Emīls Lubējs

Emīls Lubējs

«Jau vidusskolas laikā zināju, ka vēlos dinamisku un izaicinošu darbu starptautiskā vidē. Izpētot piedāvāto studiju programmu klāstu sapratu, ka RTU piedāvātā studiju programma «Uzņēmējdarbības loģistika» vislabāk atbilst manām vēlmēm,» saka RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes absolvents Emīls Lubējs. Jau 11. klasē viņš sev izvirzīja mērķi studēt tieši uzņēmējdarbības loģistiku un tagad, vairākus gadus pēc studijām, jau strādājot loģistikas nozarē, saka – viss ir tieši tā, kā bija to iedomājies. 

«Mani aizrauj daudzveidīgais darbs, kas prasa plašas prasmes un kompetences. Te būtiskas ir labas komunikācijas spējas, matemātiskā domāšana, zināšanas ekonomikā un  svešvalodu prasmes,» stāsta Emīls. Viņš nodarbojas ar degvielas izplatīšanas plānošanu SIA «Circle K Business Centre». Vēl pirms tam viņš bija loģistikas speciālists transporta un loģistikas kompānijā SIA «Hellmann Worldwide Logistics».

Pārvadājumiem un loģistikai ir vitāli svarīga loma mūsdienu tautsaimniecībā, ir pārliecināts Emīls.

Par piemēru var ņemt teju piedzīvoto Covid-19 krīzi, kad, bremzējoties piegādēm no Āzijas tirgiem, ražotāji izjuta izejvielu trūkumu, bet medicīnas darbinieki uztraucās par individuālo aizsardzības līdzekļu pietiekamību. 

Topošajiem studentiem, kuriem ir interese par loģistikas nozari, viņš iesaka izvēlēties tieši šo studiju programmu, jo tā palīdzēs kļūt par darba tirgū konkurētspējīgiem nozares speciālistiem.

Studiju laikā izietā prakse ļaus iegūt nepieciešamās prakstiskās iemaņas un sevi parādīt darba devējiem, lai pēc tam viegli atrastu darbu loģistikas nozarē. Viņš atzīst – lielai daļai studentu, kuri sevi veiksmīgi pierāda prakses laikā, pēc tās tiek piedāvāts darbs uzņēmumā. 

Vienlaikus Emīls uzsver: «To, cik vērtīga būs šī studiju programma, nosaka katrs students individuāli ar savu iniciatīvu.» Viņš pats aktīvi iesaistījās ārpus studiju dzīvē, apmeklēja dažādus seminārus, vieslekcijas, piedalījās projektos un studentu pašpārvaldē. Viņš izmantoja arī iespēju doties Erasmus+ studiju apmaiņas programmā uz «Kühne Logistics University» Hamburgā, Vācijā. Tieši ārpusstudiju aktivitātes deva lielāko pievienoto vērtību personības izaugsmē. 

Patlaban Emīls aktīvi pievērsies profesionālās karjeras izaicinājumiem, kas gan nenozīmē, ka ir sarautas visas saites ar RTU – viņš uztur kontaktus ar bijušajiem mācībspēkiem un lolo plānus pēc dažiem gadiem atkal atgriezties universitātes solā, lai turpinātu papildināt zināšanas. 

Arī tev ir iespēja studēt RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē profesionālajā bakalaura studiju programmā «Uzņēmējdarbības loģistika», kļūstot par kvalificētu, tautsaimniecības prasībām atbilstošu, starptautiski konkurētspējīgu speciālistu loģistikas, uzglabāšanas un transporta ekonomikas jomā.
 

Kopīgot rakstu