Varis Žentiņš

Varis Žentiņš

Pirms studijām Varis Žentiņš neko daudz nezināja par siltumenerģētiku un siltumtehniku – nebija tā, ka viņš jau no mazām dienām būtu vēlējies to studēt. Taču studijas Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē (MTAF) viņam ir devušas plašas darba iespējas – viņš tagad ir projektu vadītājs privātā uzņēmumā un darbā Varim nākas izmantot visu zināšanu klāstu, ko savulaik guvis studiju laikā.

Par RTU MTAF studiju programmu «Siltumenerģētika un siltumtehnika» Varis uzzināja no RTU studiju bukleta. Izlasīja. Šķita interesanti. Iestājās fakultātē un sāka mācīties. Pirmajā kursā bijis visplašākais priekšmetu spektrs – mehānika, siltumtehnika, matemātika, fizika, bet vecākajos kursos jau sākusies specifisku priekšmetu apgūšana. Varim visvairāk paticis tas, ka mācībspēki paralēli teorijai snieguši arī praktiskus piemērus, tā uzskatāmi parādot, kā iemācīto izmantot praksē. 

«Ļoti patika ekskursijas uz dažādiem uzņēmumiem. Piemēram, uz «Latvenergo» termoelektrocentrāli, kā arī uzņēmumā «Getliņi EKO».

Redzējām, kā «Getliņi EKO» no atkritumiem iegūst gāzi, kuru pēc tam kā degvielu izmanto siltuma dzinējos, ražojot elektrību un siltumu, ar ko silda un audzē slavenos «Getliņu» tomātus. Faktiski bijām ekskursijās mūsu topošajās darba vietās,» studiju gadus atminas Varis. 

Kā vēl vienu ieguvumu no studijām «Siltumenerģētikā un siltumtehnikā» viņš min papildu studiju gadu, kas jāizmanto praksei, lai labāk sagatavotos darba dzīvei.

Prakse ir apmaksāta, kas nodrošina studentam tik vajadzīgo finansiālo atbalstu. Varis un  daudzi kursabiedri praksē bijuši uzņēmumā «Rīgas Siltums», kur daļa no viņiem arī palikusi strādāt, jo siltumtehnikas inženieri darba tirgū ir ļoti vajadzīgi. 

«Man pozitīvs grūdiens bija tas, ka praksē tiku siltumcentrālē «Vecmīlgrāvis» un varēju braukāt pa visu Rīgu un praktiski iepazīties ar katlu māju iekārtām, to darbību, automatizāciju. Tika rēķināti  lietderības koeficienti katliem un meklētas iespējas tos uzlabot, lai katlumājas būtu efektīvākas,» par savu praksi stāsta Varis.  

Patlaban viņš strādā uzņēmumā «Industry Service Partner», kura darba lauks ir ļoti plašs – uzņēmums nodrošina gan dažādu iekārtu un sistēmu remontdarbus un uzturēšanas servisu, gan elektromehānisko un automatizācijas sistēmu pārbūves, izbūves projektu realizāciju. Varis ir projektu vadītājs, un viņam ir jāpārzina projekta realizācija no projektēšanas un tāmju izstrādes līdz pat dokumentu saskaņošanai dažādās institūcijās, darbu veikšanai, koordinēšanai, finanšu uzraudzībai, darba drošībai un visbeidzot – darba nodošanai ekspluatācijā. 

Te noder RTU iegūtās zināšanas: «Man ir nepieciešams  vispusīgas skats, tāpēc vajadzīgas plašas zināšanas, ko sniedz katrs mācību priekšmets,» saka Varis.

Viņš ir pārliecināts, ka siltumtehnikas inženieri darba tirgū būs ļoti vajadzīgi vienmēr – mūsu  klimatiskajā zonā ziemā ir vajadzīga apkure un vasarā – dzesēšanas iekārtas, un to visu rada un ekspluatāciju pārrauga inženieri. 

Arī Tev ir iespēja studēt bakalaura programmā «Siltumenerģētika un siltumtehnika» un maģistra programmā «Siltumenerģētika un siltumtehnika» un kļūt par siltumenerģētikas un siltumtehnikas inženieri un pārzināt energoresursu – kurināmā, hidroresursu, vēja enerģijas, saules starojuma – izmantošanu energoapgādes mērķiem. 

Kopīgot rakstu