HPC centrs

HPC centrs

RTU HPC (High Performance Computing) centrs jeb Zinātniskais skaitļošanas centrs ir Zinātņu prorektora dienesta paspārnē esoša iniciatīva, kuras mērķis ir sniegt atbalstu e-zinātnes tehnoloģiju pielietošanai pētniecībā, tas ir:

  • nodrošināt piekļuvi RTU HPC klasterim (superdatoram);
  • sniegt tehnisku atbalstu skaitļošanas uzdevuma pārnešanai uz HPC;
  • nodrošināt zinātnisko programmatūru pētniecībai un mācību procesam;
  • rīkot apmācības un seminārus.

HPC ļauj risināt sarežģītus skaitļošanas uzdevumus īsākā laikā. Skaitļošana notiek uz «lieljaudas» datoriem (koplietotas atmiņas lieldators, skaitļošanas klasteris), kuru veido daudzi paralēli procesori. Mūsdienās HPC ir jebkuras modernas universitātes neatņemama sastāvdaļa, un tas tiek izmantots dažādām vajadzībām – sākot ar inženiertehniskiem uzdevumiem Mathworks MATLAB vidē un beidzot ar lielo datu (Big data) analītiku un mašīnmācīšanos.

Vairums HPC sistēmu, tai skaitā arī RTU pieejamā, tiek būvētas kā skaitļošanas klasteri, kas sastāv no daudziem atsevišķi serveriem, saslēgtiem kopā ar ātru datortīklu (Infiniband). HPC klasteris ir piemērots gan paralēlai skaitļošanai, nodrošinot viena liela uzdevuma paralēlu izpildi, gan distributīvai skaitļošanai, izpildot daudzus neatkarīgus uzdevumus uz atsevišķiem serveriem vai procesoriem. RTU HPC klasteris papildus ir aprīkots arī ar moderniem NVidia Tesla grafiskajiem paātrinātājiem (GPU). Kopējie tehniskie parametri:

  • Kodolu skaits: 732
  • Kopējā atmiņa: 2.6 TB
  • Datu glabāšana: 238 TB
  • Grafisko paātrinātāju skaits: 14
  • Kopējā veiktspēja: 35 TFLOPS

HPC centra pakalpojumi ir pieejami ikvienam RTU studentam un darbiniekam, kā arī esam atvērti sadarbībai ar citām organizācijām. Vairāk informācijas RTU HPC centra mājaslapā.

HPC centrs ir izveidots 2012. gada jūnijā kā turpinājums FP6 un FP7 projektu BalticGrid I & II uzsāktajām skaitļošanas aktivitātēm.

Kontakti


Kaļķu iela 1,Rīga
+371 67089453
hpc.rtu.lv

 

Zinātne