Dizaina fabrika

RTU Dizaina fabrika ir inovāciju un uzņēmējdarbības platforma ar vislabāk aprīkoto prototipēšanas darbnīcu Baltijas valstīs, augsti kvalificētu ekspertu komandu un zinātnisko atbalstu uzņēmējiem, vadītājiem un studentiem, lai radītu inovāciju idejas, augstas pievienotās vērtības produktus un inženiertehniskus risinājumus.

RTU Dizaina fabrika piedāvā:

  • produktu un konceptu dizaina pakalpojumus; 
  • prototipēšanu;
  • R&D; 
  • uzņēmējdarbības atbalsta programmas.

RTU Dizaina fabrikā atrodas «theLAB» atvērta tipa darbnīca, kurā RTU studentiem, darbiniekiem un zinātniekiem ir iespēja materializēt savus izgudrojumus, izmantojot 3D printēšanas, lāzergriešanas un gravēšanas, ploterēšanas, lielformāta drukas un citu palīgrīku sniegtās tehnoloģiskās iespējas.

Biznesa pirmsinkubators «ideaLab» dod dalībniekiem iespēju izstrādāt un pārbaudīt savu agrīnās stadijas biznesa ideju, pirms to īstenot dzīvē. RTU Dizaina fabrikā tiek īstenots arī «EIT Climate-KIC Accelerator Latvia» - zaļo tehnoloģiju uzņēmumu akselerators, kur uzņēmumi var iegūt pieeju plašam kontaktu lokam, izglītības iespējām, intensīvam mentoringam un finansiālam atbalstam līdz pat 50 tūkst. eiro apmērā.

RTU Dizaina fabrikā tiek īstenoti vairāki apmācību un studiju kursi, to vidū «Jaunu produktu dizains un attīstība», kur studenti strādā pie jaunu produktu izveides sadarbībā ar Latvijas uzņēmumiem, kā arī «VIP» (Vertikāli Integrēts Projekts), kura laikā starpdisciplināras studentu komandas pētnieku vadībā attīsta kādu izaicinošu ilgtermiņa pētniecības projektu.

Kontakti:


Ķīpsalas iela 6,Rīga
rtudf.rtu.lv

Inovāciju granti studentiem

Lai attīstītu studentos inovatīvo domāšanu, jaunrades prasmes un uzņēmējspēju, RTU īsteno nebijušu projektu «Inovāciju granti studentiem» (ERAF līdzfinansētais projekts Nr. 1.1.1.3/18/A/001 «RTU inovāciju granti studentiem»).

EIT Climate-KIC Hub Latvia

Rīgas Tehniskā universitāte ir Eiropas Inovāciju un tehnoloģijas institūta (European Institute of Innovation & Technology – EIT) klimata zināšanu un inovāciju kopienas «Climate-KIC» partneris kopš 2016. gada.

EIT Food Hub Latvia

«EIT Food» ir Eiropas Inovāciju un tehnoloģijas institūta (European Institute of Innovation & Technology – EIT) zināšanu un inovāciju kopiena, kurai Rīgas Tehniskā universitāte pievienojās 2019. gadā, iegūstot tiesības Latvijā veidot inovāciju un koprades kontaktpunktu jeb HUB.

EIT RawMaterials Baltic Hub

2019. gadā Rīgas Tehniskā universitāte, Kauņas Tehnoloģiju universitāte un Tallinas Tehnoloģiju universitāte izveidoja Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) zināšanu un inovāciju kopienas «EIT RawMaterials» kontaktpunkta «EIT RawMaterials Baltic Hub», kas palīdz Baltijas zinātniekiem un uzņēmumiem radīt konkurētspējīgas inovācijas izejmateriālu jomā.

Zinātne