Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte

Studiju programmas

Studiju programmas

Adaptronikas studiju programma dod studējošajiem pamatzināšanas par dažādu tautsaimniecības nozaru elektrisko tehnoloģiju realizācijas teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem, kā arī par to automatizācijas principiem un realizāciju.

Enerģētikas un elektrotehnikas studiju programma dod iespēju specializēties enerģijas ražošanā un sadalē šādos virzienos: elektroapgāde un elektroiekārtas; elektroenerģētisko sistēmu automatizācija; elektriskās mašīnas un aparāti.

Enerģētika – tā ir stabilitāte, saskare ar vismodernāko tehniku un tehnoloģiju. Enerģētika ir nozare, kas raksturo sabiedrības dzīves līmeni. Tādēļ tā strauji attīstās un tuvākajos gados piesaistīs lielas investīcijas.

Elektrotehnoloģiju datorvadības studiju programma aptver elektriskās enerģijas efektīvas pielietošanas veidus visās tautsaimniecības nozarēs, izmantojot datorizētās elektrotehniskās iekārtas, pusvadītāju pārveidotājus, automatizāciju, programmēšanu, projektēšanu un ekspluatāciju.

Vides zinātnes studiju programma cenšas apmierināt pieaugošo pieprasījumu pēc inženierzinātņu speciālistiem, kuriem ir augsts kompetences līmenis ūdens, enerģijas un materiālu efektīvā izmantošana, tīrākas ražošanas tehnoloģijās un arī zināšanas vides pārvaldībā.

Studiju programmu katalogs

Pamatstudiju programmas

Bakalaura akadēmisko studiju programmas:
Enerģētika un elektrotehnika
Vides zinātne

Bakalaura profesionālo studiju programma:
Elektrotehnoloģiju datorvadība
Adaptronika

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma specializēšanās virzienā (koledža)
Enerģētika un elektrotehnika (specializācija: Elektroapgāde un elektroiekārtas)

Augstākā līmeņa akadēmisko un profesionālo (inženieru) studiju programmas

Maģistra akadēmisko studiju programmas:
Elektrotehnoloģiju datorvadība
Enerģētika un elektrotehnika
Vides zinātne

Maģistra profesionālo studiju programma:
Elektrotehnoloģiju datorvadība

Otrā līmeņa augstākās izglītības studiju programma pēc bakalaura studijām
Enerģētika un elektrotehnika

Doktora studiju programmas:
Enerģētika un elektrotehnika (virziens Enerģētika)
Enerģētika un elektrotehnika (virziens Elektriskās mašīnas un aparāti)
Elektrotehnoloģiju datorvadība
Vides zinātne
Vairāk par programmām rtu.lv/doktora-studiju-programmas