Vertikāli integrēts projekts

Vertikāli integrēts projekts

Vertikāli integrēts projekts (VIP) apvieno dažādu nozaru studējošos, ļaujot viņiem izstrādāt liela mēroga projektēšanas un izpētes projektu, vienlaikus stiprinot un paplašinot mācībspēku zinātnisko darbību. Aktivitātes mērķis ir radīt iespēju studentiem no dažādām studiju programmām un līmeņiem sadarboties ilgtermiņa pētniecības projektā – maģistranti un doktoranti uzrauga bakalaura līmenī̄ studējošo darbu projektēšanas un izpētes projektā, kas var būt dala no maģistranta vai doktoranta pētniecības darba.

Studējošie pelna kredītpunktus vai saņem stipendiju, bet mācībspēki var izmantot komandu darba rezultātus. Komandas ir starpdisciplināras – tiek iesaistīti studējošie no visām fakultātēm – un vertikāli integrētas – katru semestri studējošie pārstāv dažādus studiju līmeņus, sākot no bakalaura studijām līdz pat doktorantūrai. Visi bakalaura līmenī studējošie projektā drīkst piedalīties līdz pat trim gadiem, bet visi maģistranti un doktoranti drīkst piedalīties visu savu studiju laiku. Komandas darbu uzrauga profesors, bet to vada vecākos kursos studējošie. Komandai nepārtraukti jāstrādā pie prototipa attīstīšanas, kā arī datu vākšanas un apstrādes, lietojot pētījumu metodi. Kvalitātes kontroli un palīdzību projektēšanā un prototipa izgatavošanā nodrošina RTU Dizaina fabrika.

Kontaktpersona:
Brigita Daļecka
idejubanka.lv

Zinātne