Lauris Goldbergs

Lauris Goldbergs

Lauris Goldbergs Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) ir ieguvis bakalaura un maģistra grādu ģeomātikā un patlaban studijas turpina doktorantūrā RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātē. Bieži vien nākas citiem paskaidrot, kas īsti aiz tā slēpjas. «Tā ir diezgan plaša joma, kas aptver gan mērniecību, zemes pārvaldību, kartogrāfiju, ģeodēziju,» stāsta Lauris. 

Ģeomātikas studenti mācās strādāt ar specializētām programmatūrām un ģeodēziskajiem instrumentiem, lai vēlāk varētu veikt dažādus mērījumus, analizēt datus, veidot 3D modeļus. 

«Iedomājieties, divi miljoni mērījumu sekundē! Tieši tik daudz punktu tiek iegūts no vienas pozīcijas ar trīs dimensiju skeneri,» skaidro Lauris. 

Punktu mākonis ir precīzs objekta telpiskais 3D modelis, kas praktiski uzreiz ir redzams viedierīcēs. Tas ļauj ātri un efektīvi ievākt nepieciešamos datus. Jaunākās satelītu, lāzeru, akustiskās un informācijas tehnoloģijas ir ģeomātikas speciālistu ikdienas darba instrumentu klāsts.
  
Pavisam nesen Lauris piedalījās plenērā Aizputē, kur kopā ar citiem studentiem un jau pieredzējušiem ekspertiem pētīja mazpilsētas koka arhitektūras mantojumu un tā saglabāšanas iespējas. Plenēra dalībnieki mērījumu veikšanai izmantoja modernās 3D tehnoloģijas: «Ar dronu un citu modernu ierīču palīdzību mēs savācām telpisko informāciju par vecpilsētas ainavu, tās apbūvi un katru objektu atsevišķi – jumta klājumu, būvelementiem, fasādi. Ar lāzeri skenējām visas ēkas – gan ārpusi, gan dažām arī iekšpusi. Apstrādājot datus, esam izveidojuši digitālu Aizputes dvīni – pilsētas centra fragmenta 3D modeli. To var izmantot, gan lai modelētu pilsētas attīstību, gan kā liecību nākamajām paaudzēm, kāda Aizpute izskatījās 2020. gada pavasarī.»  

Plenērā iegūtie dronējumi un lāzerskenējumi septiņām ēkām, kuras drīzumā plānots restaurēt vai renovēt, ir reāls ieguvums, lai veicinātu pilsētas koka apbūves sakopšanu. Visi iegūtie dati ir nodoti bezatlīdzības lietošanā Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei, Aizputes novada pašvaldībai un ēku īpašniekiem. 

Ģeomātiķu plašo darba lauku Lauris raksturo vēl ar dažiem piemēriem – fakultātes mācībspēki piedalās dažādos interesantos projektos.

Nesen izveidots 3D modelis Gūtmaņa alai. To var ērti izmantot pētniecībai, piemēram, pētīt cilvēku veidotos uzrakstus smilšakmens klintīs. Cilvēki, kuri Gūtmaņa alu dzīvē nemaz nav redzējuši, apskatot modeli, iegūst reālu priekšstatu par šo dabas un tūrisma objektu. 

Top arī jauna īpašuma apsaimniekošanas sistēma, kurā būs iekļauti ēku 3D modeļi. Digitālajos modeļos varēs ērti pārskatīt visas telpas, to inženiertehniskās komunikācijas tīklus – ventilāciju, apkures un ūdensapgādes sistēmu, elektroapgādi, kas atvieglos ēku apsaimniekošanu un būs noderīgi arī ēku sagatavošanai remontam vai renovācijai un vēsturiskā apveida saglabāšanai.»  

Ja arī Tu vēlies kļūt par mērnieku, ģeodēzistu vai kartogrāfu, veikt uzmērīšanu, apstrādāt datus, veidot dažādus 3Dmodeļus un kartes, nāc studēt RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes bakalaura studiju programmā «Ģeomātika» un maģistrantūras programmā «Inovatīvie risinājumi ģeomātikā».

Kopīgot rakstu