Aleksandrs Grigorjevs

Aleksandrs Grigorjevs

Vajag profesionāļus, kas stāv sardzē par drošību un veselību

Aizvien vairāk uzņēmumu integrē darba aizsardzību savā ikdienā un biznesā. Starptautiskiem, moderniem uzņēmumiem darba drošība un veselība ir neatņemama biznesa sastāvdaļa. Darba tirgū ir pieprasīti augsti kvalificēti darba aizsardzības speciālisti. 

«Darba aizsardzības speciālisti ar augstāko izglītību ir nepieciešami praktiski visās nozarēs. Atkarībā no uzņēmumu lieluma štatā jābūt vienam vai vairākiem speciālistiem,» norāda Aleksandrs Grigorjevs, SIA «GRIF» valdes loceklis. «GRIF» filiālei SAFEWORK.LV ir liela pieredze darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšanā. Tā darbība ir starptautiski sertificēta, apliecinot sniegto pakalpojumu kvalitāti.  

A. Grigorjevs atzīst, ka vislielākais dzinulis, kas liek attīstīties darba aizsardzības jomai, ir valsts likumdošana. Tā uzņēmumiem uzliek par pienākumu ieviest un ievērot darba aizsardzības un citas prasības. Taču arī uzņēmumi paši pēc savas iniciatīvas pievērš arvien lielāku vērību šai jomai, daudzās kompānijās darba aizsardzība jau ir augstā līmenī. Tādiem uzņēmumiem nereti ir būtiski, lai arī sadarbības partneri ir atbilstošā līmenī. «Uzņēmumiem, kuri rūpējas par savu darbinieku drošību, kuriem ir paaugstinātas bīstamības darbi vai objekti, augsti izglītoti darba aizsardzības speciālisti būs nepieciešami vienmēr,» uzsver «GRIF» valdes loceklis. Viņš arī norāda, ka kompetentās institūcijās personālam ir obligāta prasība pēc augstākās izglītības. Īpaši aktuāli tas ir darba aizsardzības specialistiem, kuri strādā tā saucamajās bīstamajās nozarēs. Tāpēc šajās nozarēs strādājošie specialisti izvēlās papildināt savas zināšanas darba aizsardzībā, studējot maģistrantūrā.

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultātē (IEVF) iespējams studēt gan bakalaura studiju programmās «Drošības inženierija», «Ugunsdrošība un civilā aizsardzība», gan turpināt papildināt zināšanas maģistra studiju programmā «Darba aizsardzība».

«Vispieprasītākie darba tirgū, protams, ir augsti kvalificēti darba aizsardzības speciālisti ar pieredzi,» saka A. Grigorjevs. «GRIF» filiāles SAFEWORK.LV kompetence darba aizsardzībā ir novērtēta un uzņēmumam ir piešķirts kompetentas institūcijas statuss. «Mēs strādājam reglamentētā sfērā un uz mūsu darbiniekiem attiecās augstākie standarti. Ņemot vērā, ka darba tirgus nav pārpludināts ar šādiem speciālistiem, mūsu uzņēmums un citi uzņēmumi ir gatavi investēt speciālistos, palīdzot viņiem gūt nepieciešamo pieredzi. RTU IEVF absolventiem ir tāda unikāla iespēja, un daudzi jaunie speciālisti pirmo darba pieredzi iegūst pie mums,» saka uzņēmuma valdes loceklis. 

Viņš aicina izvēlēties darba aizsardzības speciālista profesiju, jo darbs ir tiešām interesants: «Un ne tikai tāpēc, ka darba vide nepārtraukti var mainīties un ir daudz izaicinājumu. Bieži vien ikdienas jautājumu risināšana var būt saistītā arī ar darba tiesībām, ugunsdrošības, civilas aizsardzības, vides aizsardzības un citiem jautājumiem. Vienmēr ir ko mācīties un kur augt kā speciālistam. Mūsu profesijā  nebūs tradicionālas karjeras kāpnes – te vairāk ir runa par daudzfunkcionālu speciālistu «savā vietā».»

Kopīgot rakstu