E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

Maģistra akadēmisko studiju programma «Digitālās humanitārās zinātnes»

Digitālās humanitārās zinātnes ir jauna un strauji augoša starpdisciplinārā pētniecības nozare. Galvenie aplūkojamie temati ir ar humanitārajām zinātnēm un kultūras studijām saistīta datu digitalizācija, reprezentācija un arhivēšana, apstrāde, vizualizācija un analīze. Šie dati var būt tekstuāli, kā arī ar tekstu nesaistīti un multimediāli (videoieraksti, skaņas ieraksti, attēli, fotogrāfijas un artefakti).

Maģistra akadēmisko studiju programmā «Digitālās humanitārās zinātnes» tiek apmācīti speciālisti digitālajās humanitārajās zinātnēs, kuri var strādāt valsts pārvaldes iestādēs, izdevniecībās, arhīvos, bibliotēkās, mārketinga birojos, augstākās izglītības iestādēs, mūžizglītības projektos, pašvaldības iestādēs un privātuzņēmumos. Studiju programmas koncepcija atšķiras no līdzīgām programmām gan inženierzinātnēs, gan humanitārajās zinātnēs, jo tā paredz, ka studenti paralēli iegūst padziļinātās zināšanas vairākās studiju jomās. Programmu var apgūt studenti gan ar bakalaura grādu humanitārajās zinātnēs vai ar to saistītās nozarēs, gan ar bakalaura grādu inženierzinātnēs. Speciāli izlīdzināšanas kursi tiek piedāvāti atkarībā no bakalaura grāda, kas nodrošina, ka studenti apgūst nepieciešamās zināšanas un kompetences otrajā specializācijas jomā.

Programmas detalizētais apraksts

Svarīgi! Studijas pamatā tiek organizētas angļu valodā (izņemot dažus studiju kursus).

Jaunumi

E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte līdzdarbojas Valsts pētījumu programmas projektā “Digitālie resursi humanitārajām zinātnēm: integrācija un sadarbība” (VPP-IZM-DH-2020/10001). Projekta ietvaros sniegtais atbalsts ļauj piesaistīt pasaules līmeņa pētniekus un profesorus, kuri vada lekcijas, seminārus un praktiskās nodarbības akadēmiskā maģistra studiju programmas “Digitālās humanitārās zinātnes” studentiem.

Mācību saturs: studiju priekšmeti

Studiju programmas absolventi iegūst prasmes strādāt ar arvien pieaugošo informācijas apjomu, kā arī ir izkopuši savas zināšanas attiecīgajā jomā. Studijas ilgst pilnus divus gadus, kuru laikā tiek piedāvāti obligātie studiju kursi, specializācijas un brīvās izvēles studiju kursi. Studiju programmas studiju kursi nodrošina studentus ar zināšanām digitālajās humanitārajās zinātnēs un attīsta prasmes, kas nepieciešamas profesionālās darbības veikšanai.

Prakse