Dizaina fabrika

Zinātnes un inovāciju centra Dizaina fabrika – daļa no Design Factory Global Network tīkla – ir platforma studentiem, kas veicina inovatīvu ideju izstrādi, savstarpējo sadarbību, profesionālo kontaktu dibināšanu ar industrijas pārstāvjiem un ceļ uzņēmējdarbības kompetences.

Dizaina fabrikā atrodas «theLAB» – atvērta tipa darbnīca, kurā RTU studentiem, darbiniekiem un zinātniekiem ir iespēja materializēt savus izgudrojumus, izmantojot 3D printēšanas, lāzergriešanas un gravēšanas, ploterēšanas, lielformāta drukas un citu palīgrīku sniegtās tehnoloģiskās iespējas. Par «theLAB» iespējām un pieejamību aicinām interesēties, rakstot .

Dizaina fabrika īsteno projektu «Inovāciju granti studentiem» (ERAF līdzfinansētais projekts Nr. 1.1.1.3/18/A/001 «RTU inovāciju granti studentiem»). Visa līmeņa studentiem tiek piedāvāts iesaistīties dažādās aktivitātēs un pilnveidot uzņēmējspējas, sadarboties ar industriju, attīstīt agrīnas zinātniski ietilpīgas biznesa idejas, saņemt stipendiju un atbalsta grantu.

Piedaloties aktivitātēs, studenti var saņemt stipendiju – 200 eiro mēnesī (bakalaura un maģistra līmeņa studenti) vai 228 eiro mēnesī (doktoranti). Lai pieteiktos stipendijai, studentam ir jābūt sekmīgam un bez studiju parādiem.

Plašāka informācija un pieteikšanās aktivitātēm: idejubanka.lv

Kontakti:

Ķīpsalas iela 6, Rīga

Dizaina fabrikas vadītāja Roberta Vītola
+371 22078721

Inovāciju granti studentiem

Lai attīstītu studentos inovatīvo domāšanu, jaunrades prasmes un uzņēmējspēju, RTU īsteno nebijušu projektu «Inovāciju granti studentiem» (ERAF līdzfinansētais projekts Nr. 1.1.1.3/18/A/001 «RTU inovāciju granti studentiem»).

Zinātne