Ruslans Muhitovs

Ruslans Muhitovs

Dzelzceļa transports ir efektīvs un videi draudzīgs, tāpēc tam ir nākotne, saka Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) absolvents Ruslans Muhitovs, kurš savulaik ir absolvējis studiju programmu «Dzelzceļa elektrosistēmas» un patlaban strādā lielā nākotnes projektā – «Rail Baltica», kas Baltijas valstis integrēs Eiropas dzelzceļu tīklā. 

Pats sākums Ruslanam nemaz nebija saistīts ar dzelzceļu – bakalaura studijas viņš uzsāka programmā «Elektrotehnoloģiju datorvadība», taču, kad 2. kursa beigās vajadzēja izvēlēties nākotnes profesijas virzienu, Ruslans izvēlējās dzelzceļa specializāciju.

«Kopā ar kursa biedriem paskatījāmies, kādus priekšmetus paredzēts mācīties 3. kursā, kādas ir nākotnes perspektīvas, un beigās es pieņēmu lēmumu saistīt savu dzīves ceļu un nākotnes karjeru ar dzelzceļa inženieriju.

Un ne mirkli nenožēloju – tā bija liktenīga izvēle,» Ruslans par savu izvēli ir gandarīts. 

Studijas viņam patika – nemācījās tikai «pliku» teoriju vien, bet teorētiski apgūto pārbaudīja praktiskajos darbos laboratorijā, piemēram, studenti mācījās programmēt industriālos kontrollerus un tos pielietot atbilstoši dzelzceļa specifikai un augstām drošības prasībām. Tāpat patika arī mācībspēku attieksme pret studentiem – viņi bija pretimnākoši, izpalīdzīgi, labi skaidroja priekšmetus, un tas, protams, palīdzēja studiju procesā un padarīja mācību procesu aizraujošāku. Visi šie apstākļi bija pamatā Ruslana lēmumam turpināt studijas maģistrantūrā un apgūt dzelzceļa elektrosistēmas jau maģistra līmenī.

Nu viņš ir iesaistīts vienā no lielākajiem Baltijas valstu projektiem – strādā AS «RB Rail» par vecāko plānošanas inženieri, un viņa pārziņā ir «Rail Baltica» ieviešanas plānošans – loģiski sastrukturēt projekta gaitu, lai varētu sekmīgi uzbūvēt dzelzceļu, kurš Baltijas valstis savienos ar Eiropas dzelzceļa sistēmu. 

«Protams, šis ir gadsimta projekts – tas būs kā katalizators dzelzceļa pārvadājumu attīstībai Baltijas valstīs un visu trīs valstu ekonomiskai izaugsmei.

Šajā projektā būs daudz jaunu darba vietu dzelzceļa projektēšanā, būvniecībā, pārvaldībā, uzturēšanā, kā arī saistītajās nozarēs.

Tā kā šis projekts ir starptautisks, tad inženieri šajā projektā varēs strādāt ne tikai Latvijā, bet arī citās Baltijas valstīs,» Ruslans iezīmē inženieru perspektīvas «Rail Baltica» projektā.

Viņš skaidro, ka mūsdienu dzelzceļa sistēma tiek automatizēta un digitalizēta, tāpēc nozarei ir vajadzīgi ne vien inženieri, bet arī elektrosistēmu, enerģētikas, telekomunikāciju, loģistikas, pārvaldības, mehānikas un IT speciālisti ar dzelzceļa inženierijas zināšanām un kompetencēm.

«Ieteicams, lai dzelzceļa inženieris turpinātu sevi pilnveidot arī maģistrantūrā, jo maģistra līmenī studenti iemācās analītiski domāt, attīsta pētnieciskās prasmes, kas darbā noder informācijas apkopošanā, procesu analīzē, jaunu algoritmu izstrādē,»  saka Ruslans. 

Arī Tev ir iespēja studēt jaunajā bakalaura programmā «Dzelzceļa inženierija», kā arī maģistrantūras programmā «Dzelzceļa inženierija» un apgūt gan dzelzceļa transporta iekārtu un tehnoloģisko sistēmu, gan pārvadājumu loģistiku, gan ritošā sastāva uzbūvi un dinamiku, gan elektrisko un elektronisko sistēmu un procesu izstrādi un uzturēšanu. 

Kopīgot rakstu