Studentiem

Rīgas Tehniskās universitātes misija ir nodrošināt Latvijas tautsaimniecībai un sabiedrībai starptautiski konkurētspējīgu augstas kvalitātes zinātnisko pētniecību, augstāko izglītību, tehnoloģiju pārnesi un inovācijas. Kā viena no inovāciju izveides atbalsta aktivitātēm ir studentu biznesa inkubators – IdeaLAB, Cēsu u. c., Karjeras centrs, Absolventu asociācijas mentoringa pakalpojumi, Dizinas fabrika, Studiju modulis, «Produkta attīstība un dizains», Demola LatviaStudentu konstruktoru birojs u. c.

IdeaLAB veicina mācīšanos darot, ierošinot sasniegt jaunas virsotnes, kā arī sniegt atbalstu ideālās biznesa idejas meklēšanā un attīstīšanā.

Piesaki savus pētījuma rezultātus

Studentu biznesa inkubators IdeaLAB

RTU IdeaLAB apvieno jaunos, talantīgos uzņēmējus, mentorus, jaunrades entuziastus, mācībspēkus un investorus, nodrošinot vidi jaunu ideju un produktu radīšanā vai jau esošo attīstīšanā.

_