Rihards Blese

Rihards Blese

LDDK: Studējiet un tā būs jūsu veiksmes atslēga!

Darba tirgū aug pieprasījums pēc speciālistiem ar augstāko izglītību, tādēļ Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) aicina jauniešus izvēlēties studijas STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) jomās. Studijas būs ceļš uz konkurētspējīgu un labi atalgotu darbu profesijās, kas Latvijas izaugsmei ir ļoti nepieciešamas. 

Darba tirgus izmaiņas – inovācijas, robotizācija, digitalizācija – palielina pieprasījumu pēc augsti kvalificēta darbaspēka. Līdz 2040. gadam darbavietu skaits augstākās kvalifikācijas profesijās būtiski palielināsies un var veidot pat vairāk nekā pusi no kopējā darbavietu skaita tautsaimniecībā, liecina Ekonomikas ministrijas prognozes. Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem ar vidējo vispārējo vai pamatizglītību būs daudz grūtāk atrast darbu, bet pieprasījums pēc augsti kvalificētiem inženierzinātņu un IT jomas speciālistiem tikai pieaugs. 

«Šobrīd viens no lielākajiem izaicinājumiem darba tirgum, ekonomikai un Latvijai kopumā ir fakts, ka apmēram trešā daļa jauniešu darba tirgū nonāk bez profesionālās kvalifikācijas vai augstākās izglītības. Tādēļ LDDK kā lielākā un ietekmīgākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā aicina jauniešus pēc vidējās izglītības ieguves studēt. Absolventu monitoringa dati liecina, ka augstskolu absolventu vidū bezdarbs ir ievērojami mazāks par vidējo valstī, bet atalgojums ir lielāks par vidējo valstī,» uzsver LDDK Izglītības un nodarbinātības jomas vadītājs Rihards Blese.

Darba devēji aicina izvēlēties tieši STEM studijas – šo jomu speciālisti ir un būs ļoti pieprasīti, bet viņu trūkst. «Jau šobrīd darba devēji saskaras ar kvalificētu profesionāļu trūkumu. Un pētījumi liecina, ka arī turpmāk veidosies dabaszinātņu, IKT un inženierzinātņu speciālistu iztrūkums. Minēšu tikai vienu piemēri – IT nozares attīstībai Latvijā katru gadu vajadzētu ap 3000 absolventu, kas ir reizes četras vairāk par esošo absolventu skaitu un pusotru reizi vairāk par valsts budžeta vietu skaitu. Ņemot vērā STEM jomu nozīmīgumu tautsaimniecības attīstībā, nav pārsteiguma, ka LDDK un karjeras portāla prakse.lv veidotajā darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu TOP pirmajā vietā jau gadiem ir Rīgas Tehniskā universitāte. Savukārt darba devēju ieteiktākās studiju programmas Latvijā saistītas ar IT,» skaidro R. Blese.

Topošajiem studentiem darba devēji iesaka, izvēloties studiju programmas, pievērst uzmanību tām, kas piedāvā gūt praktiskas iemaņas un iespēju jau studiju laikā izmantot savas zināšanas praksē reālā darba vidē. Tādējādi pēc absolvēšanas jaunie speciālisti būs labāk sagatavoti darba tirgus vajadzībām. Mācību prakses un darba vidē balstītas mācības ir labs veids, kā jaunajiem speciālistiem apgūt pieprasītas un nepieciešamas prasmes, kas paaugstina viņu konkurētspēju, ir pārliecināti darba devēji. Savukārt uzņēmumiem tas palīdz piesaistīt kvalificētus un lojālus darbiniekus. 

«Gudri cilvēki un tehnoloģijas ir Latvijas izaugsmes nākotne,» ir pārliecināts R. Blese. 

Kopīgot rakstu