Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs

Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs

 

Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra mērķis ir sekmēt RTU attīstību un izaugsmi inovāciju un tehnoloģiju pārneses jomā, nodrošināt intelektuālā īpašuma aizsardzību, veicināt labvēlīgas, inovācijām un jaunām tehnoloģijām atvērtas vides veidošanos, sadarboties ar industriju pārstāvjiem un meklēt labākos risinājumus gan uzņēmumu attīstībai, gan zinātnisko ideju komercializēšanai.

Galvenie darbības virzieni ir:

  • tehnoloģiju pārneses procesu nodrošināšana;
  • intelektuālā īpašuma aizsardzība un attīstība;
  • jaunu tehnoloģiju identificēšana un licencēšana;
  • konferenču, semināru un sadarbības vizīšu organizēšana;
  • lokālās un starptautiskās sadarbības veidošana un uzturēšana.

 

Kontakti

Āzenes iela 12–104, Rīga
www.inovacijas.rtu.lv

+371 25758587

Zinātne