Kaspars Freimanis

Kaspars Freimanis

Kaspars Freimanis ir Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmas «Nekustamā īpašuma pārvaldība» absolvents, teju kā ieguvis bakalaura grādu un jau pošas studijām maģistrantūrā.

Paralēli studijām viņš ieguvis arī sertifikātu būvprojektu vadīšanā un būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanā un tagad ir sertificēts būvniecības speciālists, kā arī darbojas nekustamo īpašumu pārvaldības jomā. 

Kaspara pieredze ir vērā ņemama – viņš piedalījies vairāku simtu būvobjektu tapšanā gan kā būvniecības tāmju inženieris, gan darbu vadītājs. Būvobjekti bijuši dažādi – no nelieliem pasūtījumiem līdz vērienīgām būvēm, kuru budžeti sniedzas miljonos eiro. Līdz šim neatsveramāko pieredzi devis darbs vēsturiskas ēkas atjaunošanā un pārveidē par mūsdienīgu uzņēmējdarbības un sociālās uzņēmējdarbības atbalsta centru Limbažu vēsturiskajā centrā, kā arī apakšuzņēmēja pienākumi hipermārketa «Rimi» izveidē Valmierā, kas bija viens no šī mazumtirgotāja pirmajiem jaunā dizaina koncepta veikaliem Latvijā. 

Abi objekti būvēti Kaspara dzimtajā Vidzemē. Un abos gadījumos viņa pienākumi bija saistīti ar tāmju un izpilddokumentācijas sagatavošanu, kas ir ļoti atbildīgs darbs. Kā stāsta Kaspars, pat niecīga kļūda dokumentos var radīt būvniecības aizkavēšanos un zaudējumus investoram. Tāpēc viņa darbs prasa milzu koncentrēšanos, rūpību un plašas zināšanas – kļūdas nav pieļaujamas.

Un vēl darbs būvniecības un nekustamā īpašuma jomā ir ļoti dinamisks, interesants un mainīgs, rutīna tajā nav iespējama. 

Studijas RTU Kaspars nesāka tūlīt pēc vidusskolas beigšanas. Vispirms viņš guva praktiskas iemaņas būvobjektos. Kā pats saka – praktiskās iemaņas un plaša pieredze lieliski papildina teorētiskās zināšanas un otrādi. Tas ir veiksmīgas karjeras pamatā. Viņš vērtē, ka RTU piedāvā aktuālas zināšanas, daudzi mācībspēki ir savas jomas profesionāļi, ar kuriem iespējams arī diskutēt par nozares politiku, ar būvniecību un nekustamo īpašumu saistīto profesiju attīstību un iespējām arvien pilnveidot studiju procesu.

«Finanses, būvniecības tehnoloģijas, fizika, augstākā matemātika – visas šīs zināšanas ir nepieciešamas. Un tās visu laiku liek trenēt prātu. Tāpēc arī saviem kolēģiem un paziņām regulāri atgādinu, ka ir nepieciešams mācīties,» saka Kaspars.

Pats viņš rudenī sāks maģistrantūras studijas RTU būvuzņēmējdarbībā un nekustamā īpašuma vadīšanā, lai kļūtu par labi izglītotu tāmju inženieri. 

Arī tev ir iespēja studēt RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmā «Nekustamā īpašuma pārvaldība». Studējot gūsi teorētiskas un praktiskas zināšanas būvniecībā, būvuzņēmējdarbībā un nekustamā īpašuma jomā. 

Kopīgot rakstu