilnībā atbilst mūsu universitātes starptautiskajai studiju videi. Viens no programmas mērķiem ir sagatavot mūsdienu prasībām atbilstošus tulkošanas speciālistus, kuri spēs strādāt valsts un pašvaldību iestādēs, Eiropas Savienības institūcijās (pēc papildus kvalifikācijas iegūšanas), privātās tautsaimnieciskās struktūrās Latvijā un citās valstīs.

Maģistra akadēmisko studiju programma «Digitālās humanitārās zinātnes»

Digitālās humanitārās zinātnes ir jauna un strauji augoša starpdisciplinārā pētniecības nozare. Galvenie aplūkojamie temati ir ar humanitārajām zinātnēm un kultūras studijām saistīta datu digitalizācija, reprezentācija un arhivēšana, apstrāde, vizualizācija un analīze. Studiju programmas «Digitālās humanitārās zinātnes» koncepcija atšķiras no līdzīgu programmu koncepcijām gan inženierzinātnēs, gan humanitārajās zinātnēs, jo tā paredz, ka studenti paralēli iegūst padziļinātās zināšanas vairākās studiju jomās.

Doktora līmeņa studijas

E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes doktora studiju pamatmērķis ir sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus lielu projektu izstrādei un darbam augstskolās atbilstoši nākontes zināšanu ekonomikas vajadzībām, kā arī attīstīt starptautiska līmeņa pētniecību e-studiju jomā.

Nodarbību grafiki

Vienmēr sekojiet līdzi izmaiņām grupu nodarbību grafikā!