RTU Senāta marta sēdes darba kārtība

23. marts, 2010
.
.
.
 • 14.30–15.00 Rektora informācija. I. Knēts
 • 15.00–15.05 Par profesoru un asociētā profesora vakantajām štata vietām. I. Knēts
 • 15.05–15.15 Par RTU Goda darbinieka nosaukuma piešķiršanu EEF profesoriem Leonīdam Ribickim, Jānim Rozenkronam, Ivaram Veidenbergam, IEVF profesoriem Viktoram Nešporam, Jurim Saulītim, doc. Leonīdam Krilovam, lektorei Gaļinai Blagovai. M. Jure
 • 15.15–15.20 Par uzņemšanas plānu 2010. gadā pamatstudijās ar valsts budžeta finansējumu. U. Sukovskis
 • 15.20–15.23 Par studiju programmu saraksta 2010./2011. mācību gadam papildināšanu. U. Sukovskis
 • 15.23–15.30 Par Studiju rezultātu vērtēšanas nolikumu. U. Sukovskis
 • 15.30–15.35 Par izmaiņām doktorantūras studiju programmu ilgumā. L. Ribickis
 • 15.35–15.37 Par doktorantu zinātniskā vadītāja tiesību piešķiršanu. L. Ribickis
 • 15.37–15.40 Par studiju jomas koeficientu. I. Eriņš
 • 15.40–15.45 Par maģistra profesionālo studiju programmas «Nanoinženierija – MGI0» apstiprināšanu. Ē. Geriņš
 • 15.45–15.50 Par Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūta nodibināšanu un tā nolikumu.  V. Kokars
 • 15.50– Dažādi jautājumi:
  •   par studiju programmas slēgšanu. V. Kokars
Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

23. marts, 2010 plkst. 13:48

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi