Laila Zemīte

Laila Zemīte

Kad savulaik Laila Zemīte pieteicās studijām RTU Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātē (EVIF), daudzi viņas skolas biedri, kuri stājās juristos un ekonomistos, brīnījušies – kāpēc gan tāda izvēle? Bet Laila savā pārliecībā bija nelokāma – viņai jau skolas laikā patika eksaktie priekšmeti, un kāpēc gan lai nestudētu tik perspektīvā nozarē kā enerģētika?

Nu Laila ir kļuvusi par zinātnieci, ir ieguvusi Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) jaunā zinātnieka Gada balvu, RTU EVIF māca studentus un kopā ar kolēģiem ir izstrādājusi pētījumu, ko LZA ir atzinusi par Latvijas zinātnes nozīmīgāko sasniegumu 2018. gadā.  

«Studēt nebija grūti – palīdzēja sistemātisks darbs un patstāvība. Ar katru semestri studijas kļuva aizraujošākas un interesantākas,» atceras Laila.

Tā aizraujošās studijās viņa ieguva ne tikai bakalaura un maģistra, bet arī inženierzinātņu doktora grādu un pievērsās pētniecībai. Kopā ar kolēģiem Laila pētīja Latvijas energosistēmas darbību tirgus apstākļos, izveidojot matemātiskos modeļus energoapgādes efektivitātes un drošuma uzlabošanai, kā arī Latvijas enerģētiskās neatkarības stiprināšanai. 

«Lai to veiktu, ir jāatrisina virkne sarežģītu uzdevumu – jāveic elektroenerģijas cenas, pieprasījuma, temperatūras, ūdens pieteces un citas prognozes, jāmodelē staciju, tīklu un patērētāju darbība. Šis komplekss ļauj novērtēt tirgus darbību un attīstību, avāriju iespējamību un sekas, «šaurās vietas» elektroapgādē, kā arī izstrādāt pasākumus drošuma līmeņa un konkurences celšanai,» skaidro Laila.  

Zinātnieku pētījumu rezultāti neglabājas vis plauktā, bet palīdz uzlabot valsts drošību un iedzīvotāju labklājību, jo pētījumos gūtās atziņas izmanto likumu pilnveidē.

Piemēram, nesen pieņemtajos Enerģētikas likuma grozījumos Saeima ņēma vērā Lailas un kolēģu rekomendācijas, un tāpēc tagad Latvijā ir novērojams saules paneļu uzstādīšanas un izmantošanas pieaugums mājsaimniecībās.  

«Ir liels gandarījums, ka tieši RTU iegūtās zināšanas tiek augstu novērtētas. Jo vairāk esmu šajā nozarē, jo vairāk redzu, kādas iespējas šeit paveras. Bez enerģētikas nepastāv neviena tautsaimniecības nozare, un gan Eiropas Savienībā, gan pasaulē enerģētikas risinājumiem tiek tērēti miljardi,» stāsta Laila.  

Tas nozīmē, ka enerģētiķa profesija ir gan labi apmaksāta, gan arī universāla, jo ir plašas iespējas sevi pierādīt arī starptautiskajā mērogā.

«Darba devēji cīnās par speciālistiem un studenti arvien ātrāk uzsāk darba gaitas labi apmaksātos amatos prestižos vietējos un starptautiskajos uzņēmumos,» savos novērojumos dalās Laila.

Viņa uzsver, ka «ar garantiju varu teikt, ka enerģētikā speciālisti vienmēr būs vajadzīgi, jo vajadzēs jaunus pētījumus un inženiertehniskos risinājumus.» 

Arī Tev ir iespēja studēt RTU Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes bakalaura programmā «Enerģētika un elektrotehnika». Studējot apgūsi pamatzināšanas un izpratni par elektroenerģētikas un elektrotehnikas nozares teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem, kas noderēs, strādājot dažāda profila enerģētikas un elektrotehnikas uzņēmumos, vai arī turpinot studijas augstākā līmeņa studiju programmās. 

Savukārt maģistrantūras programmā «Enerģētika un elektrotehnika» varēsi specializēties trīs virzienos: elektroapgāde, elektriskie tīkli un sistēmas, kā arī elektriskās mašīnas un aparāti. 

Kopīgot rakstu