Oļegs Linkevičs

Oļegs Linkevičs

Enerģētikas nozarei attīstoties, ir pieprasījums pēc augsti kvalificētiem speciālistiem

«Enerģētikas jomas strauja attīstība sākās pirms simts gadiem. Esmu pārliecināts, ka arī nākamos simts gados šī nozare pastāvēs un attīstīsies, un tai būs nepieciešami jauni un izglītoti speciālisti. Turklāt nozarē arvien vairāk vajadzēs arī profesionāļus, kurus iepriekš cieši ar to nesaistījām,» stāsta AS «Latvenergo» Attīstības daļas vadītājs Oļegs Linkevičs. 

Enerģētikas nozare gan Latvijā, gan pasaulē piedzīvo pārmaiņas, kas saistītas ar tehnoloģu attīstību un klientu prasību izmaiņām. Uzņēmumi paplašina savu darbību, bagātina pakalpojumu klāstu un meklē jaunus segmentus, kuros darboties. Līdz ar to mainās arī nozarē nodarbināto profils. «Koncernā vienmēr ir nepieciešami tehniskie speciālisti ar izglītību elektrotehnikā, siltumtehnikā, vides zinātnē, mašīnbūvē un citās specialitātēs. Pēdējā laikā pieaug pieprasījums arī pēc elektronikas, IT un telekomunikāciju speciālistiem, jo mūsdienās enerģētika ir cieši saistīta ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozari,» atzīst O. Linkevičs. Viņš arī norāda, ka turpmāku nozares attīstību noteiks globālas tendences – trīs D – dekarbonizācija, decentralizācija un digitalizācija. «Mūsdienās cilvēku darbu arvien vairāk aizstāj mākslīgais intelekts, robottehnika un sarežģītas vadības sistēmas. Tāpēc būs nepieciešami speciālisti, kas prot šādas sistēmas projektēt, būvēt, ekspluatēt un apkopot,» skaidro «Latvenergo» Attīstības daļas vadītājs.

«Latvenergo» koncerns ir viens no lielākajiem energoapgādes pakalpojumu sniedzējiem Baltijā. Paralēli elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai, tirdzniecībai un piegādei, tas nodarbojas arī ar dabasgāzes tirdzniecību, attīsta saules paneļu tehnoloģijas, piemēram, Lietuvā ir uzbūvējis saules paneļu parku, paplašina elektromobilitātes pakalpojumu un produktu klāstu – ir izveidojis elektrouzlādes staciju tīklu, piedāvā mājas uzlādes iekārtas. Starp koncerna pētniecības un attīstības virzieniem ir arī ūdeņraža iegūšana un izmantošana.

Lai nodrošinātu klientiem tik dažādus pakalpojumus nemainīgi augstā kvalitātē, ir nepieciešams liels skaits izglītotu un augsti kvalificētu speciālistu. O. Linkevičs, kurš paralēli darbam koncernā ir arī Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes asociētais profesors, aicina jaunos speciālistus neapstāties pie bakalaura grāda iegūšanas. Viņš norāda: «Maģistra diploms paver plašas izvēles iespējas. Jūs varat strādāt zinātnē, aizstāvēt promocijas darbu, kļūt par mācībspēku vai pētnieku, vai strādāt industrijā, jo energokompānijas un citi uzņēmumi pieprasa jaunus talantus ar maģistra diplomu.»

RTU Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte nodrošina plašas studiju iespējas enerģētikā, elektrotehnikā un vides inženierzinātnēs. Zināšanas paver karjeras iespējas gan uzņēmumos, kas nodarbojas ar elektroenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali, ražo un realizē elektroniskas un elektrotehniskas iekārtas, gan jebkurā ražošanas uzņēmumā. Absolventus gaida uzņēmumos un organizācijās, kas saistītas ar vides pārvaldību, konsultācijām, siltumapgādi, energoauditu veikšanu, atkritumu apsaimniekošanu, inovatīvu vides produktu ražošanu, energoefektivitātes pasākumu īstenošanu un atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām un daudz kur citur. «Enerģētikai, elektrotehnikai un vides tehnoloģijām ir fundamentāla nozīme jebkur pasaulē,» uzsver O. Linkevičs.

Kopīgot rakstu