Dāvis Melnalksnis

Dāvis Melnalksnis

«Varu piekrist Nelsona Mandelas teiktajam, ka «izglītība ir visspēcīgākais ierocis, kuru Tu vari izmantot, lai mainītu pasauli». Studiju laikā Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) gūtās zināšanas man ir devušas plašas profesionālās iespējas,» atzīst Dāvis Melnalksnis, Salacgrīvas novada domes deputāts un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta Teritoriju attīstības izvērtēšanas nodaļas vecākais eksperts. 

Dāvis ir viens no pirmajiem RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes bakalaura studiju programmas «Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija» absolventiem. Lai  nostiprinātu zināšanas pilsētekonomikas jomā, viņš turpināja studijas maģistrantūrā un absolvēja arī maģistra programmu «Pilsētu un reģionu inženierekonomika». Interese par ekonomiku un teritoriju attīstību viņam bija jau vidusskolā, tāpēc, iepazīstoties ar tobrīd pavisam jaunās studiju programmas aprakstu un iekļautajiem studiju kursiem, viņš viennozīmīgi saprata, ka tā ir īstā izvēle – programma ir visaptveroša, iekļauj dažādas nozares. 

Studijas deva ne vien padziļinātas teorētiskās zināšanas, kas viņam patiešām ir svarīgas, piemēram, pilsētekonomikā, reģionālajā attīstībā, pilsētas un teritorijas infrastruktūras plānošanā, bet arī praktiskās iemaņas, kas palīdzēja profesionālās karjeras izaugsmē.

Piemēram, studiju laikā viņš izgāja praksi Salacgrīvas ostas pārvaldē. Pēc prakses beigām kopā ar ostas pārvaldes speciālistiem viņš sagatavoja Salacgrīvas ostas attīstības programmu periodam līdz 2025. gadam. 

Savukārt, pierādot sevi praksē VARAM, pēc bakalaura studiju pabeigšanas viņam tika dota iespēja turpināt profesionālo darbību jau kā ministrijas vecākajam ekspertam. Šobrīd Dāvis strādā VARAM Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta Teritoriju attīstības izvērtēšanas nodaļā, kur viņa galvenie pienākumi ir saistīti ar teritoriju attīstības izvērtēšanu, sniedzot vērtējumu par teritoriju attīstību ietekmējošiem faktoriem un reģionālās attīstības un uzraudzības novērtēšanas sistēmas attīstības nodrošināšanu, t.sk. nodrošinot analītisko darbu ES fondu ieguldījumu, uzraudzības rādītāju un plānošanas jomā. Paralēli darbam ministrijā viņš ir arī Salacgrīvas novada domes deputāts. 

Studiju laikā gūtās zināšanas, piemēram, pašvaldības saimniecības pārvaldībā, pilsētu un reģionu sociāli ekonomiskajās problēmās viņam palīdz daudz precīzāk izprast pašvaldības darbību, tās struktūru un funkcijas. Savukārt teritoriālplānošanas un pilsētbūvniecības pamatos gūtās zināšanas ir ļoti noderīgas, kad jādiskutē un jālemj par novada teritorijas plānojumu vai citiem ar attīstību saistītiem jautājumiem.

«Izglītība ir neatņemams un zelta vērts ieguldījums ikkatra cilvēka nākotnē. Arī es nevēlos apstāties pie sasniegtā, tāpēc tuvāko gadu laikā noteikti vēlos turpināt studijas RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē doktorantūrā, vai arī kādā citā maģistrantūras programmā,» viņš atklāj. 

Arī tev ir iespēja studēt RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmā «Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija»

Kopīgot rakstu